Appar

Appar från Phoenix Contact

Appar

De senaste produkterna, mobil åtkomst till anläggningar och mycket mera – upplev Phoenix Contact på din smarttelefon eller surfplatta.

Katalogapp – Vår produktportfölj på ett ställe

CATALOG App

Med den nya katalogappen ges åtkomst till hela sortimentet genom den välkända Phoenix Contact-produktstrukturen.

Intuitiv navigering och olika minneslistor underlättar beställningen avsevärt: Hitta rätt kontakt och den önskade informationen överallt hela tiden.

MAGAZINES – App för multimediapublikationer

MAGAZINES-app

Magazines-appen erbjuder multimediala publikationer för de senaste produkterna och innovationerna.

Upplev Phoenix Contacts interaktiva värld.

MARKING system – App för passande märkningslösningar

MARKING system-app

Vilken märkning passar dina krav? Ta reda på det med MARKING system-appen!

En passande lösning hittas snabbt och enkelt med en strukturerad sökassistent eller med den integrerade produktskannern. Med Materialeditor utvecklas den behövda märkningen direkt i applikationsomgivningen.

MINI Analog Pro – App för kommunikation med isolationsförstärkare

App MINI analog Pro

Med appen MINI Analog Pro ges åtkomst till isolationsförstärkarna via Near Field Communication (NFC).

Beroende på modultypen kan du hämta kompletta konfigurationer eller en DIP-omkopplar-inställningshjälp och informationer såsom blockomkopplingsbilder eller datablad.

PLC logic – Snabb åtkomst till din logikmoduls processdata

PLC logic-app

Med appen PLC logic och den tillhörande Bluetoothadaptern ges snabb och trådlös åtkomst till logikmodulens processdata.

Du kan genomföra parameteranpassningar och övervaka dina applikationer.

QUINT POWER – App för individuell parametrering av strömförsörjningen

QUINT Power-app

Använd appen för anpassad parametrering av QUINT POWER-strömförsörjningen per NFC.

Bland annat har du möjlighet att definiera tröskelvärden för preventiv funktionsövervakning, att ställa in utgångsspänningen och att anpassa utgångskarakteristiken speciellt efter dina krav. Dessutom kan du lagra och skicka konfigurationsprofiler genom din mobila termineringsmodul.

TC Mobile I/O – App för användning av SMS-relät TC MOBILE I/O X200

TC Mobile I/O-app

Appen ger stöd vid användning av SMS-relä TC MOBILE I/O X200 (från hårdvara 2.0).

Den visar enhetsstatusen och sänder kopplingsbefäl, så att det inte längre behöver skrivas SMS.

Visu+ mobile – App für mobile Anlagenvisualisierung

App Visu+ mobile

Erweitern Sie Ihre Anlagenvisualisierung auf Smartphones oder Tablets mit der Visualisierungs-App Visu+ mobile.

So gestalten Sie flexible Bedien- und Beobachtungskonzepte, denn mit Visu+ mobile greifen Sie jederzeit und überall auf Ihre Anlage zu. Die App ist die flexible Erweiterung zur Visualisierungs-Software Visu+.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00