Tillbaka till översikten

Snabb och felfri signalanslutning med Termination Carrier för MACX Analog Ex

Den universella gränssnittslösningen för systemteknik

Termination Carrier med MACX Analog Ex-isolationsförstärkare  

MACX Analog Ex Termination Carrier med standard-DIN-skenenheter

Termination Carrier är kompakta lösningar för snabb och felfri anslutning av DIN-skenenheter i serien MACX Analog Ex till in- och utgångskort i automationssystem.

Med en förmonterad VARIOFACE-systemanslutning ansluter du Termination Carrier snabbt och felfritt med ditt styrsystem – Plug-and-Play.

På så sätt kombinerar du fördelarna med modulära DIN-skenenheter med fördelarna med Plug-and-Play-systemkablage till en genomgående lösning för systemteknik.

Kompakt – för stor packningstäthet

80 x 200 cm-styrskåp som bestyckas med MAXC Ex Analog Termination Carrier-enheter  

Upp till 384 kanaler i ett styrskåp på 80 x 200 cm

Spara upp till 30 procents utrymme jämfört med andra vanligt förekommande lösningar:

 • Kompakt design: med en höjd på 160 mm och ett djup på 170 mm.
 • Platssnålt ordnade systemanslutningar: Systemkabelns radie sticker inte ut utanför modulen.
 • DIN-skenhållare med integrerad ändhållare, så att du kan rada flera Termination Carrier direkt efter varandra.

Med Termination Carrier och MINI Analog installeras upp till 384 kanaler i ett styrskåp med dimensionerna 80 x 200 cm – vid användning av 2-kanaliga MACX Analog Ex-apparater.

Robust – för hög anläggningstillgänglighet

Bild över modulärt inmatningskoncept  

Modulärt inmatningskoncept för en hög tillgänglighet

Termination Carrier är speciellt robust:

 • stabil vibrationsfast aluminiumprofil
 • integrerad DIN-skenkontur gör att modulerna sitter fast ordentligt
 • Skyddat i ett kretskort som ligger i profilen – mekaniskt frikopplad

Modulärt inmatningskoncept

Isolationsförstärkaren är förbunden via integrerade DIN-skenkontakter med en separat inmatnings- och felmeddelandemodul.

På så sätt har Termination-kretskorten passiv design – de saknar aktiva komponenter som kan gå sönder och då skulle kräva att Termination Carrier-enheten byts ut.

Den separata inmatnings- och felmeddelandemodulen tillhandahåller ytterligare fördelar:

 • valfri enkel eller diodfrikopplad, redundant matning
 • felmeddelande vid bortfall av hjälpenergi, säkringsfel och ledningsfel
 • utbytbara säkringar

Servicevänlig – för förenklad dokumentation och idrifttagning

Termination Carrier med hot swap-modulbyte  

Modulbyte under pågående drift – hot swap

På Termination Carrier används uteslutande standard-DIN-skenenheter, specialenheter behövs inte.

Det gör Termination Carrier speciellt servicevänlig:

 • endast en design för standard-DIN-skena och systemtillämpningar
 • snabb och säker anslutning till Termination Carrier-kretskortet med jackbara och kodade kabeluppsättningar
 • anslutning på styrsystemsidan via förmonterade systemkablar med frontadapter
 • bekvämt tillgängliga systemanslutningar och modulanslutningsplintar
 • Modulbyte under pågående drift – hot swap

Flexibel – för optimal anpassning

Steglösa profillängder  

Steglösa profillängder för styrsystemspecifika kanalantal

Utöver de universella Termination Carriers med 1:1-stiftförhållande och valfri HART-signalfrånkoppling står ytterligare ledningssystemsspecifika varianter till förfogande i planeringsfasen eller kan tillhandahållas av oss enligt dina önskemål.

 • Rasterfria profillängder för styrsystemsspecifika I/O-antal
 • Specifika och optimerade anpassningar till I/O-kort i diverse automationssystem med olika systemkontakttyper och frontadaptrar.

Professionellt systemkablage

Systemkablar ansluter Termination Carrier till automationssystemet  

Snabb anslutning till styrsystemsspecifika I/O-kort

Med universella Termination Carriers ansluter du upp till 16 MACX Analog Ex-isolationsförstärkare med in- och utgångskorten i automationssystemen.

Med förmonterat VARIOFACE-systemkablage ansluter du Termination Carrier snabbt och felfritt till ditt styrsystem.

Kablarna har högpoliga kanalantal samt standardiserade och styrsystemspecifika anslutningar för till exempel:

 • ABB
 • Emerson
 • Honeywell
 • Invensys
 • Siemens
 • Yokogawa
 • fler individuella lösningar

Applikationsexempel: Anläggningsschema med punkt-till-punkt-anslutning

I många processtekniska anläggningar finns det områden där explosionsfarliga atmosfärer kan förekomma. Mät- och styrkretsar är då i regel dimensionerade i utförandet egensäkerhet – Ex i.

Ex i-klassade MACX Analog Ex-isolationsförstärkare och mätomvandlare isolerar egensäkra strömkretsar från icke-egensäkra Interface-nivån, och ombesörjer säker begränsning av energin som leds i Ex-området. Dessutom övertar de omfattande uppgifter för signalberedning.

Anläggningsschema med punkt-till-punkt-anslutning  

Termination Carrier och systemkablar reducerar tydligt anslutningskostnaderna mellan gränssnittsnivån och processtyrningsnivån.

Snabb installation och idrifttagning med Plug & Play-systemkablar 

I Ex-området samlas kablarna via egensäkra fältenheter till flerradiga stamkablar. I Ex-området leds de via rangeringsfördelare till gränssnittsnivån. Därifrån ansluts isolationsförstärkarna separat med respektive I/O-kort.

Termination Carrier reducerar tydligt de höga kostnaderna för installation och idrifttagning – genom användning av Plug & Play-systemkablage.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Isolationsförstärkare och omvandlare

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng