Tillbaka till översikten

Ex-i-I/O-enheter: Egensäkra komponenter för signalregistrering i Ex-områden

Ex-i-produkter från Phoenix Contact står för en säker och tillförlitlig automation i områden med explosionsrisk. Intrinsic Safety, som förkortas IS, är tekniken som bestämmer funktionssättet hos egensäkra enheter.

Installera din Inline I/O-station i zon 2, och givarna och ställdonen efter behov i zon 0, 1 eller 2.

Isolatorplint för egensäkra I/O-moduler

Inline-Isolatorplint  

Ex i-Isolatorplint

Expandera befintliga Inline I/O-komponenter med egensäkra komponenter. Inline-isolatorplint isolerar egensäkra moduler från redan anslutna moduler i resten av stationerna.

Fördelar:

 • Robust och säker frånskiljning mellan egensäkra och icke egensäkra I/O-moduler
 • Högre flexibilitet vid expanderingen av Inline-I/O-stationer
Tillbaka till ovan

Strömförsörjning för egensäkra I/O-moduler

Egensäker strömförsörjning  

Ex-i-strömförsörjning

Förutsättningen för egensäkra system är en säker galvanisk isolation. För en tillförlitlig strömförsörjning för egensäkra IO-moduler tillhandahåller Phoenix Contact en speciell Inline-plint: Ex-i-strömförsörjning.

Pluspunkterna:

 • Diagnos-LED:n visar stationens utnyttjandegrad i nivåerna: normal, hög och överbelastning. På så sätt minskar du felfunktionen och risken för olycksfall.
 • Strömförsörjningen sörjer för det nödvändiga avståndet från egensäkra anslutningsledningar till icke egensäkra anslutningsledningar.
Tillbaka till ovan

Egensäkra I/O-moduler för digitala signaler

Digital Ex-i-I/O-modul  

Ex-i-I/O-moduler för digitala signaler

Till dessa egensäkra Ex-i-I/O-moduler ansluter du Ex-godkända givare och ställdon samt NAMUR-givare. Alla de fyra beläggningarna är fritt val- och konfigurerbara. Till exempel potentialfria kontakter, sumrar, signalkolonner eller magnetventiler.

Hitta felen snabbt: Diagnos-LED:n till varje kanal visar kabelbrott eller kortslutningar.

Tillbaka till ovan

Egensäkra Ex-i-I/O-moduler för analoga signaler

Analog Ex i-I/O-modul  

Ex i-I/O-moduler för analoga signaler

De fyra kanalerna i dessa egensäkra I/O-moduler är variabelt användbara:

 • För strömområden från 0...20 mA
 • För strömområden från 4...20 mA
 • För ingångsspänningsområdet från 0...10 V

Analoga Ex i-I/O-moduler ger stöd åt alla tre format med en maximal upplösning på 16 Bit.

Hitta felen snabbt: Diagnos-LED:n till varje kanal visar kabelbrott eller områdesunderskridande resp. -överskridande hos in- och utgångarna.

Tillbaka till ovan

Egensäkra I/O-moduler för temperaturupptagning

Ex-i-temperaturupptagnings-I/O-modul  

Ex i-I/O-moduler för temperaturupptagning

De egensäkra I/O-modulerna för temperaturupptagning tillhandahåller fyra kanaler, som kan konfigureras oberoende av varandra. Alla kanaler stöder olika funktioner för temperaturupptagning:

 • Resistiva temperaturgivare såsom Pt 100 i 2- eller 3-ledarteknik
 • Olika standardtyper för termoelement (J, K, E, R, S och T)
 • Upptagning av -100 mV- till +100 mV-signaler
 • Motståndsupptagning 0...800 Ω eller 0...5 kΩ

Hitta felen snabbt: Diagnos-LED:n till varje kanal visar kabelbrott eller områdesunderskridande resp. -överskridande hos givarna.

Tillbaka till ovan

Egensäkra komponenter för signalregistrering i Ex-områden.


Tillbaka till översikten
Mjukvara
Inline i tillämpningen
Ytterligare produktinformation
 • Ex-i-I/O-enheter: Egensäkra komponenter för signalregistrering i Ex-områden

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng