Tillbaka till översikten

Kvalitetskontroll av elektriska förbindelser

Mekanisk hållfasthet - IEC 60947-7-1/-2

Anslutningsstället mekaniska hållfasthet kontrolleras i ett verklighetsanpassat test. Anslutningspunkterna i radplintarna kopplas i och ur flera gånger utan att anslutningens kvalitet försämras. En plint kopplas därför i och ur fem gånger med vridmomentet med styva av dimensioneringsarean och med tillverkarens uppgifter. Testningen genomförs i mittplinten av ett femplintblock. Plinten måste klara en spänningsfallskontroll före och efter testet. Plintanslutningen måste klara återinkopplingen utan märkbara skador. Spänningsfallet före och efter test får inte överstiga 3,2 mV eller 1,5 gånger utgångsvärdet. Radplintarna från Phoenix Contact kan kopplas till flera gånger utan märkbara kvalitetsförluster. Antalet i- och urkopplingar uppgår beroende på anslutningstekniken till upp till 5000 cykler.

Tillbaka till ovan

Böjtest: Flexion Test - IEC 60947-7-1/-2

Testutrustning enligt standard  

Testutrustning enligt standard

Fackmässigt installerade radplintar måste vara mycket säkra mot mekanisk påverkan. Det gäller särskilt att ledarna ska vara tillförlitligt anslutna. Därför utförs tester med styva och flexibla trådar av minsta area, dimensioneringsarean och maximal area. En ledare kopplas in i en lodrätt monterad plint. I andra änden av ledaren hängs en testvikt som motsvarar ledararean. Ledaren förs ut genom en öppning 37,5 mm ut från mitten av en roterande skiva och snurras sedan 135 gånger runt sin egen axel. Inga skador får uppstå i på ledarens anslutningspunkt. Kontakten måste därefter klara ett ledarutdragningstest. Radplintarna från Phoenix Contact är konstruerade så att ledaren alltid ansluts skonsamt på anslutningspunkten. På så sätt förblir ledaren och kontaktstället helt oskadade och uppvisar samma egenskaper även efter många anslutningar.

Tillbaka till ovan

Area

[mm2]

Area

AWG

Avstånd H

[mm]

Jord

[kg]

Dragkraft

N

0,2242600,210
0,34222600,215
0,5202600,320
0,75182600,430
1,0-2600,435
1,5162600,440
2,5142800,750
4,0122800,960
6,0102801,480
1082802,090
1663002,9100
2543004,5135
-33205,9156
3523206,8190
-13438,6236
5003439,5236
700036810,4285
9500036814351
-000036814427
120250 kcmil40614427
150300 kcmil40615427
185350 kcmil43216,8503
-400 kcmil43216,8503
240500 kcmil46420578
300600 kcmil46422,7578

Area

[mm2]

Area

AWG

Avstånd H

[mm]

Jord

[kg]

Dragkraft

N

0,2242600,210
0,34222600,215
0,5202600,320
0,75182600,430
1,0-2600,435
1,5162600,440
2,5142800,750
4,0122800,960
6,0102801,480
1082802,090
1663002,9100
2543004,5135
-33205,9156
3523206,8190
-13438,6236
5003439,5236
700036810,4285
9500036814351
-000036814427
120250 kcmil40614427
150300 kcmil40615427
185350 kcmil43216,8503
-400 kcmil43216,8503
240500 kcmil46420578
300600 kcmil46422,7578

Ledarutdragningstest - IEC 60947-7-1/-2

Upptagning av dragkraften i en 10-mm²-fjäderkraftplint  

Upptagning av dragkraften i en 10-mm2-fjäderkraftplint

I praktiken kan det hända att dragkrafter påverkar anslutningsstället under kabeldragningen eller i drift. Därför måste fackmässigt installerade radplintar vara mycket säkra mot mekanisk påverkan. För att testa dragbelastningen på en anslutningspunkt måste den hålla för en areaanpassad dragkraft under mer än 60 sekunder. Detta test utförs i samband med böjnings-, flexionstestet. Genom att testerna sker direkt efter varandra ökas säkerhetskraven. Dragkraften belastar ledaren på anslutningspunkten. Ledaren får inte kunna skadas i anslutningspunkten. Resultaten av testerna ligger för Phoenix Contacts radplintar upp till 150 % över de erfordrade minsta värdena.

Tillbaka till ovan

Ledarutdragskrafter enligt DIN EN 60947-1 / VDE 0660-100 / EN 60947-1:2007 + A1:2011

Tabell 5 - Testvärden för böj- och utdragningstest på runda kopparledare.

Ledararea

[mm2]

Ledararea

AWG / kcmil

Dragkraft

[N]

0,2

0,34

24

22

10

15

0,5

0,75

20

18

20

30

1,0

1,5

-

16

35

40

2,5

4,0

14

12

50

60

6,0

10

10

8

80

90

16

25

6

4

100

135

-

35

3

2

156

190

-

50

1

0

236

236

70

95

00

000

285

351

-

120

0000

250 kcmil

427

427

150

185

300 kcmil

350 kcmil

427

503

-

240

400 kcmil

500 kcmil

503

578

300600 kcmil578

Ledararea

[mm2]

Ledararea

AWG / kcmil

Dragkraft

[N]

0,2

0,34

24

22

10

15

0,5

0,75

20

18

20

30

1,0

1,5

-

16

35

40

2,5

4,0

14

12

50

60

6,0

10

10

8

80

90

16

25

6

4

100

135

-

35

3

2

156

190

-

50

1

0

236

236

70

95

00

000

285

351

-

120

0000

250 kcmil

427

427

150

185

300 kcmil

350 kcmil

427

503

-

240

400 kcmil

500 kcmil

503

578

300600 kcmil578
Tillbaka till ovan

Radplintens fästanordning - IEC 60947-7-1/-2

Testning av att radplinten sitter fast ordentligt  

Testning av att radplinten sitter fast ordentligt

Förutom att ledaren ska ha en tillförlitlig montering måste också radplinten själv kunna uppta krafter utan att plinten lossar från sitt fäste. Det får inte uppstå några skador. För att testa att radplinten sitter fast ordentligt monteras den på en standardenlig DIN-skena. 150 mm långa stålstavar spänns fast på anslutningspunkterna. Stavarna utsätts för drag- och tryckkrafter även på anslutningspunkterna och plintens infästning längs med 100 mm. Radplinten får inte brytas eller lossna från skenan. Tack vare radplintarnas konstruktion sitter de garanterat fast på alla typer av DIN-skenor.

Tillbaka till ovan

Area

[mm2]

Area

AWG

Kraft

[N]

Stålstavens diameter

[mm]

0,751811,0
1 11,0
1,51611,0
2,51411,0
41211,0
61052,8
10852,8
352105,7
500105,7
240500 kcmil2020,5

Area

[mm2]

Area

AWG

Kraft

[N]

Stålstavens diameter

[mm]

0,751811,0
1 11,0
1,51611,0
2,51411,0
41211,0
61052,8
10852,8
352105,7
500105,7
240500 kcmil2020,5

Isolationstest - IEC 60947-7-1/-2/UL 1059

Denna elektriska testning används för detektion av tillräckliga krypsträckor. Genom att ge en motsvarande testspänning testas om det finns tillräckligt avstånd finns mellan potentialerna på två intilliggande radplintar samt mellan radplinten och DIN-skenan. Isolationsmärkspänning (Ui) är den högsta effektiva spänning eller likspänning som får uppträda långvarigt vid korrekt användning. Testspänningen måste ges i över 60 sekunder. Testerna utförs med värdena i nedanstående tabell som utgångspunkt.

Märkisolationsspänning
Ui

[V]

Isolationsspänning

(effektiv)

[V]

Ui ≤ 601000
60 < Ui ≤ 3001500
300 < Ui ≤ 6901890
690 < Ui ≤ 8002000
800 < Ui ≤ 10002200
1000 < Ui ≤ 1500 

Märkisolationsspänning
Ui

[V]

Isolationsspänning

(effektiv)

[V]

Ui ≤ 601000
60 < Ui ≤ 3001500
300 < Ui ≤ 6901890
690 < Ui ≤ 8002000
800 < Ui ≤ 10002200
1000 < Ui ≤ 1500 

IEC 60947-7-1/-2
Inga överslag eller genomslag får uppträda under testet. Krypströmmar måste ligga under 100 mA.
UL 1059
Testspänning = 1000 V + 2 x isolationsmärkspänning Ui. Phoenix Contact radplintar med 800-V-nominell isolationsspänning klarar genomgående isolationstestet med 2000 V ~.

Tillbaka till ovan

Stötspänningstest - IEC 60947-7-1/-2

Oscilloskopet visar tidsförloppet för en stötspänningsimpuls  

Tidsförlopp för en stötspänningsimpuls

Stötspänningstestningen ger kontrollen tillräckligt stora luftsträckor mellan två intilliggande potentialer. Testningen genomförs med stötpännning fem gånger med minst 1 s emellan. Testningen genomförs oberoende av märkisolationsspänningen för varje polaritet. Sträckan mellan intilliggande plint och mellan plint och skena mäts. Oavsiktliga överslag får inte förekomma under testet. Avsedda stötspänningar för Phoenix Contacts radplintar ligger på 6 eller 8 kV. Plintarnas dokumenterade driftspänning bekräftas på så sätt effektivt vad gäller en driftsäker användning.

Tillbaka till ovan

Spänningsfallstest - IEC 60947-7-1/-2

Spänningsfallstest vid anslutningspunkterna  

Spänningsfallstest vid anslutningspunkterna

På varje anslutningspunkt i en radplint ansluts en eller flera ledare beroende på anslutningstekniken. Strömöverföringen påverkas kraftigt av det elektriska motståndet mellan ledare och strömskenor. Högkvalitativa kontakter skapar en gastät anslutning. Det är det enda sättet att säkerställa en långvarigt tillförlitlig anslutning. Detta elektriska test visar spänningsfallet i en radplint (två anslutningspunkter). På så sätt dras slutsatser om övergångsresistans och kontaktkvalitet. Radplintarna ansluts med kablar med dimensionerad anslutningsförmåga. För mätningarna belastas plintarna med en testlikström som motsvarar 0,1 gånger av den dimensionerade anslutningsförmågans strömkapacitet. Spänningsfallet mäts vid ett avstånd ≤ 10 mm från mitten av anslutningspunkten. Spänningsfallet per radplint får inte överstiga 3,2 mV och 1,5 gånger utgångsvärdet vid en rumstemperatur på ~20 °C. Phoenix Contacts radplintar underskrider gränsvärdena som krävs enligt standarderna med upp till 60 %.

Tillbaka till ovan

Dimensionerad anslutningsförmåga

[mm2]

Strömkapacitet

[A]

Dimensionerad anslutningsförmåga

AWG

Strömkapacitet

[A]

0,24244
0,56208
0,7591810
113,5--
1,517,51616
2,5241422
4321229
6411038
1057850
1676667
351252121
501500162
952320000217
15030900000309
240415500 MCM415

Dimensionerad anslutningsförmåga

[mm2]

Strömkapacitet

[A]

Dimensionerad anslutningsförmåga

AWG

Strömkapacitet

[A]

0,24244
0,56208
0,7591810
113,5--
1,517,51616
2,5241422
4321229
6411038
1057850
1676667
351252121
501500162
952320000217
15030900000309
240415500 MCM415

Värmeprov - IEC 60947-7-1/-2/UL 1059

Egenuppvärmningen i radplintar måste hållas ned till ett absolut minimum. Därför måste övergångsresistansen hållas så låg som möjligt. I detta test dokumenteras egenuppvärmningen vid rumstemperatur vid belastning med en testström.

IEC 60947-7-1/-2

Fem plintar monteras horisontellt på en skena och ansluts med 1 resp. 2 meter långa kabelkretsar i den dimensionerade anslutningen. Radplintarna belastas med en testström den motsvarande dimensionerade anslutningens strömförmåga. Den mittersta plintens uppvärmning mäts. Vid ~20 °C rumstemperatur är max 45 K uppvärmning tillåten. Dessutom utförs ett spänningsfallstest på plinten.

UL 1059

Testprocessen motsvarar i stort sett IEC-testningen, förutom att längden på kablarna avviker. Tre plintar monteras horisontellt bredvid varandra. Mätningen görs vid 25 °C omgivningstemperatur, och en maximal värmestegring på 30 K (uppmätt så nära anslutningspunkten som möjligt) är tillåten. Tack vare de högkvalitativa kontaktmaterialen i radplintarna från Phoenix Contact ger de lägre uppvärmningsvärden än vad som krävs i standarderna med nämnda anslutningstekniker.

Tillbaka till ovan

Strömöverföringskapacitet

Bestämmelsen IEC 60947-7-1/ EN 60947-7-1/DIN VDE 0611-1 fastställer de angivna provströmmarna i tabellen här för enskilda ledarareor. Respektive strömmar är angivna under anslutningsdata för de enskilda plintarna. De ligger till grund för typprovning av radplintar.

Provströmmar enligt IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1

Tabell 5           
Dimensionerad anslutningsförmåga[mm2]0,20,50,751,01,52,5461016
Provström[A]46913,517,52432415776
Dimensionerad anslutningsförmåga[mm2]2535507095120150185240300
Provström[A]101125150192232269309353415520
Tabell 5           
Dimensionerad anslutningsförmåga[mm2]0,20,50,751,01,52,5461016
Provström[A]46913,517,52432415776
Dimensionerad anslutningsförmåga[mm2]2535507095120150185240300
Provström[A]101125150192232269309353415520
Tillbaka till ovan

Bas- och deratingskurva, testkonstruktion, omgivningstemperatur

Deratingskurva för de jackbara radplintarna  

Deratingskurva för de jackbara radplintarna

För att bestämma strömöverföringskapaciteten från jackbara radplintar väljs anordningar med olika antal poler, som är elektriskt anslutna i serie med ledare med samma area. För att kunna förmedla kundanpassade deratingskurvor fastställs strömöverföringskapaciteten för de jackbara radplintarna enligt DIN EN 60512‑5‑1. Vid belastning med olika strömstyrkor (t.ex. 10 A, 17,5 A, 24 A och 32 A) mäts, efter inställning av temperaturbalansen, den maximala temperaturökningen som uppträder på testobjektet. Med hänsyn till isolationsmaterialets övre gränstemperatur, här räknar man alltid med 100 °C, ger dessa värden en strömbelastningskurva, "baskurvan", som är beroende av omgivningstemperaturen.

Enligt DIN EN 60512-5-2 tas en korrigerad belastningskurva fram - "deratingskurvan". I enlighet med denna standard uppgår den tillåtna belastningsströmmen till 0,8 gånger den rådande basströmmen. Reduktionsfaktorn "tar hänsyn till exemplarspridningar i kontaktsystemet av jackbara anslutningar. och osäkerheter vid temperaturmätningen och i mätanordningen". För de flesta artiklarna i denna katalogdel anges deratingskurvor för 2-, 5-, 10- och 15-poliga anordningar.

Tillbaka till ovan

SCCR – Short Circuit Current Rating

Enligt NEC (National Electrical Code) krävs sedan april 2006 uppgifter om kortslutningshållfasthet för industristyrsystem. Beräkningen av dessa SCCR-värden (Short Circuit Current Rating) kan genomföras med hjälp av UL 508. I USA måste beräkningen sammanfattande anges på varje industriställverks märkskylt, för alla huvudströmkretsar om för matningen av styrspänningsförsörjningen. I UL 508A - tabellen SB 4.1 anges standardvärden för ej specificerade komponenter. För radplintar räknar man här med ett värde på 10 kA. Phoenix Contact producerar många produkter med tydligt förhöjda SCCR-värden. Radplintarna i systemet CLIPLINE complete är genomgående dokumenterade med SCCR-värden på 100 kA. I UL-filen med nummer E60425 är SCCR-värdena för radplintarna från Phoenix Contact listade i detalj. Den så kallade UL-filen är registrerad i och tillgänglig från UL:s databas under hänvisning:

Tillbaka till ovan

Korttidsströmhållfasthet - IEC 60947-7-1/-2

Högsta kontaktsäkerhet, visat på en jackbar fjäderkraftsplint  

Högsta kontaktsäkerhet även vid extrem överbelastning

Radplintar måste i praktiken även kunna motstå kortslutningsströmmar utan skador tills en skyddsanordning bryter strömmen. Detta kan vara i upp till några tiondels sekunder. För detta test monteras en radplint på underlaget och en ledare med rätt dimensioneringsarea ansluts. Skyddsledarradplintarnas dimensionerade anslutningsförmåga belastas i tre förlopp under en sekund med en strömtäthet på 120 A/mm2. Kraven är uppfyllda om inga skador har uppstått på delarna efter testet och fortsatt användning är garanterad. Före och efter testet måste radplinten också klara spänningsfallstestet. Spänningsfallet per radplint får inte överstiga 3,2 mV eller 1,5 gånger utgångsvärdet. När det gäller 240 mm2-högspänningsplintarna från Phoenix Contact leds en testströmstöt på 28800 A under en sekund genom plinten, utan kvalitetsförlust.

Tillbaka till ovan

Korrosionstest - DIN 50018

Metalldelar efter korrosionstest  

Metalldelar efter korrosionstest

Den nyckelroll som metalldelarna i elektriska anslutningar spelar blir särskilt tydlig i aggressiva miljöer. Korrosionsfria kontaktytor är en förutsättning för lågohmiga och högpresterande anslutningar. Detta testförfarande beskriver ett korrosionstest i kondensvattenklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär. I denna miljö bildas syraföreningar < pH 7 som angriper metallytor. I en testkammare leds två liter destillerat vatten och en liter SO2-gas. Vid 40 °C testtemperatur bildas svavelsyrlighet under testförloppet. Efter åtta timmars testtid torkar testobjekten under 16 timmar med öppen dörr. När testet är över okulärbesiktigas testobjekten och deras övergångsresistans mäts för att närmare kontrollera hur korrosionstestet har påverkat kontaktpunkterna. Phoenix Contacts radplintar skapar högkvalitativa, gastäta förbindelser. Förbindelsen påverkas inte heller av korrosiva ämnen.

Tillbaka till ovan

Åldringstest - IEC 60947-7-1/-2

Ström och temperatur i förhållande till tid  

Ström och temperatur i förhållande till tid

Materialens åldrande spelar en viktig roll när det gäller radplintar med långa livscykler. I detta test påvisas kontaktkvaliteten med hjälp av ett simulerat åldrande. För att simulera mångårig användning monteras fem radplintar horisontellt på rad på en skena och ansluts med ledare i rätt dimensioneringsarea. Spänningsfallet mäts vid varje radplint. Dessa plintar förbinds med minst 300 mm långa ledare. I klimatskåpet ställs lägsta temperatur in på 20 °C och högsta temperatur på 85 °C. Under uppvärmningsfasen och den 10 minuter långa hålltiden med maximal temperatur är mätströmmen inkopplad. Därigenom uppnås den maximalt tillåtna drifttemperaturen (maximalt 130 °C) för testobjektet. Därefter följer nedkylningsfasen. Spänningsfallet mäts efter 24 cykler i avkylt tillstånd (ca 20 °C). Testet innehåller totalt 192 cykler. Spänningsfallet får inte överskrida 3,2 mV i början, och under respektive efter testet 4,8 mV, eller 1,5 gånger det värde som uppmättes efter 24 cykler. Radplintarna från Phoenix Contact är konstruerade för extremt lång livslängd även under svåra temperaturförhållanden. Såväl plastmaterial som metalldelar uppvisar tillräckliga säkerhetsmarginaler.

Tillbaka till ovan

Miljötestmetod - IEC 60068-2-42/43

Den mekaniska och elektriska livslängden för radplintar är direkt beroende av de metalldelar och isoleringsmaterial som används. För att kunna utvärdera klimatpåverkan på elektriska anslutningar utsätts radplintar för olika miljösimuleringstester. Ledarkontaktställen, knivfrånskiljare och testkontakter ingår. Utvärderingskriterierna är genomgångsmotstånden, ledarens fasta fästning samt okulärbesiktning av kontaktställena efter varje test.

  • 10 dagars lagring i aggressiv SO2-industriatmosfär vid 25 °C och 75 % luftfuktighet
  • 4 dagars lagring i aggressiv H2S atmosfär vid 25 °C och 75 % luftfuktighet.

Genomgångsmotståndet får inte överstiga 1,5 gånger utgångsvärdet efter avslutat test. Plintens funktion måste vara opåverkad. Phoenix Contacts radplintar uppnår sin höga höga kvalitet genom användning av korrosionsfasta och högkvalitativa kopparlegeringar.

Tillbaka till ovan

Saltdimma - IEC 60068-2-11/-52

Push-in Technology saltspraytest  

Push-in Technology saltspraytest

Särskilt inom varvsindustrin måste tekniska komponenter fungera permanent i korrosiva atmosfärer. Salthalten i luften tillsammans med den höga luftfuktigheten ställer höga krav på de metalldelar som används. Med denna standard som bas simuleras belastningarna vid havsklimat.

Materialens motståndskraft testas med saltdimma i korrosiv atmosfär. Testobjekten placeras i testkamrarna och besprutas findoserat med en 5 procentig natriumkloridlösning (NaCl: pH-värde 6,5 - 7,2) vid en temperatur på 35 °C under 96 timmar.

När testet är över okulärbesiktigas testobjekten och ett elektriskt test genomförs för att närmare kontrollera hur korrosionstestet har påverkat kontaktpunkterna.

Phoenix Contact-radplintar av alla anslutningstekniker ger en gastät anslutning. Det innebär att kontaktpunkten är helt skyddad mot korrosion även under extrema klimatförhållanden.

Tillbaka till ovan

Värmechocktest - DIN EN 60352 T4

Diagram för spänningsfallstest på över 200 testobjekt efter testet  

Spänningsfallstest på över 200 testobjekt efter temperaturtestet

Inom processindustrin uppstår det ofta häftiga temperaturväxlingar i närheten av källor för värme och kyla som ingår i processen. Med detta test kontrolleras att beröringsställena bibehåller sin höga kontaktkvalitet även under kraftiga temperaturväxlingar. För detta test monteras fem radplintar på underlaget och en ledare med rätt dimensioneringsarea trådas. Uppsättningen utsätts sedan in ett tvåkammarförfarande för snabba temperaturväxlingar. Temperaturerna ligger vid de övre och nedre gränsvärdena för radplinten. Detta innebär i regel ett temperaturområde på mellan –60 °C och +100 °C. Testtiden i klimatkammaren är 45 minuter och temperaturen växlar inom några få sekunder. Växlingen genomförs över 100 gånger. Kravet är uppfyllt om inga skador har uppstått på delarna efter testet och fortsatt användning är garanterad.

Tillbaka till ovan

Vibrationstest - DIN EN 61373

Vibrationstest  

Vibrationstest

Bredbandsbrus (intensitet enligt DIN EN 50155)

Inom fordonstekniken utsätts radplintar hela tiden för vibrationer och skakningar. Dessa vibrationer uppträder särskilt i närheten av motorer, roterande drivsystem och axlar. För att verklighetstroget imitera skakningsbelastningarna utsätts testobjekten för bredbandiga, brusformade svängningar. Därigenom uppstår verklighetstrogna accelerationer på radplintar och anslutna ledningar. För testning i kategori 1 B används ett frekvensområde på 5 Hz till 150 Hz. Den effektiva accelerationen uppgår till 5,72 m/s2. Testobjekten testar i de tre axlarna (X, Y, Z) 5 timmar vardera. Förutom skakningarna kontrolleras den elektriska kontakten under testet. Det får inte uppstå några skador som påverkar den fortsatta användningen. Det får inte heller uppstå avbrott i kontakten längre än 1 µs under testet. Dessa höga krav på vibrationshållfasthet uppfylls av radplintar av alla anslutningstekniker från Phoenix Contact.

Tillbaka till ovan

Vibrationstest - IEC 60068-2-6

Vibrationstest  

Vibrationstest

Detta test kontrollerar radplintarnas hållfasthet under ihållande vibrationer. Under testet överförs harmoniska, sinusformade svängningar till testobjektet för att simulera roterande, pulserande eller oscillerande krafter. Objektet testas i alla riktningar (x, y, z). Testningen genomlöper ett frekvensområde på 5 Hz till 150 Hz. Hastigheten uppgår då till en oktav per minut. Den effektiva accelerationen uppgår till 40 m/s2. Testobjekten testas i de tre rumsaxlarna (X, Y, Z) 2 timmar vardera.

Det får inte uppstå några skador på radplintar som påverkar den fortsatta användningen. Inte heller får några avbrott i kontakten längre än 1 μs uppstå under testet. Övergångsmotståndet mäts innan och efter testet.

Alla anslutningstekniker uppfyller kraven i standarden utan avbrott i den elektriska kontakten. Radplintarna är därför särskilt lämpade för applikationer med höga krav där säker anslutning måste garanteras även under kraftiga skakningar.

Tillbaka till ovan

Stöttest - IEC 60068‑2‑27

Stötdiagram med 3 ms/350 g  

Stötdiagram med 3 ms/350 g

Detta test används för att kontrollera och dokumentera en plintanslutnings motståndskraft mot oregelbundet uppträdande stötar med olika energistyrka. Testet använder kraven från DIN EN 50155 resp. DIN EN 61373 (europeisk standard för spårbunden trafik) för att simulera belastningarna vid järnvägstrafik. För att kunna definiera stötarna är acceleration och varaktighet förutbestämda. Enligt IEC 60068-2-27 krävs tre positiva och negativa stötar i alla tre rumsaxlarna (X-, Y-, Z). De simulerade accelerationerna uppnår 50 m/s² vid en stöttid på 30 ms. Det får inte uppstå några skador som påverkar den fortsatta användningen på plintförbindelsen. Kontaktkvaliteten hos testobjekten övervakas under testet. Inga kontaktavbrott > 1 μs tillåts vid tillämpning av järnvägsstandarden. Phoenix Contacts radplintar klarar dessa stötbelastningar och lämpar sig därför för applikationer med extrema skakningar.

Tillbaka till ovan

Luft- och krypsträckor - IEC 60947-7-1 / UL 1059

Mätkontrollerna av luft- och krypsträckorna har tillräckliga elektriska isoleringsegenskaper vad gäller

  • användning
  • förväntad nedsmutsning
  • omgivningsförhållanden

Minimivärdena är fastlagda i IEC 60947-1 och UL 1059. Testet kontrollerar att de kortaste avstånden mellan två intilliggande radplintar och mellan radplint och montageskena upprätthålls.

För luftsträckan innebär det: Luftsträckan är det kortaste avståndet i luften mellan två ledande komponenter. Mätstötspänningen och överspänningskategorin för radplinten styr mätningen av minimiluftsträckorna.

För krypsträckor gäller: Krypsträckan är det kortaste avståndet längs isoleringsmaterialet mellan två ledande komponenter. Avgörande för att kunna bestämma minsta krypsträcka är radplintens nominella spänning, nedsmutsningsgrad och vilken grupp isoleringsmaterialet tillhör. Minimivärdena anges i tabeller i motsvarande standard.

IEC 60947-7-1
Phoenix Contact radplintar är utförda i överspänningskategori III och nedsmutsningsgrad 3 med de erforderliga sträckorna.

UL 1059
Phoenix Contact radplintar är i regel dimensionerade för en nominell spänning på 600 V i användningsgrupp C. Detaljerad information finns i databladen och katalogdokumentationen.

UL
Use group
Definition

Maximal spänning

[V]

AManöverdon, konsoler el. dyl.

150

300

600

BVanlig apparat, inklusive kontors- och elektroniska databearbetningsmaskiner och dylika apparater

150

300

600

CIndustriella applikationer, utan begränsningar

150

300

600

DIndustriella applikationer, utrustning med begränsad prestanda (Limited Rating)

300

600

UL
Use group
Definition

Maximal spänning

[V]

AManöverdon, konsoler el. dyl.

150

300

600

BVanlig apparat, inklusive kontors- och elektroniska databearbetningsmaskiner och dylika apparater

150

300

600

CIndustriella applikationer, utan begränsningar

150

300

600

DIndustriella applikationer, utrustning med begränsad prestanda (Limited Rating)

300

600

Tillbaka till ovan

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/se?1dmy&urile=wcm:path:/sesv/web/main/products/subcategory_pages/terminal_blocks_p-15/a187a7b3-198f-4acc-a8e7-626537b4aed5/a187a7b3-198f-4acc-a8e7-626537b4aed5

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng