Drivrutiner och gränssnitt

Flexibel integration

Flexibel integration

Vi erbjuder gränssnittslösningar för många användningsområden.

Tillbaka till Mjukvara

Kategorier

Sökning i Drivrutiner och gränssnitt

Visa alla produkter i den här kategorin

Kopplar du dina automationslösningar eller I/O-komponenter vidare till andra system? Vi har många både fria och öppna gränssnitt och drivrutiner för dessa behov.

Fördelar

  • Flexibel integration med olika överordnade system genom öppna standardiserade gränssnitt
  • Enkel kommunikation med I/O-enheter från en högnivåspråkapplikation med C#-drivrutinsgränssnitt
  • Säker kommunikation även i fördelade nätverk över brandväggsgränssnitt med OPC UA

Gränssnitt OPC UA

OPC UA (Unified Architecture) är ett nytt kommunikationsprotokoll, som förenar alla funktioner hos OPC Classic i en ny standard. Därmed upphävs befintliga begränsningar i Classic-teknologin. Genom användning av ett standardiserat protokoll baserat på TCP/IP säkerställs en enkel portering till andra operativsystem. Brandväggar kan adapteras till UA-kommunikation. En autentisering via certifikat sörjer för den nödvändiga säkerheten. OPC UA-namnutrymmet överför inte bara variabler, utan även typ- och strukturinformation, för att optimera engineering-förloppet så mycket som möjligt.

Mjukvara PC WORX UA-server  

PC WORX UA-server

OPC UA-server för styrsystem

PC WORX UA Server är även dimensionerad för stora installationer med upp till 200 styrsystem. Flera tusen datapunkter kan utbytas snabbt och säkert med UA-kompatibla klienter. Ett certifikatsbaserat säkerhetskoncept skyddar från obehörig åtkomst, manipulation eller användarfel. Den tillhörande konfiguratorn definierar därvid inte enbart styrsystemen, utan stöder användaren även vid certifikatsframställningen och -fördelningen. Diagnostiksidor visar interna stati för kommunikation, så att felkommunikation eller förbindelseavbrott kan hittas snabbt och effektivt.

Gränssnitt OPC Classic

OPC Foundation  

Världsstandarden OPC

Phoenix Contact erbjuder flera OPC-dervrar för olika enhetsserier och användningsområden. OPC-standarden integreras i en mängd mjukvaruverkyg över hela världen, och används i ett stort område av applikationer. Med OPC-servern ges bekväm åtkomst till information om enheter och styrsystem från varje styrsystem samt från asset-hanteringsverktyg, kvalitetsmanagement- eller dataupptagningssystem.

Mjukvara AX OPC-Server  

AX OPC-server

OPC-server för PC WORX-baserade styrsystem

Med AX OPC-servern ges åtkomst till alla variabler i ett PC WORX-baserat styrsystem, som markerats för OPC-utbyte. OPC-namnen synkroniseras automatiskt med variabelnamnen i det aktuella projektet. AX OPC-servern stöder alla styrsystem som kan programmeras med PC WORX.

Synkroniseringsfunktionerna för automatisk omkoppling av redundanta styrsystem är integrerade för användning i applikationerna, som behöver vara högtillgängliga.

Mjukvara FL SNMP OPC SERVER  

FL SNMP OPC SERVER

OPC-Server för Ethernet-infrastrukturenheter (switchar och andra SNMP-kompatibla enheter)

Praktiskt taget alla infrastrukturkomponenter konfigureras och övervakas numer med SNMP-protokollet. Det är viktigt med en snabb diagnostik. FL SNMP OPC-servern från Phoenix Contact integrerar dessa enheter även i OPC-baserade visualiseringar på högre nivåer. OPC-servern har en integrerad MIB-browser (Management Information Base), som kan selektera de värden som ska visualiseras.

Mjukvara AX ODP-server  

AX ODP-Server

OPC-Server för fjärrstyrningsstationer

ODP (Open Data Port) är ett fältbuss protokoll, som integreras i ett styrsystem med hjälp av Resy+-blockbibliotek eller med självständiga SMS-relän från Phoenix Contact. ODP stöder därvid Ethernet-, modemkommunikation samt även GPRS-datatjänster.

Om anslutningen går förlorad sparas data temporärt och förses senare med en tidstämpel och skickas igen. AX ODP-Servern omsätter därvid datainformationen till ett OPC-namnutrymme. På så sätt kan data sökas igenom över OPC och enkelt integreras i ett godtyckligt OPC-kompatibelt styrsystem.

C#-drivrutin för Ethernet-baserade I/O-enheter och INTERBUS-tillkopplingar

HFI och DDI  

Drivrutingränssnitt HFI med C#-klassbibliotek.

Vill du ha åtkomst till I/O-enheter från Phoenix Contact från en högspråksapplikation? Använd det kostnadsfria drinrutingränssnittet HFI (High Level Language Fieldbus Interface) för windowsbaserade operativsystem med .NET-omgivning.

Drivrutingränsnsittet HFI erbjuder ett enkelt C#-klassbibliotek. På så sätt meddelas signaländringar. Dessa signaler kan avläsas och avges från Inline, Axioline eller Fieldline via INTERBUS-PC-tillkopplingsgrupper eller Ethernet-kompatibla I/O-stationer.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng