Tillbaka till översikten

Användning på DIN-skena

För skydd av känsliga enheter behövs apparatskydd typ 3 som tredje och sista skyddsnivå. Viktig förutsättning: ett överspänningsskydd typ 2 måste redan vara installerat i undercentralen.

Kraftfullt apparatskydd för AC och DC

Apparatskydd typ 3 för strömförsörjning

Apparatskydd typ 3 för strömförsörjning

Det interna frånskiljningsanordningen såsom de integrerade skyddssäkringarna erbjuder högre säkerhet vid elektrisk och termisk överlast, oberoende av den installerade säkringen.

Därför är PLUGTRAB-SEC ett tillförlitligt överspänningsskydd för AC- och DC-termineringsmoduler.

Stick in och dra ut

Enkel jackning och dragning av skyddskontakter  

Enkel jackning och dragning av skyddskontakter

Även PLUGTRAB SEC har fördelen med jackbara moduler. Grunddel och kontakt är kodade mot varandra. Därigenom undviks förväxling av kontakter av olika spänningsnivåer.

Jackbarheten ger bland annat följande fördelar:

  • Kontakterna är lätta att dra ut vid isoleringsmätningar. Du slipper omständliga ur- och inkopplingar.
  • Vid oväntade överbelastningar av enskilda skyddskontakter, t.ex. genom extremt höga transienter, kan den aktuella kontakten bytas ut snabbt och billigt.
  • Det går snabbt och enkelt att göra regelbundna kontroller av skyddsenheter med hjälp av testinstrumentet CHECKMASTER 2.

Bekväm övervakning

PLUGTRAB SEC med grön OK-signal  

Signalering vid skyddskontakten

Driftläget hos alla kretsar som skyddas av PLUGTRAB SEC övervakas.

Vid fel kopplas kontakterna ur termiskt. En tydlig indikering sker direkt på modulen. Samtidigt arbetar övervakningen mot en potentialfri växlande kontakt. Därigenom kan en servicevänlig fjärrindikering realiseras.

Skyddsenheternas ytterligare stora textfält sörjer för en exakt identifiering på plats.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Överspänningsskydd för fastighetsinstallation

Service

Överspänningsskydd för strömförsörjning

Utbildningsmodul för överspänningsskydd för strömförsörjning.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng