Direkt kretskortsanslutning

Anslut två kretskort genom direkt sammankoppling av ledarkretsarna. Härigenom kan du på ett enkelt sätt göra din tillämpning modulär.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00