Lösningar för IEC 61850

Lösningar för IEC 61850

IEC 61850 med system

Enkel och robust automation av ställverk.

En säker och hållbar energiförsörjning ställer företaget inför nya utmaningar. Energibehovet växer oproportionerligt fram till 2030. Stigande energikostnader, resursbrist och CO2-emissioner är globala faktorer.

För att klara detta behövs det nya energikoncept och systemmetoder. Som partner i energibranschen sedan årtionden erbjuder Phoenix Contact ett brett spektra av kraftfulla produkter som utvecklats speciellt för dessa uppgifter.

Fördelarna

  • Tillförlitlig, störningsfri dataöverföring över stora avstånd genom fiberoptisk teknik
  • Vidsträckt investeringssäkerhet tack vare kompatibla produkter enligt IEC 61850 och IEEE-nätverksstandarderna
  • Enkel realisering av mycket driftsäkra nätverk: inga fördröjningar eller paketförluster vid bortfall av nätverkskomponenter med PRP-redundansmodulen
  • Flexibel online-åtkomst till I/O-systemet och tidsbesparing vid idrifttagningen tack vare en enkel parametrering via webbgränssnitt

IEC 61850 – Standardiserad kommunikation för framtida ställverksautomation

Standardiserad kommunikation för energianläggningar: IEC 61850  

Standardiserad kommunikation för energianläggningar: IEC 61850

Med standarden IEC 61850 som utarbetats av International Electrotechnical Commission standardiserades kommunikationen och engineering-processen för ställverk internationellt.

Därmed är användare inte längre beroende av tillverkare och mängden gränssnitt minskar betydligt. Genom användning av Ethernet-tekniken som bas för IEC 61850-kommunikationen kan även de mekaniska delarna reduceras något såsom kontakter och uttag.

Det behövs bara tre steg för konfigureringen av Intelligent Electrical Device (IED):

  1. Sammanför IED Capability Description (.icd) med System Specification Description (.ssd).
  2. Producerad Substation Configuration Description (.scd) tillämpas på IED.
  3. I/O:na ansluts via webbgränssnitt.

Extra enkel kommunikation i ställverk

Axioline F förenklar I/O-kommunikationen på energianläggningar

Axioline F: snabb, robust, enkel

Modulerna i Axioline F-serien som utvecklats speciellt för användning i ställverk är snabba i databearbetningen och har en robust mekanik.

Kommunicera via MMS- eller det snabba GOOSE-protokollet via de intelligenta omkopplingarna. I/O-modulerna med en märkspänning på upp till 220 V DC kan användas för att direktansluta signaler från primärtekniken.

Genom I/O-modulernas modularitet realiseras en Intelligent Electrical Device (IED) extra enkelt, flexibelt och skräddarsytt.

Nätverksteknik för ställverket

Industrial Ethernet Switches för IEC 61850-3/IEEE 1613  

Industrial Ethernet Switches för IEC 61850-3/IEEE 1613

Switches som utvecklats speciellt för användning i datanätverk med IEC 61850-protokoll ökar konsistensen och kommunikationens standardisering.

PRP-redundansmoduler möjliggör parallell nätverksredundans utan omkopplingstid vid fel och ger driftsäkra nätverk.

Medieomvandlare förbinder stationstekniken med primärtekniknära FO- IEC 61850-nätverk.

Kablar och kontakter för datakommunikation i ställverk

Kablar och kontakter  

Kablar och kontakter

En säker dataöverföring är basen för ställverkets drift. Vid fel när det beror på snabbheten kan starka elektriska och magnetiska fält störa kommunikationen.

Därför är det viktigt att använda kablar, ledningar, kontakter och uttag som passar i varje område. I vår portfölj återfinns fiberoptik (FO) och kopparledningar för varje område i ett ställverk, för låg, medel- och hög spänning.

Kontakter och uttag i olika konstruktioner och skyddsklasser ger en säker förbindelse. Professionella verktyg ger stöd vid monteringen.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Axioline F - IEC 61850

Konfigurera en MMS-kommunikation


Axioline F - IEC 61850

Konfigurera en GOOSE-kommunikation


Nätverksredundans med PRP

Funktionsprincip med redundansmekanismen PRP

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng