Jackbara anslutningar

Jackbara anslutningar

Vad kan jag konfigurera?

Hitta rätt jackbar anslutning/kontakt för din applikation.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Har du redan lagrat en konfiguration?

Då matar du in det erhållna lösnings-ID:t här: