Tillbaka till översikten

Elektroniska motorövervakningsmoduler

EMM-moduler erbjuder alla fördelar i modern övervakning av aktiv effekt: Strömmar, spänningar och fasvinkel övervakas kontinuerligt. Permanent statusövervakning med hög avkänningsfrekvens möjliggör komplett anläggningsskydd.

Energi inom gränser

Grafik: Statusövervakning med motorövervakning  

Statusövervakning med motorövervakning

Övervaka motorer och anläggningar med elektronisk motorövervakning med fritt parametreringsbara kopplings- och svarsgränser.

  • Rotationsriktningar: Gränserna ställs in identiskt lika eller separat för båda rotationsriktningarna. Motorövervakningen kopplas från anläggningen om gränsvärdet över- eller underskrids. Den tvingande frånkopplingen kan även tidsfördröjas. Dessutom genererar modulen signaler för detektering av rotationsriktning, asymmetri och fasavbrott anges omedelbart.
  • Parametrering: EMM-modulen utvärderar registrerad aktiv effekt för parametreringen. Variationer i drivningens spänning och belastning ignoreras. Aktiv effekt är därmed ett exakt värde för strömövervakningen.
  • Säkert anläggningsskydd: Den undre effektgränsen skyddar säkert mot farlig torrkörning i motordrivna pumpar. Den övre effektgränsen reagerar snabbt och säkert på blockering från främmande föremål. På liknande sätt övervakas och skyddas verktygsmaskiner vid borrning, fräsning och polering.

Fler funktioner, fler möjligheter

Motorövervakning med FTD/DTM-program  

Motorövervakning med FTD/DTM-program

Använd anläggningar ännu säkrare med elektroniska motorövervakningsmoduler.

D.v.s. du kan läsa av ytterligare data:

  • Skenbar effekt, aktiv effekt och relativ effekt
  • Strömmar och spänningar
  • Fasvinkel
  • Räkneverk för kopplingsspel och driftstimmar
  • Energiräkneverk
  • Termistorövervakning

Tillbaka till översikten
Mer information
  • Elektroniska motorövervakningsmoduler

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng