Tillbaka till översikten

Fördelarna i detalj

Sparar plats och tid – snabbkopplingar för strömtransformatorer

Med den nya snabbkopplingen monterar du PACT-strömtransformatorer snabbt och säkert på strömskenan. Allt du behöver göra är att föra in fliken på snabbkopplingen i spåret i omvandlaren. Transformatorn hålls sedan på plats med två låsstift.

Verktygslös montering med snabbkoppling för strömtransformatorer ger dig följande fördelar:

 • Du kan även fästa transformatorn för hand på ställen där du inte kommer åt med skruvmejsel.
 • I låsstiften finns en inbyggd snabbspärr. Det innebär att monteringstiden är oberoende av inskruvningsdjupet, dvs. avståndet mellan fliken och strömskenan.
 • Låsstiftens spetsar trycks in i strömskenan redan vid lätt åtdragning. Det förenklar uppriktningen avsevärt, i synnerhet vid trefasmatning.
Tillbaka till ovan

Variabel och platsbesparande montering

Variabla monteringsalternativ  

Variabla monteringsalternativ

Förutom vertikalt och horisontellt monteringsläge möjliggör det valfria tillbehöret även andra installationsalternativ:

 • på DIN-skena med DIN-skensadapter som hakas fast
 • på väggen till kopplingsskåp med monteringsfötter som förs in

PACT-strömtransformatorer är endast 30 mm breda. I trånga utrymmen kan de monteras liggande på DIN-skenan. Det sparar plats – t.ex. vid mätningar av avgreningar från huvudskenan som ger strömmatning.

Tillbaka till ovan

Säker isolering enligt EN 50178

Säker frånskiljning – med PACT-strömtransformatorer  

Säker frånskiljning – med PACT-strömtransformatorer

PACT-strömtransformatorer ger en säker frånskiljning enligt standarden EN 50178. Det är kritiskt vid utrustning av starkströmsanläggningar med elektroniska produkter.

EN 50178 skiljer sig avsevärt från den vanliga transformatorstandarden EN 60044 när det kommer till säkerhet:

 • Större luft- och krypsträckor
 • Högre testspänning

Med PACT-strömtransformatorer kan du vara säker på att det inte sker något överslag på transformatorns sekundärsida. Det skyddar människor inuti och utanför kopplingsskåpet.

Tillbaka till ovan

Driftspänning i jämförelse

EN 50178 föreskriver avsevärt högre stötprovspänning för provning av transformatorer. Vid provningar enligt EN 60044 uppfylls dessa krav inte fr.o.m. en nominell isolationsspänning på 480 V (L-L). PACT-strömtransformatorer har avsevärt större luft- och krypsträckor. Varje strömtransformator testas med 12 kV. Det ökar säkerheten.

I EN 50178 gäller den specificerade spänningen för fas/neutralledare så att den nominella isolationsspänningen i vanliga 720 V-omvandlare här bara uppgår till 416 V (L-N). I systemtillämpningar kan PACT-strömtransformatorer användas upp till 1 000 V (L-N).

 EN 60044-1
(transformatorstandard)
EN 50178
(för starkströmsanläggningar)

Nominell isolationsspänning

(Driftspänning)

480 V (L-L)
720 V (L-L)
1 000 V (L-L)
277 V (L-N)
416 V (L-N)
577 V (L-N)
1 000 (L-N) PACT

Stötprovspänning för provning av transformatorer

 • vid 277 V (L-N)
 • vid 1 000 V (L-N)

 

3 kV

3 kV

 

6 kV

12 kV PACT

Säker hantering av lasttoppar

Hantera lasttoppar  

PACT-strömtransformatorer ger ett pålitligt skydd mot strömtoppar

Med PACT-strömtransformatorer klarar du av högre strömtoppar än den nominella strömstyrkan – utan risk för skador.

PACT-strömtransformatorer är konstruerade för en permanent märkström på 120 procent av den primära nominella strömstyrkan. Det innebär att en PACT-strömtransformator med en nominell effekt på 10 VA faktiskt ger 14,4 VA – och det kontinuerligt – vid 1,2 gånger den nominella strömmen.

Tillbaka till ovan

Säker anslutningsteknik

Säker anslutningsteknik  

PACT-strömtransformatorer har säker anslutningsteknik

Anslutningstekniken i PACT-strömtransformatorer från Phoenix Contact arbetar enligt den s.k. hissprincipen: när skruven roterar lyfts en metallplatta som klämmer fast ledaren.

Det ger dig många fördelar:

 • Inga skador på ledaren genom skruven eftersom ledaren hålls fast med en metallplatta.
 • Små övergångsmotstånd tack vare de stora klämytorna.
 • Hållbar anslutning – genom det höga trycket trycks fintrådliga ledare ihop så att skadliga gaser inte kan tränga in

Vid liggande montering kan strömtransformatorn även anslutas med gaffelkabelsko från sidan.

Tillbaka till ovan

Tillbaka till översikten
Mer information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng