Tillbaka till översikten

IT-styrd automation – IT-standarder för kraftfull automation

IT-styrd automation  

IT-styrd automation, genomgående kommunikation från företagets styrsystem ut i fältet

Phoenix Contact satsar på IT för att kunna automatisera framtidssäkert, effektiv och flexibelt. Globala Ethernet-standarder, genomgående kommunikation och mångsidighet betyder att IT-styrd automation är en kraftfull och ekonomisk lösning för alla krav. Vår HMI-utrustning är en integrerad beståndsdel i detta koncept. Den utnyttjar IT för att effektivt kunna hantera och övervaka.

DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol)
Fördelar vid idrifttagning om en DHCP-server finns. Servern tilldelar automatiskt tidsbegränsade IP-adresser inom ett definierat adressområde när HMI:erna är inloggade på servern. Manuell inmatning av IP-adress behövs inte.
DNS-server
(Domain Name System)
Fördelar vid underhåll om utrustningens namn och DNS-servern är angivna: Servern länkar utrustningens namn och IP-adressen. Om IP-adressen för en manöverpanel saknas, har man ändå tillgång till utrustningen, t.ex. med hjälp av namnet, här HMI_press_1.
FTP
(File Transfer Protocol)
HMI-utrustning har en FTP-server. Därmed kan man spara och ladda valfria filer i HMI:s flashbaserade filsystem. Utrustningen kan uppdateras snabbt och bekvämt. Utrustningens konfiguration, visualiseringsprojektet eller loggfilerna kan sparas vid underhåll.
OPC
(OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control)
OPC är ett programgränssnitt. OPC-servern tillhandahåller processdata för visualiseringen från styrsystemet. I motsatt riktning kan servern även skicka inmatningar från operatören till PLC.
SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol)
SMTP-protokollet behövs om e-post eller SMS ska skickas direkt från visualiseringsprogrammet till användaren.
SNTP
(Simple Network Time Protocol)
Med detta protokoll synkroniseras t.ex. realtidsklockan i en HMI-utrustning med tiden i en tidsserver.
SQL
(Structured Query Language)
Detta databasspråk krävs för att kunna läsa och skriva information i normkompatibla SQL-databaser över hela världen.
TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
TCP/IP möjliggör en Ethernet-baserad anslutning på PLC-nivå bl.a. via PROFINET, Modbus-TCP eller EtherNet/IP.
WebbserverVisualiseringsprojektet kan sparas på webbservern förutom i runtimeläget på huvudmanöverpanelen. Andra manöverpaneler har då åtkomst till projektet via standardwebbläsare och kan hantera och övervaka detta parallellt (hantering av flera platser).

Tillbaka till översikten
Ytterligare information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00