Înapoi la Prezentare generală

Protecție împotriva incendiilor

Protecția împotriva incendiilor conform DIN EN 45545-2:2013-08

DIN EN 45545-2:2013-08 rezultată din specificația tehnică DIN CEN/TS 45545-2:2009-07 și ratificată din martie 2013 și aplicată în legislația națională determină cerințele cu privire la comportamentul în incendii al materialelor și componentelor.

Pentru a clasifica diferite clase de funcționare și de construcție ale vehiculelor pe șine, norma descrie pe baza diferitelor Requirement Sets (R) metode de testare pentru determinarea de nivele de pericol, așa-numitele Hazard Levels (HL). Aici HL 3 corespunde cerințelor celor mai ridicate.
 
Următoarele teste sunt efectuate pentru aplicațiile electrotehnice:

 • Indice de oxigen conform DIN EN ISO 4589-2
 • Dezvoltarea gazelor de ardere conform EN ISO 5659-2 (25 kW/m²)
 • Toxicitate gaze de ardere NF X70-100-2 (600°C)
 • Testare cu conductor la temperatură ridicată conform EN 60695-2-11
 • Testare verticală cu arzător mic conform EN 60695-11-10

Poliamidele neranforsate din blocurile terminale modulare utilizate de Phoenix Contact cu o clasă de protecție la flacără UL 94 V0 îndeplinesc cea mai ridicată cerință a HL3, corespunzător cu testele descrise în Requirement Sets R22, R23, R24, R25 și R26.

Înapoi în sus

Comportament la incendiu conform DIN 5510-2

Paragraful 5.2.2.4, DIN 5510-2 "Protecția împotriva incendiilor în vehicule pe șină – comportamentul la ardere și efectele secundare în cazul incendiilor pentru materiale și componente", impune conductoarelor de curent în poziția lor și le înglobează într-o carcasă închisă ermetic, să respecte cerința V0 conform DIN EN 60695-11-10, comparabilă cu UL 94. Alternativ pentru domeniile neaccesibile pasagerilor, este necesar un indice de oxigen OI ≥ 30 % conform DIN EN ISO 4589-2.

Ambele cerințe sunt îndeplinite de poliamidele neranforsate din blocurile terminale modulare utilizate de Phoenix Contact cu clasa de protecție la flacără UL 94 V0.

Înapoi în sus

Comportament în incendiu conform NF F 16-101 / NF F 16-102

NF F 16-101 descrie în baza a doi indici (I și F) comportamentul în incendiu al materialelor plastice. În acest scop sunt parcurse următoarele teste:

 • Testare cu conductor la temperaturi ridicate (NF EN 60695-2-10 și NF EN 60695-2-11)
 • Indice de oxigen (NF EN ISO 4589-2)
 • Toxicitate gaze de ardere (NF X 70-100)
 • Opacitate gaze de ardere (NF X 10-702)

Indicele I este determinat în baza tabelului cu rezultatele testării cu conductor la temperaturi ridicate
și a indicelui de oxigen. Aici I0 corespunde celei mai bune și I4 celei
mai proaste clasificări.

 • I0 - indice de oxigen 70 % - conductor pentru temperaturi ridicate 960°C, fără formare de flacără
 • I1 - indice de oxigen 45 % - conductor pentru temperaturi ridicate 960°C, fără formare de flacără
 • I2 - indice de oxigen 32 % - conductor la temperaturi ridicate 960°C, fără formare de flacără
 • I3 - indice de oxigen 28 % - conductor la temperaturi ridicate 850°C, fără formare de flacără
 • I4 - indice de oxigen 20 % - conductor la temperaturi ridicate 850°C, flacăra se stinge rapid

 

Indicele F este determinat din măsurarea opacității și toxicității gazelor de ardere. Aici următoarele concentrații de toxicitate a gazelor de ardere în mg/m³ sunt critice:

 • Monoxid de carbon (CO) 1750
 • Bioxid de carbon (CO2) 90.000
 • Acid clorhidric (HCl) 150
 • Acid bromhidric (HBr) 170
 • Cianură (HCN) 55
 • Acid fluorhidric (HF) 17
 • Dioxid de sulf (SO2) 260

În baza rezultatelor de test este notat un indice de ardere, care poate fi încadrat în funcție de valoare în clasele F0 - F5. Aici F0 corespunde celei mai bune clasificări și valoarea F5 clasificarea cea mai proastă. Blocuri terminale de la Phoenix Contact ating clasificare I 2 / F2.

Înapoi în sus

Inflamabilitate suprafață conform ASTM E 162 (NFPA 130)

Testarea inflamabilității suprafețelor  

Testarea inflamabilității suprafețelor

Pentru evaluarea inflamabilității suprafețelor materialelor plastice se determină conform ASTM E 162 un indice de răspândire a flăcării, care reprezintă o informație cu privire la răspândirea flăcării în condițiile prestabilite de teste.
 
În acest scop o probă (152x457x25,4 mm) este iradiată într-un unghi de 30° cu o sursă de căldură (815 °C) și incendiată în capătul de sus cu flacără deschisă. Pe durata de 15 minute a testelor este determinat timpul în care frontul flăcării atinge două puncte de măsurare aflate în puncte la distanță de 76 mm unul de celălalt. Din produsul acestui timp de răspândire a flăcării și unui factor de dezvoltare a căldurii rezultă indicele de răspândire a flăcării.

În industria traficului pe șine valoarea limită maximă este de 35. În continuare este evaluat la test comportamentul de scurgere al materialului plastic. Blocurile terminale modulare de la Phoenix Contact ating un indice de răspândire a flăcării de 5, nu se scurg la ardere și se află astfel mult sub valorile maxime admise ale Federal Railroad Administration (FRA) al U.S. Department of Transportation.

Înapoi în sus

Dezvoltarea gazelor de ardere conform ASTM E 662 (NFPA 130)

Dezvoltarea gazelor de ardere ASTM E 662  

Dezvoltarea gazelor de ardere ASTM E 662

În norma ASTM E 662 este indicată o procedură pentru evaluarea densității optice specifice a fumului în timpul unui incendiu deschis, respectiv a unui incendiu mocnit. În acest scop este analizată transmisia luminii în raport cu volumul camerei de ardere.

Pentru asta este introdusă o probă (76x76x25 mm) într-o cameră de densitate a fumului definită de NBS (National Bureau of Standards). Mostra de test este iradiată cu o căldură de 2,5 W/cm². Apoi timp de 20 de minute sunt simulate următoarele procese:

 • Arderea la flacără deschisă
 • Ardere mocnită, evitarea unei flăcări deschise.

Există valori limită speciale ale densității optice a fumului pentru ambele procese, care sunt înregistrate după 1,5 și 4 minute:

 • Densitate optică specifică a fumului (Ds1,5) – valoare limită 100
 • Densitate optică specifică a fumului (Ds4) – valoare limită 200
 • Densitate maximă a fumului (Dm) în timpul celor 20 de minute

Poliamidele folosite pentru blocurile terminale modulare de la Phoenix Contact îndeplinesc conform ASTM E 662 toate cerințele Federal Railroad Administration (FRA) al U.S. Department of Transportation.

Înapoi în sus

Toxicitatea gazelor de ardere SMP 800 C

SMP 800 C descrie valorile maxime admise de gaze de ardere toxice în timpul arderii unui material plastic. În comparație cu BSS 7239 (Boeing Standard) această normă indică valori de măsurare mai exacte pentru determinarea calitativă și cantitativă a gazelor toxice de ardere, care sunt generate în timpul arderii complete a mostrei de test. În acest scop din camera NBS sunt extrase în timpul testului ASTM E 662 în minutele 4 și 19. 6 litri de gaze de ardere și supuse analizei.

Valori limită de gaze de ardere toxice SMP 800 C în ppm:

 • Monoxid de carbon (CO) 3.500
 • Bioxid de carbon (CO2) 90.000
 • Oxizi de azot (NOX) 100
 • Dioxid de sulf (SO2) 100
 • Acid clorhidric (HCl) 500
 • Acid bromhidric (HBr) 100
 • Acid fluorhidric (HF) 100
 • Cianură (HCN) 100

Poliamidele folosite de Phoenix Contact nu ating nici pe departe concentrațiile critice.

Înapoi în sus

Protecție la ardere fără halogen

Ca halogeni sunt considerate elementele chimice fluor, clor, brom și iod. O
calitate a compușilor halogenați care conțin brom se referă la reducerea inflamabilității la folosirea materialelor plastice. Cu toate astea, aici iau naștere în caz de incendiu gaze de ardere toxice și corozive, care pot provoca și daune secundare.

Din acest motiv, Phoenix Contact a renunțat la sisteme de protecție a incendiului cu conținut halogenic și aditivi. Atât poliamida, policarbonatul, policarbonat/acrilnitril butadien stirol (PC/ABS) și polioefinele sunt echipate cu sisteme de protecție la flacără fără halogen.

Blocurile terminale modulare ale sistemului CLIPLINE complete sunt realizate din poliamidă6.6 (PA 6.6) cu clasificarea de protecție la incendiu UL 94 V0. Aceste poliamide sunt folosite conform stadiului tehnologiei fără halogen cu melamină ca protecție de ardere.

Blocurile terminale modulare de la Phoenix Contact sunt astfel complet fără halogen.

Înapoi în sus

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere