Tillbaka till översikten

Grovskydd typ 1 – för varje huvudfördelning

Den typiska installationsplatsen för grovskydd typ 1 är huvudfördelningen. I skyddsanordningar föredras kraftfulla komponenter framför gnistgap.

Skydd i ett komplett paket

Typ 1-grovskydd FLT-SEC-P-T1  

FLT-SEC PLUS för användning i alla grovskyddsklasser.

FLASHTRAB SEC PLUS är ett typ 1 grovskydd med gnistgap som är fria från sekundärström. De kraftfullaste varianterna i produktserien är för 440/690-V-AC-nät.och lämpar sig därför perfekt för användning i vindkraftverk eller i industrin. Även för 230/400-V-AC-nät tillhandahålles ett komplett produktprogram av typ 1 grovskydd för 5-, 4- och 3-ledarsystem.

 • Installationsplatsen är huvud- eller industrifördelningen i byggnader med yttre blixtskydd eller matning via luftledning, även direkt före mätaren.
 • Tack vare den höga märkspänningen kan enheterna användas i hela världen.
 • Tack vare den höga kortslutningseffekten och de sekundärströmsfria gnistgapen kan den användas i lågspänningsanläggningar med hög kortslutningsström.
 • FLASHTRAB SEC PLUS uppfyller tack vare dess goda avledningskapacitet kraven för användning i alla grovskyddsklasser.
 • Säkringsfritt användbar upp till en märkström för huvudsäkringen på 315 A.

Installera och märka

Vridbart typ 1-skydd FLT-SEC-P-T1  

Avledaren kan vridas 180°

FLASHTRAB SEC PLUS är symmetriskt konstruerad. Det innebär att baskomponenterna och kontakterna kan vridas 180°.

Detta innebär:

 • Installationen är mycket enkel.
 • Anslutningarna sitter alltid på rätt sida, oberoende om matarledningarna kommer upp- eller nedifrån.
 • Ledningslängden blir minimal.
 • Det stora textfältet kan läsas av när som helst.

De dubbla klämställena per kanal möjliggör ett V-format genomgångskablage.

Stick in och dra ut

Enkel jackning och dragning av skyddskontakter  

FLASHTRAB SEC PLUS: stick in och dra ut

En viktig fördel för FLASHTRAB SEC PLUS: alla skydd är jackbara inklusive N-PE-gnistgapet.

 • Kontakterna är lätta att dra ut vid isoleringsmätningar. Du slipper omständliga ur- och inkopplingar.
 • Vid oväntade överbelastningar av enskilda skyddskontakter, t.ex. genom extremt energirika blixtnedslag, kan den aktuella kontakten bytas ut snabbt och billigt.
 • Det går snabbt och enkelt att göra regelbundna kontroller av skyddsenheter med hjälp av testinstrumentet CHECKMASTER 2.

Bekväm övervakning

Statusindikering och fjärrindikering av typ 1-grovskydd  

Statusindikering direkt vid skyddskontakten

Driftläget hos alla kretsar som skyddas av FLASHTRAB SEC PLUS övervakas.

Vid fel kopplas L-N-kontakterna ur termiskt. Tydlig indikering direkt på modulen, utan energiförbrukning.

Samtidigt arbetar övervakningen mot en potentialfri växlande kontakt. Därigenom är det även möjligt att skicka fjärrmeddelanden, vilket gör systemet lätt att serva.

Det innebär: låt skyddens tillstånd indikeras där det passar dig bäst.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Överspänningsskydd för fastighetsinstallation

Service

Överspänningsskydd för strömförsörjning

Utbildningsmodul för överspänningsskydd för strömförsörjning.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng