Restströmsövervakning

Restströmsövervakning

Allströmskänslig restströmsövervakning

Med RCM-modulen kan AC- och DC-restström urskiljas med en mätgivare.

Tillbaka till Laddstyrsystem

Kategorier

Sökning i Restströmsövervakning

Visa alla produkter i den här kategorin

Restströmsmodulerna i serien EV-RCM detekterar AC- och DC-restström motsvarande kraven i IEC 62752. I kombination med befintliga jordfelsbrytare höjer modulen skyddsnivån som krävs enligt gällande standarder vid laddning av elfordon. En valbar anslutning till laddstyrsystemen från Phoenix Contact gör det möjligt att dessutom ha en behändig statusövervakning.

Fördelar:

  • Allströmskänslig läckströmsövervakning med en bortkoppling
  • Användning och fortsatt drift jordfelsbrytare typ A är möjlig
  • Hög driftsäkerhet genom permanent restströmövervakning
  • Statusövervakning i anslutning med laddningsstyrsystemen från Phoenix Contact
  • Optimal återställning med Phoenix Contact laddstyrsystem vid fel

Enkanalig restläckströmsmodul

Enkanalig RCM-modul för restströmsövervakning av en laddningspunkt  

Enkanalig restläckströmsmodul

Den enkanaliga modulen EV RCM Basic är med en mätgivare tänkt för en laddningspunkt. I kombination med restströmsskyddsanordningen (RCD-typ A) är den här varianten avsedd för användning i enskilda laddpunkter (t.ex. vägguttag) i hemmet.

Tvåkanalig restläckströmmodul

Tvåkanalig RCM-restströmsövervakning av två separata laddningspunkter  

Tvåkanalig restläckströmmodul

Den tvåkanaliga modulen EV RCM Compact utför allströmskänslig restströmsdetektion för två separata laddningspunkter i en laddningsstation. Den avskilda övervakningen med två mätgivare ökar driftsäkerheten hos laddningspukter i industrimiljöer. Genom den frånskiljda signalutvärderingen i en RCM-enhet sparas plats och kostnader.

Restströmsdetektion vid elektrisk fordonsladdning

Restströmsdetektion vid elektrisk fordonsladdning

En väsentlig beståndsdel för de skyddsåtgärder som krävs är restströms-skyddsanordningar (RCD-typ A) på infrastruktursidan. Dessa skyddsanordningar stänger av vid växel- eller pulserande restström > 30 mA (person- och anläggningsskydd). Vid en möjlig DC-läckström > 6 mA, t.ex. vid isoleringsfel i fordon ska lämpliga åtgärder vidtas för alla laddningspunkter. Detta framgår av DIN VDE 0100-722; 2013 resp. IEC 64/1846; 2012 upprättande av lågspänningsanläggningar, del 7-722: krav för driftställen, lokaler och anläggningar av särskild sort (strömförsörjning för elfordon).

Den allströmskänsliga RCM-modulen från Phoenix Contact upptäcker lik- och växelström och erbjuder tillsammans med den befintliga jordfelsbrytare därmed ett extra skydd vid elektrisk fordonsladdning. I anslutning med laddningsstyrsystemen från Phoenix Contact är det möjligt att ha statusövervakning och återställning av RCM-modulen.

Tillämpningsexempel: Restströmsövervakning för en hemladdningsstation

Bild konstruktion av ett vägguttag med restströmövervakning  

Konstruktion av ett vägguttag med restströmövervakning

Även en hemladdningsstation kan känna av restström och slå av laddningspunkten med hjälp av en enkanalig RCM-modul från Phoenix Contact. På så vis säkras livslängden för en kompakt laddningspunkt för hemmabruk.

Tillämpningsexempel: Restströmsövervakning för industriella laddningspunkter

Bild på konstruktion av en laddningsstation med separata laddningspunkter och restströmsövervakning  

Laddningsinfrastruktur med 2-kanalig RCM-modul

En tvåkanalig RCM-modul erbjuder möjligheten att övervaka två separata laddningspunkter inom en laddningsstation med avseende på eventuell restström avskiljt från varandra. Industriell laddningsinfrastruktur drar därmed nytta av ökad tillgänglighet.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng