Skruvanslutning

Skruvanslutning

Universell och underhållsfri

För de högsta kraven: skruvanslutningen har även visat sig lämplig för anslutning av stora ledarareor.

Tillbaka till Radplintar

Kategorier

 • Fler-ledarplintar
  Fler-ledarplintar

  Fördela potentialerna och anslut olika ledartyper eller diametrar på ett säkert sätt med fler-ledarplintar.

 • Flerplansplintar
  Flerplansplintar

  Fördela potentialen när det är ont om plats. Kabeldragningen förblir enkel med flerplansplintar.

 • Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar
  Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar

  Frånskilj strömkretsar och hitta fel omedelbart. Dessutom står olika funktionskontakter redo för individuell bestyckning.

 • Fördelningsblock
  Fördelningsblock

  Med de anslutningsklara potentialfördelningsblocken med skruvanslutningsteknik sparar du ännu mer tid och plats vid installationen.

 • Genomgångsplintar
  Genomgångsplintar

  Med kompakta genomgångsplintar kan stora eller små ledarareor anslutas, bryggkopplas flexibelt och märkas på ett smidigt sätt.

 • Givarplintar
  Givarplintar

  Signalnivå, potentialfördelning och skyddsledarfunktion i en plint – den bästa lösningen för konstruktion av styrsystem.

 • Hybridplintar
  Hybridplintar

  Kombinera anslutningstyper i en hybridplint och utnyttja fördelarna i respektive teknik.

 • Högtemperaturplintar
  Högtemperaturplintar

  Högtemperaturplintar med keramikisolering är godkända enligt Ex-standard och lämpliga för speciellt tuffa driftsvillkor.

 • Installationsplintar
  Installationsplintar

  Låg konstruktion, enkel montering och fria kombinationer – tydliga fördelar för installationsplintar för byggnadsteknik.

 • Jackbara plintar
  Jackbara plintar

  Kontakt med höga prestanda och petsäker anslutning – smarta egenskaper hos jackbara plintar!

 • Komponentplintar
  Komponentplintar

  Lös kopplingsuppgifter på ett individuellt, flexibelt och tydligt sätt – med passande komponentplintar.

 • Kraftkabelplintar
  Kraftkabelplintar

  Du kabeldrar enkelt, säkert och snabbt stora ledarareor upp till 240 mm².

 • Mini- och mikroplintar
  Mini- och mikroplintar

  Små plintar med hög funktion: bekväm anslutning, märkning och ett alternativ för anslutning av flera ledare.

 • Motoranslutningsplintar
  Enkel motoranslutning

  Anslut dina motorer plats- och tidseffektivt.

 • Skyddsledarplintar
  Skyddsledarplintar

  Skapa PE-anslutningar snabbt: snäpp fast skyddsledarplintar på skenan.

 • Ställverksplintar
  Ställverksplintar

  Omvandlaromkopplingar byggs upp individuellt och kostnadsbesparande. Jackbara lösningar ger ytterligare tekniska fördelar.

 • Säkringsplintar
  Säkringsplintar

  Mångsidiga plintar för givarteknik och maskinstyrning: säkra enheter, fördela potentialer och identifiera fel snabbt.

 • Testsystem
  Testsystem

  FAME-testsystemet förenklar den regelbundna kontrollen av energiställverk.

Sökning i Skruvanslutning

Visa alla produkter i den här kategorin

Plintar med skruvanslutning från Phoenix Contact täcker ett brett användningsområde. Spara tid vid uppbyggnaden av plintrader med snäppbar PE-fot och standardiserade kontaktbryggor.

Fördelar

 • Spara tid och plats med flerledaranslutning
 • Underhållsfritt tack vare Reakdyn-principen
 • Kostnadsbesparing - med enhetliga bryggnings-, märknings- och kontrolltillbehör
 • Stor elektrokonduktivitet tack vare ledarareor på upp till 240 mm²
 • Känd över hela världen och godkänd tack vare beprövad skruvanslutning
 • Radplintar med skruvanslutning ingår i COMPLETE line-systemet

Beprövad anslutningsteknik

Klämkroppar enligt Reakdyn-principen och flerledarplint  

Säker och underhållsfri skruvanslutning

Standardplintar övertygar genom egenskaper som fungerar i praktiken. 

 • Underhållsfri ledaranslutning genom Reakdyn-principen – efterdragning av plintskruvarna är inte nödvändigt.
 • Alla typer av kopparledare kan anslutas utan förberedelse. Du kan också ansluta ledare med trådändhylsor som splitsskydd.
 • Flerledaranslutning – två ledare av samma tvärsnitt får säker kontakt i klämmorna.
 • Stora kontaktkrafter och stora kontaktytor - ledarareor på upp till 240 mm² ansluts gastätt och stabilt över lång tid.

Flexibelt system med kontaktbrygga

Plint med en kontaktbrygga  

Enkel potentialfördelning med kontaktbryggor

Med de standardiserade kontaktbryggorna från Phoenix Contact kan du snabbt fördela potentialerna.

Två bryggschakt i alla plintar gör det möjligt att utföra flexibla kedje-, steg- eller överhoppande bryggningar.

Med de 2- till 50-poliga kontaktbryggorna ansluts ett valfritt antal plintar.

Snäppbar skyddsledarfot

Snäppbar skyddsledarfot  

Enkel montering och kontaktering

Skyddsledarplintar med samma kontur monteras enkelt och ansluts till DIN-skenan. Denna mekaniskt och elektriskt välfungerande kontaktering uppfyller kraven i IEC 60947-7-2.

Av högsta kvalitet

Komponenter i en plint: metalldelar och plastdelar  

Högklassiga metall- och plastdelar

Tillförlitliga anslutningar är vårt motto. Kvaliteten på våra produkter garanterar detta. Vi tar det första steget redan när vi väljer material.

Metalldelar i korrosions- och spricksäkra kopparlegeringar:

 • Ingen elektrolytisk korrosion på grund av fukt
 • Säkra kontaktförhållanden
 • Låg temperaturökning tack vare god elektrisk ledningsförmåga

Isoleringskapslingar av elastisk och slagtålig plast:

 • Återvinningsbara, halogenfria och UV-beständiga
 • Halogenfria och UV-beständiga
 • God tropik- och termitsäkerhet
 • Drifttemperatur upp till 130 °C
 • God beständighet mot kemikalier
 • Utmärkta åldringsegenskaper
 • Certifierad för brännbarhetsklass V0 enligt UL 94

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/se?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/sesv/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa