IO-Link

IO-Link

Kommunicera till sista metern

Genomgående datautbyte med IO-Link, från styrsystemet till den lägsta fältnivån.

Tillbaka till Produkter enligt protokoll

Kategorier

Sökning i IO-Link

Visa alla produkter i den här kategorin

Utnyttja alla möjligheter med IO-Link: Utbyte av process- och servicedata med punkt-till-punkt-förbindelse mellan anslutning och givare/ställdon.

Fördelar

 • IO-Link ökar produktiviteten
 • IO-Link förenklar installation, underhåll och utbytesprocesser
 • IO-Link ökar datatillgängligheten och -exaktheten
 • IO-Link möjliggör åtgärdande av fel per fjärrdiagnos

Vad är IO-Link?

IO-Link är det första, globalt standardiserade I/O-gränssnittet. Tekniken är relativt ny, men antalet produkter som används med IO-Link-gränssnitt växer snabbt. Kommunikationsstandarden erbjuder en mängd fördelar, den skapar nya användningsmöjligheter och inkluderar viktiga teman såsom Industrial Internet of Things (IIOT). IO-Link är per definition ett öppet, seriellt punkt-till-punkt-kommunikationsprotokoll för anslutning av givare och ställdon till ett automationssystem.

IO-Link-systemets komponenter

Arkitekturen i ett IO-Link-system består av ett styrsystem, en IO-Link-master och en eller flera IO-Link-enheter. De ansluts via en enkel tretrådig, oskärmad kabel, vilket förenklar installationen och gör den mer prisvärd.

 • IO-Link-master: Mastern tillhandahåller gränssnittet till det överordnade styrsystemet, styr kommunikationen med anslutna IO-Link-enheter och lagrar parameterdatan samt IODD-filen.
 • PLC (programmerbart styrsystem): Styrsystemet används för att övervaka ingångarnas tillstånd och styra utgångarnas tillstånd.
 • IO-Link-enheter: Innebär alla intelligenta givare eller ställdon som t.ex. I/O-enheter, omvandlare, säkerhetsreläer, motorstartare eller säkringar, som är anslutna till systemet. Intelligent innebär, med avseende på IO-Link, att en enhet har identifieringsdata, t.ex. en typbeteckning, ett serienummer eller parameterdata. Dessa data kan läsas av via IO-Link-protokollet. Dessutom kan IO-Link-enheter tillhandahålla detaljerade diagnosdata som kan användas för förebyggande underhåll och reparation.
 • IODD-fil (IO Device Description): Denna fil innehåller en enhetsbeskrivning och parameterinformation via IO-Link-enheten, inklusive tillverkare, artikelnummer, funktion, osv.
 • Ställdon: Ett ställdon är en utgångsenhet, som omvandlar elektriska signaler och ström till mekanisk rörelse och så styr mekaniska anordningar.
 • Givare: En givare är en anordning som mäter en fysikalisk variabel (t.ex. temperatur, tryck eller läge), och som registrerar och indikerar värdet eller skickar en svarsignal.
IO-Link-systemets komponenter  

Nivåer i IO-Link-systemet

Fördelar med IO-Link

Produktivitet

IO-Link-enheter levererar detaljerade tillståndsdata till styrsystemet. Dessa data hjälper till vid planeringen av underhåll då problem snabbt kan registreras. När du som användare t.ex. får en varning om nedsmutsade givare var sjätte månad, kan du schemalägga en rengöring två gånger per år vid lämpliga tider. Felregistrering av apparater i realtid möjliggör dessutom att driftkostnaderna sänks, genom att oförutsedda driftstopp minimeras.  

Enkelhet

IO-Link är som helhet mycket enkelt. Man kan använda standardkablar och -kontakter och installationen är enkel. Eftersom du övervakar dina system och kan utföra ändringar i inställningarna är underhållet enkelt. Felsökningen via IO-Link-enheter gör att du snabbt och enkelt kan fastställa orsaken till ett problem. Baserat på de parameterdata som lagrats i styrsystemet är utbytesprocessen också enkel. Om en IO-Link-enhet måste bytas ut, överförs de lagrade parametrarna automatiskt till IO-Link-enheten utan att en programmeringsenhet används. Anläggningen blir på så sätt snabbt driftklar igen.

Ökad datatillgänglighet och -exakthet

Analoga givare utan IO-Link genomgår ofta flera A/D-omvandlingar, innan datan når styrsystemet, vilket kan leda till fel. Hos IO-Link-enheter finns bara en A/D-omvandling. Det ökar mätexaktheten och på så sätt exaktheten för hela processen.

Fjärrkonfiguration

Parametrarna för IO-Link-enheter kan ändras från skrivbordet, bara genom att reagera på statusmeddelanden. För att åtgärda fel behöver produktionslinjen inte längre kopplas från för fysisk åtkomst till enheterna.

Vad kan en IO-Link-enhet göra som en standardgivare inte kan?

IO-Link-enheter erbjuder tre datatyper:

 • Processdata: Tillståndsinformation som IO-Link-enheten läser och skickar till IO-Link-mastern eller information som IO-Link-mastern skickar till IO-Link-enheten. I denna process överförs även statusinformation. På så sätt kan du testa om processdatan är giltiga. Ett exempel på processdata: avståndet som uppmätts av en avståndsgivare.
 • Servicedata: Information som skrivits på IO-Link-enheten eller som kan läsas från IO-Link-enheten. Exempel: Givarens modell- och tillverkarnummer som kan identifiera en enhet eller användas för konfiguration av en ny enhet.
 • Händelsedata: Rapportering samt felmeddelanden som skickas från IO-Link-enheten till en IO-Link-master så snart som händelsen inträffat, t.ex. överhettning.

IO-Link-produktportfölj

IO-Link-produktportfölj  

IO-Link-master och -enheter för kopplingsskåpet och fältinstallationen

Våra IO-Link-produkter för kommunikation hela vägen:

 • IO-Link-master för IP20 och IP67
 • Säkra och standard-I/O-boxar
 • Analogomvandlare
 • Säkerhetsreläer
 • Hybridmotorstartare
 • Säkring

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar