Tillbaka till översikten

Rekommendationer för användning av radplintar i Ex-områden

IEC 60079 explosionsskydd globalt

Explosionsskydd globalt  

Explosionsskydd globalt

Explosionsskyddet grundas i huvudsak på den internationella standardserien IEC 60079 och europeiska och amerikanska normer, standarder och riktlinjer. I Nordamerika gäller i USA ”National Electrical Code” (NEC) och i Kanada ”Canadian Electrical Code” (CEC)

För CENELEC-området i EU och övriga världen gäller direktiv 2014/34/EG (tidigare ATEX 100a) för tillverkare av apparater och skyddssystem. De internationella kraven uppfyller vi med IECEx-certifikat. Därmed är de tillåtna att använda i skyddsklass ”höjd säkerhet” Ex e i zon 1 och 2.

Tillbaka till ovan

Krav på radplintar för tändskyddsklassen höjd säkerhet Ex e

Ex e  

Ex e

Principen för tändskyddsklassen höjd säkerhet ”e” (IEC/EN60079-7) grundar sig i huvudsak på skärpta konstruktionsåtgärder. De viktigaste aspekterna för radplintar är följande:

 • Luft- och krypsträckor
 • Radplintar måste vara säkert fastsatta för att förhindra att de lossnar av sig själva och utformade så att ledningarna varken kan lossna eller skadas vid anslutningsstället.
 • Kontakttrycket får inte överföras via isoleringsdelar.
 • Radplintar som är avsedda för flertrådiga ledare måste vara utrustade med ett elastiskt mellanled.

Dessa krav samt tekniska data testas av ett oberoende provningsinstitut (anmält organ, t.ex. DEKRA, PTB, TÜV) och certifieras med ett konstruktionscertifikat. Följande tester måste genomföras för konstruktionscertifikatet:

 • Typtest enligt IEC 60947-7-1/-2

 • Test av luft- krypsträckor samt isolationstest

 • Åldringstest:

  • 14 dagars lagring vid 95 °C och 95 % luftfuktighet

  • ytterligare 14 dagar i torr värme enligt isoleringsmaterialets TI-värde

  • 24 timmar kall lagring i -65 °C med tillhörande ledarutdragningstest

Radplintarna tillåts därmed för inbyggnad i zon 2 och framförallt i zon 1, alltså i det som egentligen är ett Ex-skyddsområde. Det senaste gäller enbart under förutsättningen att plintarna monterats i plintlådor. Lådorna måste ha godkänts för skyddsklass Ex e och minst motsvara skyddsklass IP54. Ta hänsyn till installationsanvisningarna och monteringsschemat.

Phoenix Contacts radplintar är som standard Ex E-godkända. De stycktestas till 100 % enligt IEC/EN 60079 i tillverkarprocessen bland annat genom en isolationstestning.

När det gäller radplintar från Phoenix Contact behöver du alltså inte skilja mellan Ex-plintar eller andra plintar vid lagerhållningen. Fördelarna är uppenbara.

Tillbaka till ovan

Krav på radplintar för tändskyddsklassen egensäkerhet Ex i

Ex i  

Ex i

I tillämpningar med tändskyddsklassen egensäkerhet Ex i behövs inget särskilt godkännande för radplintar. Här kan såväl Ex e-plintar som andra standardplintar användas. Skärpta krav på luft- och krypsträckor:

 • mellan intilliggande plintar
 • mellan plintar och jordade metalldelar

Ta hänsyn till avstånden för fast isolering som anges i IEC/EN 60079-11. Installationsanvisningarna för Ex E-radplintar innehåller anvisningar för hur tändskyddsklassen Ex i tillämpas.

Tillbaka till ovan

Krav på radplintar för tändskyddsklassen Ex nA/Ex ec

Ex nA/Ex ec  

Ex nA/Ex ec

Knivfrånskiljarplintar och säkringsplintar som godkänts enligt tändskyddsklass Ex nA används för att möjliggöra mätning av strömmar som går genom egensäkra områden, eller att avsäkra dem med vanliga glassäkringar. Dessutom måste alla frånskiljbara delar kräva en lossningskraft på minst 15 N eller 100 gånger egenvikten. Det förhindrar oavsiktliga öppningar. I zon 2 används sandfyllda G-säkringsinsatser i säkringshållarna. Kraven anges i IEC/EN 60079-15, som framöver kommer att integreras i IEC/EN 60079-7 som Ex ”ec”.

Tillbaka till ovan

Certifikat, försäkran om överensstämmelse, inbyggnads- och installationsanvisningar

Certifikat  

Certifikat

Detaljer om radplintar för Ex e och Ex i kan du ladda ner via produktområdet för respektive radplint.

I detalj finner du här:

 • Tekniska data enligt IEC/EN 60079
 • Godkända tillbehör
 • Viktiga monteringsanvisningar och konstruktionsritningar
 • Försäkran om överensstämmelse
Tillbaka till ovan

Märkning av ex-radplintar

De explosionsskyddade apparaterna måste märkas på ett sådant sätt att de kan monteras korrekt motsvarande deras säkerhetstekniska egenskaper. Märkningen av produkten beskrivs i den harmoniserade normen IEC/EN 60079. Radplintar i skyddsklassen höjd säkerhet ”e” måste vara märkta.

Tillbaka till ovan

Märkskylt

Krav på märkning enligt IEC 60079-0 för ATEX och IECEx 
Typ QTC 2,5Tillverkarens namnPhoenix Contact GmbH & Co. KG
TypbeteckningQTC 2,5
Märkning av tändskyddsklassEx e II
EG-typgodkännandenummer enligt ATEXKEMA 05 ATEX 2148 U
Certifieringsnummer enligt IECExIECEx KEM 07.0010 U

Förpackningsetikett

Krav på märkning enligt ATEX-direktiv 94/9/EG, bilaga II 
Förpackningsetikett QTC 2,5Tillverkarens namn och adress

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

32825 Blomberg, Tyskland

TypbeteckningQTC 2,5
Tillverkningsdatum2010-09-13 (exempel)
Nummer på anmält organ (KEMA)0344
Typgodkänd enligt ATEX-direktiv 94/9/EGX
Kategori2
ApparatgruppII
Kod för gasexplosionsskyddG
Kod för dammexplosionsskyddD

Explosionsskydd, teori och praktik

Principer för explosionsskydd  

Broschyr om explosionsskydd

Inte bara i den kemiska och petrokemiska industrin utsätts installatörer och operatörer för explosionsfarliga områden. Även i områden som kan verka harmlösa förekommer stora risker, bland annat inom livsmedelsindustrin.

Den här broschyren redogör för riskerna i områden där explosionsrisk föreligger. Den hjälper dig i det dagliga arbetet.

Tillbaka till ovan

Tillbaka till översikten
Mer information
 • Rekommendationer för användning av radplintar i Ex-områden

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng