Tillbaka till översikten

Diag+ – omfattande diagnostik för PROFINET- och INTERBUS-nätverk

Diag+ är ett diagnostikprogram som är speciellt anpassat för PROFINET- och INTERBUS och som både rapporterar om nätverksfel och indikerar de aktuella tillstånden för styrsystem och apparater. Förebyggande diagnosfunktioner som t.ex. övervakning av överföringskvaliteten i fiberoptiska sträckor i PROFINET och INTERBUS ökar tillgängligheten för anläggningen.

Bred funktionsuppsättning för pålitlig diagnostik

Programvaran Diag+  

Programvaran Diag+

Statusinformation, användningsfunktioner, meddelanden i ren text och översikter sörjer för snabb idrifttagning, lokalisering av var felet sitter och god orientering i PROFINET- och INTERBUS-anläggningar.

 • Starta och stoppa INTERBUS-datatrafiken
 • Kvittering av INTERBUS-felmeddelanden
 • Förbikoppling, till- och frånkoppling av INTERBUS-noder
 • Visning av felmeddelanden med tips för felavhjälpning och detaljinformation om enhetstyp och enhetsläge
 • Visa färgkodade symboler för fel och enhetslägen
 • Övervakning av överföringskvaliteten i fiberoptiska sträckor för förebyggande diagnostik
 • Jämföra och utvärdera tidsförskjutna diagnosdatablock för fiberoptiska sträckor
 • Skapa inspektionsrapporter i PDF-format
 • Sammankoppla andra programverktyg som visualiseringsverktyg
 • Visning av meddelanden som är sparade i styrsystemets meddelandeminne
 • Översikt över topologin för Ethernet-/PROFINET-enheter i form av ett tvådimensionellt diagram
 • Information om Ethernet/PROFINET-enheters tillgänglighet
 • Användning av konfigurationsdata och kommentarer (t.ex. beteckningar för förbrukningsmaterial, stationsnamn) som har skapats under projektering med Config+ eller PC WORX
 • Administration av individuella rättigheter för olika användare

Diag+ NetScan – programvara för cyklisk diagnostik av INTERBUS-nätverk

Diag+ NetScan kan användas för simultan övervakning av INTERBUS-nätverk med flera tillkopplingskomponenter/styrenheter. T.ex. kontrolleras överföringskvaliteten hos alla fiberoptiska sträckor i en hel anläggning permanent. Även underordnade bussar som är anslutna via systemkopplare kan läggas till i övervakningen.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng