Tillbaka till översikten

UL-certifiering

Kretskortsplintar- och kontakter med UL-certifiering

UL-certifiering

Certifieringar såsom UL eller CUL väcker alltid frågor till apparatutvecklarna. Som ansvarsmedveten tillverkare av apparatteknik utvecklar och testar Phoenix Contact sina produkter på så sätt, att kunderna kan godkänna sina apparater internationellt.

Kretskortsplintar och -kontakter typgodkänns av UL som enskilda komponenter (UL 1059). I slutapplikationen utvärderas dessa komponenter slutligen och godkänns med apparaten enligt UL 508 (C) och UL 840.

Av säkerhetsskäl och för varje UL-certifiering är det ytterst viktigt, att de luft- och krypsträckor som krävs följs. Luftsträckan är den kortaste vägen genom luften, som strömmen kan gå mellan två ledande objekt. Krypsträckan är den kortaste vägen längs med ytan av ett isoleringsmaterial, som strömmen kan gå mellan två ledande objekt.

Tillbaka till ovan

Produktstandarder

UL 1059: Terminal blocks

För att Phoenix Contact-produkter ska kunna användas i industriella och semiindustriella applikationer utan några begränsningar, testas och godkänns de i regel enligt UL 1059. I den följande tabellen är de erforderliga luft- och krypsträckorna för komponenterna listade. Usegroup betecknar det senare användningsområdet för termineringsmodulen.

UsegroupDefinitionMax. märkspänning (V)Luftsträcka (mm)Krypsträcka (mm)
AManöverdon, konsoler el. dyl.

150

300

600

12,7

19,1

25,4

19,1

31,8

50,8

BKommersiella apparater inkl. kontors- och elektroniska databearbetnings-
enheter eller dyl.

150

300

600

1,6

2,4

9,5

1,6

2,4

12,7

CIndustriella applikationer, utan begränsningar

150

300

600

3,2

6,4

9,5

6,4

9,5

12,7

DIndustriella applikationer, produkter med begränsade prestanda (Limited Rating)

300

600

1,6

4,8

3,2

9,5

Tillbaka till ovan

Apparatstandarder

UL 508: Industrial control equipment
Plintar, som är godkända enligt UL 1059, uppfyller kraven som ställs i UL 508 på Field Wiring Terminal Blocks. De kan användas utan begränsningar i enheter enligt denna standard. Dessutom tillåter UL 508 alternativ dimensionering enligt UL 840.

UL 508 C: Power conversion equipment
Denna UL-standard gäller speciellt för kraftelektronik (motorstyrningar, frekvensomriktare osv.). Kraven på Field-Wiring Terminal Blocks är samma som fastställs av UL 508. Även här är alternativ dimensionering enligt UL 840 möjlig.

UL 840: Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment
Denna standard beskriver alternativa metoder för dimensionering av isoleringen av produkter för definierade omgivningsförhållanden (överspänningskategori, nedsmutsningsgrad, materialindex), om apparatstandarden tillåter detta.

Tillbaka till ovan

För fastställande av luft- och krypsträckor erbjuds enligt UL 840 (3rd edition 2005) följande metod:

  1. Ekvivalenta luftsträckor
    Ett underskridande av luftsträckan som krävs i apparatstandarden är godkänd, när termineringsmodulen klarar spänningssprångstestet som beskrivs i UL 840 (tabell 7.1*) utan gnistbildning. Spänningssprångens storlek rättar sig efter de erforderliga luftsträckorna i produktstandarden.
  2. Luftsträckor för begränsade transienter
    Om det är säkerställt att de transienter som uppstår under drift inte överskrider ett fastställt maxvärde, kan de erforderliga luftsträckorna vid en bekant nedsmutsningsgrad även förmedlas enligt tabell 8.1*.
  3. Krypsträckor
    De allmänna minimikraven för krypsträckor som beskrivs i tabell 9.1*, och speciellt för kretskort, med hänsyn tagen till driftspänningen, nedsmutsningsgraden och materialets krypströmshållfasthet, måste uppfyllas.

* Tabeller motsvarande standarden UL 840


Tillbaka till översikten
Ytterligare information
Certifiering och godkännande

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng