Tillbaka till översikten

Exempel på användning

Med EDT-tidreläer styr du många industriella tillämpningar där tidförlopp med hög noggrannhet krävs. Genom inställning utan program samt snabb kabeldragning sparar du dessutom tid och pengar.

Inkopplingsfördröjning

Inkopplingsfördröjning av transportband  

Starta först transportband 1 därefter transportband 2

Med inkopplingsfördröjningen startar du till exempel pumpar eller motorer efter varandra, för att minska startströmmen.

På så sätt skyddar du transportbanden för överlast vid start:

  • starta först transportband 1
  • efter förinställd tid starta transportband 2

Frånkopplingsfördröjning

Frånkopplingsfördröjning av transportband  

Stäng först av transportband 2, därefter transportband 1

Med frånkopplingsfördröjning kan du till exempel ställa in en eftergångsfunktion för fläktar eller skydda mot överbelastning vid avstängning av pumpar eller motorer.

På så sätt skyddar du transportband vid avstängning mot överlast:

  • stäng först av transportband 2
  • efter förinställd tid stäng av transportband 1

Taktgivare

Med taktgivarfunktionen ställer du in impuls- och paustider.

Du utnyttjar EDT-tidreläets taktgivarfunktion i dessa tillämpningar:

  • Signallampor, fyrtorn
  • Filteråterspolning
  • Spolning av vattenledningar
  • Rörelse av luftventiler (undvika att de fastnar)
  • Start av pump (undvika att den fastnar)

Blinklampa

Med blinkfunktionen ställer du in ett impuls-paus-förhållande på 1:1. 

Du använder tidreläer med blinkerfunktion i följande exempel: påslagning av visningselement som felindikatorer, varningsljus, positionsljus.

Impulsföljdsanalys

Impulsföljdsanalys för transportband  

Om ingen produkt faller på bandet inom den förinställda tiden så stängs det av

Med impulsföljdsanalys anger du en tidsram inom vilken en styrkontakt måste aktiveras – den så kallade watchdogfunktionen.

Dessa exempel visar automatiska avstängning resp. felsignalering för ett transportband. Om impulsen inte går på inom en inställbar tid så stängs transportbandet av eller en indikering utförs.


Tillbaka till översikten
Mer information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng