Tillbaka till översikten

Moderna testmetoder säkerställer högsta kvalitet

Verktyg kvalitetskontrolleras

Ledarutdragningstest

Under kabeldragningen och vid användning utsätts crimpställena för dragkrafter. Därför måste korrekt crimpade trådändhylsor och skarvar vara mycket säkra mot mekanisk påverkan. För att testa dragtåligheten måste en crimpad ledare tåla en areaanpassad dragkraft under 60 sekunder. Genom dragkraften belastas ledaren på crimpstället. Crimpstället får inte skadas på något sätt under proceduren. Annars kommer den maximala dragkraften leda till att förbindelsen förstörs.

Beskrivning Språk Daterad
Tabell ledarutdragningskrafter per area [PDF, 34 KB] engelska 2017-03-25

Gastäthet för crimpförbindelser

Vy längs genom crimpningen  

Vy längs genom crimpningen

Crimpförband blir gastäta genom en definierad process. Trådarna i en eller flera ledare och ett förband förbinds med en homogen skarv utan mellanrum. Resultatet är en hållbar, tillförlitlig och ej öppningsbar förbindelse.

Vy tvärs genom crimpningen  

Vy tvärs genom crimpningen

Förutom förbindelsens mekaniska och elektriska egenskaper som testas ger en okulärbesiktning av crimpområdet viktig information om dess kvalitet. Slipbilder eller datortomografibilder används för detta. De enskilda trådarnas porositet, tänjning och deformering kontrolleras.

En korrekt pressning stänger i möjligaste mån ute gaser som svaveldioxidhaltig luft, syre, saltdimma och andra korrosiva ämnen. Det förhindrar att gaser kommer in och korroderar trådarna under förbindelsens livslängd, så att de elektriska egenskaperna inte försämras.

Crimpförband i trådändhylsor är inte direkt jämförbara med förbindelser eller kabelskor. De ska betraktas på ett annat sätt. Trådändhylsor används fler-, fin- och mycket fintrådigt för att hindra att trådar lossnar i kopparledare klass 2, 5 och 6. Trådändhylsans kopparhylsa har endast en materialtjocklek på 0,15 mm till 0,45 mm. De är betydligt tunnare än exempelvis kabelskor. Har kopparhylsan en trådändhylsa med en ledararea på 2,5 mm² en materialtjocklek på 0,3 mm uppgår materialtjockleken för en jämförbar kabelsko till 0,8 mm.

Slipbild  

Slipbild

Pressningen av trådändhylsor beskrivs den mekaniska testningen och höljesmåttkontrollerna från 2,5 mm² för klass 5 kopplarledningar enligt IEC 60228 i DIN 46228 (del 1-4). De elektriska egenskaperna kontrolleras när förbindelsen används, t.ex. i en radplint. Särskilt i aggressiva miljöer är korrosionsfria kontakter ett villkor för lågohmiga förband med höga prestanda. Det är särskilt viktigt att plintstället sitter ordentligt. Effekten av aggressiva ämnen på plintstället anges i radplintsstandarden för kopparledare. Spänningsfallet enligt DIN EN 60947-7-1 får inte överskrida ett värde på 3,2 mV eller 1,5 gånger värdet som gällde vid testets början. Man utgår från ett gastätt förband när kravet ska uppfyllas vid kontroll av testobjektet i kondenserande miljöer med svaveldioxidhaltig luft enligt DIN 50018 (AHT 2,0 S). Testet omfattar lagring i kondenserande luft med växlande fukt och temperatur. I det första testet utsätts testobjektet i 8 timmar för en SO2-koncentration på 0,67 volymprocent vid en temperatur på 40 °C och en luftfuktighet på ca 100 %. Sedan torkas testobjektet i 16 timmar med öppen dörr. Testcykeln genomförs två gånger innan testobjektet kontrolleras.

Phoenix Contacts crimpverktyg, trådändhylsor och förband är gastäta och hållbara vid kontaktpunkterna när de används på rätt sätt. Förbanden påverkas inte av aggressiva ämnen.

1000 V-tester enligt EN 60900

Anordning för spänningstestning av isolerade handverktyg enligt DIN EN 60900  

Anordning för spänningstestning av isolerade handverktyg enligt DIN EN 60900

I de strikta säkerhetsbestämmelserna för arbete med strömförande delar upp till 1000 V AC och 1500 V DC har VDE-isolerade verktyg en viktig roll, utöver de generella säkerhetsåtgärderna.

Den internationella standarden IEC 60900 ställer höga krav på isolerade verktyg. Förutom form och mått definieras även isolermaterialets egenskaper. En mängd testvillkor ingår i standarden. Både isoleringens beskaffenhet och märkning inkluderas bedöms genom en okulärbesiktning. En slagkontroll testar isoleringens tålighet mot stötar. Skador, lossning och sprickor får inte uppstå ens vid låga temperaturer (-25 °C eller -40 °C beroende på kategori). Efter en tryckkontroll (halv sfär med 5 mm diameter) belastas isoleringen i 2 timmar med 20 N vid 70 °C. Efter avsvalning får inga överslag, gnistor eller kortslutningar uppstå vid en spänning på 5 kV (effektiv) som anbringas i 3 minuter.

Vid isoleringskontroller spänningskontrolleras verktyg efter föregående konditionering (vattenbad / lagring i fuktig luft). En spänning på 10 kV läggs på under 3 minuter. Avledningsströmmen måste vara mindre än 1 mA per 200 mm ytskikt på handverktyg.

Märkning av ett VDE-verktyg  

Märkning av ett VDE-verktyg. Bokstaven "C" visar på användningsmöjligheter vid låga temperaturer.

Andra kontroller testar hur väl isoleringen sitter fast, hur väl den tål kemikalier och dess förbränningsegenskaper. En godkänd typkontroll innebär att VDE-logotypen får användas tillsammans med IEC 60900. Det ansvariga VDE-certifieringsorganet genomför även regelbundna kontroller av produktionsplatserna och testinrättningarna. Där ingår bl.a. produktstickprov från pågående produktion. Tillverkaren genomför omfattande tester redan under produktionen. Testerna säkerställer att kraven i IEC 60900 följs i sin helhet. Det sista hindret är test av slagtålighet. Varje verktyg testas då vid 10 000 V AC. Först efter en godkänd kontroll får VDE-godkännandet ges och verktyget säljas i handeln. De VDE-isolerade och VDE-märkta verktygen från Phoenix Contact ger användaren hög kvalitet och maximal säkerhet vid arbete på spänningsförande delar upp till 1000 V AC och 1500 V DC.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng