IEC 61508 Safety-teknikkomponenter

Programvara IEC 61508-Safety-teknikkomponenter

Säker programvaruteknik

Använd certifierad Safety-teknik för effektiva utvecklingsprocesser inom säkerhetsteknik.

Satsa på tekniska programvarukomponenter från Phoenix Contact. Allt från säkerhetsstyrsystem till komplexa säkerhetsrelevanta anläggningar: våra programvarukomponenter täcker hela bandbredden för säkra applikationer enligt IEC 61508 för SIL 2 och SIL 3.

Fördelarna

  • Programmeringsystemet IEC 61508-SIL 3 hanteras enkelt med bekväma och intuitiva funktioner
  • Effektstarka och säkra styrsystemslösningar med SPS-löptidssystem enligt IEC 61508-SIL 3 men mycket snabb kodbearbetning
  • Lägre utvecklingskostnader och högsta tillförlitlighet med certifierade IEC 61508-2010-programvarukomponenter upp till SIL 3 (TÜV Rheinland och IFA)
  • Minimala utvecklings- och certifieringskostnader för tillämpningsprogrammet genom programmering inom sektornormernas giltighetsområde
  • Möjlighet till utveckling av tillverkarspecifika och säkra styrsystem med Software Development Kit (SDK)

IEC 61508 Safety-teknikkomponenter

Översikt över Safety-teknikkomponenter  

Skalbar och certifierad mjukvara för säkra applikationer

De säkra programmerings- och löptidssystemen från Phoenix Contact gör att tillverkare av säkra styrsystem kan utveckla helhetssystem enligt kraven i IEC 61508.

De certifierade programvarukomponenter täcker hela bandbredden för säkra applikationer enligt IEC 61508 för SIL 2 och SIL 3, från mindre säkerhetsstyrsystem till komplexa säkerhetsrelevanta anläggningar.

Du utvecklar och bearbetar en nativ maskinkod, som tas fram speciellt för den använda CPU-arkitekturen. Detta gör det möjligt att utveckla extremt snabba säkerhetsstyrsystem men även att använda en mycket kostnadseffektiv microcontroller.

SAFEPROG-programmeringssystem (SIL 3)

SAFEPROG-funktionsblocksspråk  

SAFEPROG-funktionsblocksspråk (FBS)

Det säkra programmeringssystemet SAFEPROG är särskilt anpassat mot kraven från SIL 3-säkerhetsteknik med avseende på hantering och funktionsomfång.

Säker programmering på PC garanteras genom flera åtgärder som förebygger och identifierar fel. En tydlig markering av säkra funktioner och funktionsblock samt icke-säkra variabler förbättrar säkerheten.

 

Med SAFEPROG kan du skapa din säkerhetstillämpning i IEC 61131 med funktionsblock, kontaktplan eller textuellt med strukturerad text (ST) som Limited Variability Language (LVL). På så sätt kan du spara utvecklings- och certifieringskostnader genom att programmera inom din sektornorms kontext.

Ladda ner demoprogramvara

Med följande knapp kommer du till nedladdningarna för demoprogramvaran SAFEPROG.

SAFEGRID - Parametrering av fördefinierad säkerhetslogik

Skärmdump SAFEGRID  

Parametreringsverktyg för enheter med fördefinierad säkerhetslogik

Säker drift, flerfunktionella säkerhetsrelän eller säkra sensorer är vanliga användningsområden för parametreringsuppgifter. Säker parametrering måste uppfylla kraven för SIL 3 från användargränssnittet till bearbetningen av parametrar.

Det rätta verktyget för dessa tillämpningar är SAFEGRID, som även finns integrerad som komponent i programvarutillämpningar. De säkra parametrarna kan förhandsdefinieras individuellt via enhetsbeskrivningar i önskat format.

 

SAFEGRID är en integrerad del av vårt säkra programmeringssystem SAFEPROG. På så sätt säkerställs att de säkra, parametreringsbara enheterna och de programmerbara säkerhetsstyrsystemen alltid är kompatibla.

Plug and play med certifierade PLCopen-funktionsblock

Logo PLCopen Safety  

PLCopen-Safety-certifierade funktionsblock för säkerhetstekniken

Projektering och certifiering av en maskin eller anläggning förenklas betydligt genom att använda standardiserade och certifierade säkerhetsfunktionsblock.

Tillsammans med det säkra programmeringssystemet erbjuder Phoenix Contact ett bibliotek med 20 certifierade funktionsblock enligt PLCopen-Safety-specifikation Part 1 med tilläggen från Part 3. De omfattar alla viktiga säkerhetsfunktioner, som t.ex. nödstopp, skyddsdörr, tvåhandskoppling, övervakning av externa enheter och väljaromkopplare mellan driftsätt. Högklassiga och långtgående säkerhetsfunktioner kan programmeras i användardefinierade funktionsblock. Ytterligare funktionsblock från specifikationen Part 4, Extensions for Presses, finns också tillgängliga.

SAFEOS-löptidssystem (SIL 3)

Programförpackning SAFEOS-löptidssystem  

Genomgående och mångsidig arkitektur – den säkra teknikplattformen från Phoenix Contact

Det säkra löptidssystemet SAFEOS baseras på en tvåkanalig, mångsidig och högpresterande arkitektur. Tack vare den tillverkaroberoende certifieringen kan den användas för SIL 2- och SIL 3-tillämpningar i olika CPU-arkitekturer med eller utan operativsystem. SAFEOS kan användas i kärnan i en konfigurerbar säkerhetsstyrning med liten resursanvändning som högpresterande säkerhetsstyrsystem eller robotcontroller.

  • Eftersom SAFEOS-löptidssystem är skalbart kan det enkelt integreras i säkra styrsystem.
  • Mångsidigheten gör att både en- och tvåkanalig maskinvara kan användas.

SAFEOS Software Development Kit (SIL 3)

Programvaruförpackning säker SDK  

Enkel utveckling av tillverkarspecifika och säkra styrsystem

Snabb och enkel utveckling av säkerhetsinriktade enheter och lösningar spelar en allt större roll. Därför är det viktigt att de tekniska komponenterna är skalbara. Tillämpningsområdet sträcker sig från enkel hanterbar parametrering av säkerhetsfunktioner via mindre styrsystem eller drift till fritt programmerbara säkerhetsstyrsystem för maskiner, anläggningar och robotteknik.

Vid utvecklingen av säkerhetsstyrsystem, -enheter och -system reducerar du utvecklingskostnaderna med hjälp av certifierade programvarukomponenter som genast kan integreras.

Safety Alliance – öppen plattform för säkerhetsteknik

Logo Safety Alliance  

Ledande teknik för säkerhetstekniken inom ramen för Safety Alliance

Ledande automationstillverkare, teknik- och lösningsleverantörer, specialister och tjänsteleverantörer inom funktionell säkerhetsteknik har gått samman för att marknadsföra, vidareutveckla och stödja en öppen teknikplattform.

Kärnan i Safety Alliances plattform består av teknik från Phoenix Contacts programvara. Tillsammans erbjuder vi en öppen standard, produkter och tjänster för ledande säkerhetstekniska lösningar.

På så sätt kan enhetstillverkare och lösningsleverantörer utveckla individuella produkter baserade på standardiserade, tillverkaroberoende och certifierade teknikkomponenter. Därmed förenklas användningen av funktionell säkerhetsteknik ytterligare.

Certifierad kompetens och erfarenhet

Phoenix Contact tillhandahåller sedan över 30 år ledande programvaruteknik för automation. Sedan år 2000 utvecklar vi säkerhetsinriktad programvara. Vår utvecklingsprocess för säkra programvarukomponenter är certifierad av TÜV Rheinland enligt IEC 61508:2010. Certifikaten från TÜV Rheinland och det tyska institutet för arbetarskydd (Institut für Arbeitsschutz, IFA) hittar du på vår webbsida "Certifikat".


Nedladdningar

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng