Vattenverket Zweckverband Seebachgebiet: mycket tid och pengar har sparats

Trådlös anslutning av understationer till styrcentralen med det trådlösa systemet Radioline

Skyltning vattenverk  

Skyltning vattenverk

Vattenverket Zweckverband Seebachgebiet använder en industriduglig trådlös lösning för kommunikationen mellan de olika understationerna.

Inom ramarna för utvinning av dricksvatten byggdes delar av fjärrkontrollnätet ut baserat på Phoenix Contacts nya trådlösa Radioline-system.

Applikation

Zweckverband Seebachgebiet försörjer med dricksvatten ur vattenverken Osthofen, Bechtheim-West och Mölsheim, i ett vitt förgrenat försörjningsnät med omkring 500 kilometers längd. Från huvudpumpstationen i Osthofen sker vattenförsörjningen över reservoarerna, 21 vattenbehållare samt de tillhörande pumpverken i Bechtheim-West, Gundheim och Dalsheim.

Som en del av den kontinuerliga automationen av vattenverket byggdes det elektriska förbindelser till alla vattenbehållare och pumpstationer i försörjningsområdet. Det är kabellösa förbindelser samt trådlösa lösningar, som redan realiseras med Phoenix Contacts trådlösa system.

Nu skulle ytterligare pumpstationer och vattentorn anslutas till fjärrkontrollsnätet. Dessa stationer är omgivna av vinberg, och ligger dessutom endast några få kilometer från varandra. Kabeldragningen skulle därför bli dyr och ibland till och med omöjlig.

Lösning

Trådlöst system Radioline  

Det trådlösa systemet Radioline med I/O-expansionsmoduler

Baserat på de positiva erfarenhetera som Zweckverband Seebachgebiet gjort med Phoenix Contacts trådlösa lösning, bestämde sig de ansvariga för Radioline-systemet med principen tekniken Trusted Wireless 2.0.

De trådlösa stationernas enkla installation och modulära konstruktion uppfyllde kraven på användningen, särskilt eftersom det trådlösa systemet kan överföra I/O-signaler eller seriella data och kan utvidgas flexibelt.

Tryckminskningsstation med trådlös anslutning  

I centralen för tryckminskning överförs trycksignaler och felmeddelanden trådlöst

Enkel konfiguration utan mjukvara

Pumpverket Bechtheim-West och vattentornen Heßloch und Dittelsheim är belägna mitt bland vinstockarna. Här behöver avstånd på upp till 2,5 kilometer överbryggas trådlöst mellan de enskilda byggnaderna, och en defekt kabelförbindelse ersättas. Dessutom behövde en tryckavbrottsstation 1,5 kilometer bort från Heßloch anslutas till Heßlochebyggnaden.

"Konfigurationen av de trådlösa modulerna samt de respektie analoga och digitala in- och utmatningsmodulerna var enkel", rapporterar Herman-Josef Hofmeister mot bakgrunden att Radioline-systemet inte behöver ytterligare mjukvara för överföring av I/O-signaler. Idrifttagningen av den trådlösa förbindelsen samt även tilldelningen av I/O-expansionsmoduler sker via inställningen av föringsrullar på enhetens frontsida.

Tillförlitlig överbryggning av avstånd på upp till fem kilometer

Pumpstationen i Dalsheim  

Pumpstationen i Dalsheim är försett med flera trådlösa system

Dessutom behövde en cirka 4,5 kilometer lång trådlös förbindelse mellan Monsheim och Dalsheim byggas, så att två nya vattentorn kunde integreras i nätverket.

Parabolantenner som förstärker den trådlösa signalen och länkar den riktat i en riktning gör det möjligt att övervinna det avsevärda avståndet. Seriella data sänds över gnistgapet, för att koppla ihop de byggda styrsystemen med varandra. Byggnaden i Dalsheim kopplas vattentornet till centralen i Osthofen.

Summering

Hermann-Josef Hofmeister  

Elektronikspecialisten Hermann-Josef Hofmeister i vattenverket Osthofen

"Genom att använda det trådlösa systemet Radioline har Zweckverband Seebachgebiet sparat mycket tid och pengar", avslutar Hermann-Josef Hofmeister. "Installationen av två trådlösa moduler kostar ungefär lika mycket som att beställa en grävmaskin utan att gräva."

Med den mångåriga goda erfarenheten med Trusted-Wireless-tekniken använder Zweckverband Seebachgebiet Phoenix Contacts trådlösa system även framgent.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng