Modernisering av högvattenskyddet: ökad driftsäkerhet och sjunkande kostnader

Översikt

Vattnet pumpas till en högre belägen kanal  

Vattenpumpar i Nimvegens pumpverk

  • Den fortskridande urbaniseringen och lokala väderförhållanden ställer nya krav på den gränsöverskridande vattenregleringen för att säkra städer och samhällen från högt vatten och översvämningar.
  • Phoenix Contact erbjuder kompletta automationslösningar som bidrar till att öka skyddet mot översvämningar, minska konstruktionsarbetet och att samtidigt öka anläggningens driftsäkerhet.
  • Automationslösningen möjliggör en effektiv översikt över de enskilda vattenparametrarna och en snabb och säker signalbearbetning.

Kundprofil

Pumpverk i Nimwegen  

Pumpverk i Nimwegen

Den nederländska vattenmyndigheten Rivierenland ansvarar för vattenhushållningen i 38 kommuner med sammanlagt 950000 invånare.

Pumpverket i Nimwegen reglerar vattennivån i floderna så att invånarna i Ooijpolders, Düffelt och i niederrheinska Poldergebiete skyddas varaktigt mot översvämning.

Användning

Kraftfullt styrsystem RFC 470 PN 3TX  

Kraftfullt styrsystem RFC 470 PN 3TX

De ökande befolkningstalen och den fortskridande urbaniseringen som följer ger en ständigt växande infrastruktur i städerna. När man arbetar med naturresurser såsom vatten, räcker det inte längre att ta hänsyn till lokala krav och händelser. Därför behövs det en gränsöverskridande vattenreglering för att tillsammans skydda städer och samhällen från högvatten och översvämningar.

Inom ramarna för ett av International Water Associations projekt upprustas sammanlagt 165 dammar och 135 kanalpumpstationer till moderna tekniker. Det gäller även det kulturminnesskyddade pumpverket i Nimwegen som drivs av vattenmyndigheten Rivierenland i Tiel. I ett samarbetsprojekt mellan Nederländerna och Tyskland byttes den hittills använda relätekniken mot en modern automationslösning från Phoenix Contact.

Lösning

Touchpanel i kopplingsskåpet  

Paneldator med pekfunktion

Nu reglerar ett centralt installerat styrsystem RFC 470 PN 3TX upp till tre stora pumpar. Det läser av dess omformare via Profinet så att aggregaten hela tiden kan övervakas. Profinet-bussanslutningen IL PN BK DI8 DO4 2TX som fördelas i anläggningen möjliggör anslutning av olika givare och ställdon via digitala och analoga signaler. Enkla diagnostikmöjligheter stöder medarbetare i felsökningen när det uppstår ett fel. Det ökar pumpverkets driftsäkerhet.

Medarbetarna behöver även kunna ingripa i processen under drift. Därför integreras en touchpanel i kopplingsskåpets dörr. Här visas samtliga mät- och driftdata tydligt och ändras manuellt vid behov. På grund av de höga kostnaderna för ett SCADA-system har de ansvariga bestämt sig för den webbaserade visualiseringsmjukvaran WebVisit. Den kommunicerar via Ethernet med det centrala styrsystemet och framställer den aktuella informationen via webbsidor på panelen. På så sätt kan medarbetarna hämta de aktuella värdena från alla pumpverk över en säkrad VPN-tunnel, så att man kan reagera snabbt vid ett fel. Det utvecklades en standard designen av webbsidor och för programmeringen av styrsystem och dokumentationen. Konstruktionskostnaderna minskas genom standardiseringen.

De viktigaste mät- och driftdata för en varaktig övervakning av anläggningarna utomhus förmedlas nu stoppsäkert och tillförlitligt till styrcentralen via fältbuss protokollet IEC 60870-5-104. Styrsystemet som installerats centralt i pumpverket arbetar av styrkommandon som kommer från kontrollrummet och skickar tillbaka aktuella driftdata via VPN-förbindelsen. Om dataöverföringen avbryts får all information en tidsstämpel och lagras i minnet för RFC 470 PN 3TX. Så snart som kommunikationen återställts förmedlar styrsystemet data till kontrollrummet i rätt ordning.

Facit

Utöver moderniseringen av relätekniken som integrerats hittills strävar vattenmyndigheten efter en neutral energibalans senast 2030. Solpaneler och små vindkraftverk försörjer pumpstationerna med den nödvändiga energin lokalt för att uppnå detta mål. För att denna ska räcka till för drift av respektive anläggning är användningen av elektriska komponenter med låg strömförbrukning oumbärlig.

Befintliga ineffektiva enheter ersätts därför av Phoenix Contacts sparsamma automationsprodukter. Utbytet möjliggör en resursskonande drift av samtliga dammar och presterar därför ett bidrag som skyddar miljön.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer:

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng