Övervakning av produktionsanläggningar

Övervakning av produktionsanläggningar

Övervaka olje- och gaskällor på ett säkert sätt

Förbättra anläggningens tillgänglighet med säkra, kompletta lösningar för övervakning av produktionsanläggningar.

Tillbaka till Övervakning och diagnostik

Kategorier

Sökning i Övervakning av produktionsanläggningar

Visa alla produkter i den här kategorin

Med Oil and Gas Monitor från Phoenix Contact övervakar du dina olje- och gaskällor tillförlitligt och kostnadseffektivt även över stora avstånd.

Fördelarna

  • Enkelt idrifttagande och minskade installationskostnader i utökade anläggningar tack vare trådlös kommunikation
  • Platsoberoende dataregistrering av moduler för Ex- och icke-Ex-område
  • Säker och störningsfri signalöverföring via ett slutet radionätverk
  • Möjlighet att överföra data till ett SCADA/DCS-system och visa data efter plats
  • Öppna programvarugränssnitt ger flexibilitet i signalanslutningen
  • Enkla underhålls- och diagnosmöjligheter med trådlös överföring av aktuella anläggningsdata

Övervakning av data i Ex- och icke-Ex-områden

Oil and Gas Monitor för övervakning av produktionsanläggningar  

Komplett lösning för övervakning av produktionsanläggningar

Oil and Gas Monitor är en skalbar komplett lösning för övervakning av produktionsanläggningar. Övervakningen av pumpstationen omfattar upptagning av digitala ingångssignaler, t.ex. positionen för ventilinställningar, samt upptagning av analoga signaler från mätningar av temperatur, tryck och genomflödesmängder. Signalöverföring från Ex-zonen kan ske via MACX-signalfrånskiljaren till radiosystemets linje.

Överför signaler säkert till kontrollrummet

Dataregistreringen i produktionsanläggningar behöver ett brett förgrenat nätverk. För tillförlitlig dataöverföring även över flera kilometers avstånd kan flera Oil and Gas Monitoring-system gemensamt bilda ett nät för överföring av data till kontrollrummet.

Med Radioline går det snabbt att upprätta ett nätverk - direkt till apparaten med ett tumhjul eller med USB-sticka. Vid störningar kompenseras bortfallet av en radiomodul genast, så att inte hela nätverket sätts ur funktion.

Sammanbindning av det digitala oljefältet  

Sammanbindning av det digitala oljefältet

Visualisera data

Tablet godkänd för Ex-området för produktionsanläggningen som övervakas  

Med blicken på anläggningens skick

I kontrollrummet kan de registrerade data visas direkt eller via öppna programvarugränssnitt till ett överlagrat SCADA-system.

För att kunna hålla uppsikt över enskilda delar av anläggningen även utanför kontrollrummet erbjuder Phoenix Contact t.ex. visualiseringsappen Aisu+ mobile. Användaren kan genom att använda den mobila fjärrdiagnosen komma åt information om produktionsanläggningen i fält via en Tablet eller Smartphone godkänd för Ex-område, så att underhåll kan genomföras efter behov och därmed kostnadsoptimerat.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng