Norme și directive

Norme și directive

Reguli referitoare la protecția la supratensiune

Acestea se referă la standardele tehnologice recunoscute și punerea în aplicare a acestora. Atât la producția, cât și la utilizarea dispozitivelor de protecție.

Înapoi la Protecție la supratensiune

Categorii

 • Informații despre NFPA 79
  Ready for NFPA 79

  Aflați, care sunt cerințele obligatorii ale standardului NFPA 79 pentru utilizarea dispozitivelor de protecție la supratensiune (SPD-uri).

Aici puteți găsi o prezentare generală a normelor și prevederilor referitoare la domeniul protecției la supratensiune.

Standarde generale pentru protecție la descărcări atmosferice, cerințe de montaj și pentru alegerea produsului dintre dispozitivele de protecție la supratensiune

În cadrul diferitelor standarde, cerințele pentru instalare și siguranță, precum și utilizarea produselor în diferite aplicații sunt descrise în detaliu. În cele ce urmează sunt enumerate subiectele principale individuale. Linkurile următoare pun la dispoziție denumirile specifice ale standardelor internaționale în materie.

 

Protecție la descărcări atmosferice Partea 1: Principii generale
Protection against lightning Part 1: General principles
EN 62305-1
IEC 62305-1 și VDE 0185-305-1

Protecție la descărcări atmosferice Partea 2: Evaluarea riscurilor
Protection against lightning Part 2: Risk management
EN 62305-2
IEC 62305-2 și VDE 0185-305-2

Protecție la descărcări atmosferice Partea 3: Defecte fizice ale structurilor și punerea în pericol a vieții
Protection against lightning Part 3: Physical damage to structure and life hazard
EN 62305-3
IEC 62305-3 și VDE 0185-305-3

Protecția la descărcări atmosferice Partea 3: Defecte fizice ale structurilor și punerea în pericol a vieții –
Supliment 5: Protecția la descărcări atmosferice și protecția la supratensiune pentru sistemele de alimentare fotovoltaice

Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard –
Supplement 5: Lightning and overvoltage protection for photovoltaic power supply
systems, DIN EN 62305 Supliment 5 (VDE 0185-305-3 Supliment 5)

Protecție la descărcări atmosferice Partea 4: Sisteme electrice și electronice din structuri
Protection against lightning Part 4: Electrical and electronic systems within structure
EN 62305-4
IEC 62305-4 și VDE 0185-305-4

Dispozitive de protecție la supratensiune pentru joasă tensiune – Partea 12: Dispozitive de protecție la supratensiune pentru utilizare în sistemele de joasă tensiune – selecție și principii de aplicare
Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective devices connected to low voltage power systems – Selection and application principles
CLC/TS 61643-12 / IEC 61643-12
DIN CLC/TS 61643-12 (VDE V 0675-6-12) „IEC modificat“

Dispozitive de protecție la supratensiune pentru joasă tensiune – Partea 22: Dispozitive de protecție la supratensiune pentru utilizarea în rețele de telecomunicații și de procesare a semnalelor – selecție și principii de aplicare
Low-voltage surge protective devices – Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Selection and application principles
CLC/TS 61643-22 / IEC 61643-22 / DIN CLC/TS 61643-22 (VDE V 0845-3-2)

Dispozitive de protecție la supratensiune pentru joasă tensiune - Dispozitive de protecție la supratensiune pentru aplicații specifice, inclusiv pentru curent continuu – Partea 12 Selecție și principii de aplicare – Dispozitive de protecție la supratensiune pentru utilizarea în instalațiile fotovoltaice
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 12: Selection and application principles – SPDs connected to photovoltaic installations.
CLC/TS 50539-12

Dispozitive de protecție la supratensiune pentru joasă tensiune – dispozitive de protecție la supratensiune pentru aplicații speciale, inclusiv pentru curent continuu – Partea 22 Selecție și principii de aplicare – Dispozitive de protecție la supratensiune pentru utilizarea în turbinele eoliene
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 22: Selection and application principles – Wind turbine application.
CLC/TS 50539-22

Dispozitive de protecție la supratensiune pentru sisteme de cale ferată la joasă tensiune, la curent continuu – Selecție și norme de aplicare pentru descărcătoare de supratensiune
Low-voltage d.c. surge protective device for traction systems – Selection and application rules for surege arresters.
CLC/TS 50544

Turbine eoliene – Partea 24: protecția la descărcări atmosferice
Wind turbines –Part 24: Lightning protection
EN 61400-24 / IEC 61400-24 / DIN EN 61400-24 (VDE 0127-24)

În unele țări, în special în SUA, China, Norvegia și Franța trebuie respectate și alte prevederi naționale. În domeniul sistemelor fotovoltaice, Franța este în prezent foarte progresistă.

Recomandări pentru construirea instalațiilor de putere, cu tensiuni nominale de până la 1000 V
DIN VDE 0100 / IEC 60364

Instalații electrice ale clădirilor, Partea 5-53: Selecția și montarea echipamentelor electrice – Izolare, comutare și comandă – Secțiunea 534: Dispozitive de protecție la supratensiune (ÜSE)
Electrical installations of buildings – Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Isolation switching and control – clause 534: Devices for protection against overvoltages
DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534) / IEC 60364-5-53 partea 534

Montarea instalațiilor de joasă tensiune Partea 4: măsuri de protecție, Capitolul 44: protecție la tensiuni de descărcare, Secțiune principală 443: protecția la tensiuni de descărcare de origine atmosferică sau apărute în urma operațiunilor de comutare
DIN VDE 0100-443 / IEC 60364-4-44 partea 443

Montarea instalațiilor de putere cu tensiuni nominale de până la 1000 V, Partea 540: Selecția și montarea echipamentelor electrice, împământarea, conductori de protecție și conductori de legătură echipotențială
DIN VDE 0100-540 / IEC 60364-5-54 partea 540

Montarea instalațiilor de putere cu tensiuni nominale de până la 1000 V, Partea 4: Măsuri de protecție, Capitolul 41: Protecția împotriva șocurilor electrice
DIN VDE 0100-410 / IEC 60364-4-41 partea 410

Coordonarea izolației pentru echipamente electrice în sistemele de joasă tensiune – Partea 1: Principii, cerințe și testări
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests
EN 60664-1 / IEC 60664-1 / DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Instalații electrice din clădiri - Partea 7-712: Cerințe pentru sediile, spațiile și instalațiile speciale – sisteme de alimentare fotovoltaică (FV)
Electrical installations of buildings – Part 7-712: Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems
DIN VDE 0100-712 / IEC 60364-7-712

Dispozitive de protecție la supratensiune pentru joasă tensiune – Partea 11: Dispozitive de protecție la supratensiune pentru utilizarea în sistemele de joasă tensiune – Cerințe și testări
Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems – Requirements and tests
EN 61643-11 + A11 / IEC 61643-1* / DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11)* Nou: IEC 61643-11:2011

Dispozitive de protecție la supratensiune – Partea 21: Dispozitive de protecție la supratensiune pentru utilizarea în rețelele de telecomunicații și în rețelele de procesare a semnalelor – Cerințe legate de putere și metode de testare
Low-voltage surge protective devices – Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Performance requirements and testing methods
EN 61643-21 / IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 (VDE 0845-3-1)

Dispozitive de protecție la supratensiune
UL 1449 Ediția a treia

Dispozitive de protecție la supratensiune – Dispozitive de protecție la supratensiune pentru aplicații speciale, inclusiv pentru curent continuu – Partea 11: Cerințe și testări – Dispozitive de protecție la supratensiune pentru utilizare în instalații fotovoltaice
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 11: Requirements and tests for SPDs in photovoltaic installations.
prEN 50539-11

Clasificarea descărcătoarelor de supratensiune

Dispozitivele de protecție la supratensiune sunt echipamentele ale căror componente esențiale sunt varistoarele, diodele supresoare și eclatoarele. Prin urmare, dispozitivele de protecție la supratensiune sunt folosite pentru a proteja alte echipamente electrice și instalațiile electrice împotriva tensiunilor de descărcare excesive și pentru a stabili potențialul de egalizare.

Dispozitivele de protecție la supratensiune sunt clasificate, în funcție de aplicarea și funcția lor de protecție, în:

 • Dispozitive de protecție la supratensiune pentru utilizarea în instalațiile de joasă tensiune, cu tensiune nominală de până la 1000 V. Se vor respecta cerințele naționale de montare pentru sistemele de joasă tensiune pentru alegerea produselor și pentru instalarea acestora, cum ar fi IEC 60364-5-53 Partea 534, respectiv VDE 0100 Partea 534. Standardul pentru produse este EN(IEC) 61643-11. În continuare, dispozitivele sunt clasificate în 3 clase de testare ale descărcătoarelor:

  Tipul 1: Dispozitiv de protecție la descărcări atmosferice pentru interferențele cauzate de loviturile directe sau indirecte de trăsnet, pentru protecția instalațiilor și ale echipamentelor la interfețele dintre zonele de protecție la descărcări atmosferice LPZ 0 și 1 (alimentare clădire). Descărcătoarele tip 1 sunt recomandate în orice situație, în cazul în care clădirea are un sistem extern de protecție la descărcări atmosferice.

  Tipul 2: Descărcătoare de supratensiune pentru interferențele cauzate de loviturile îndepărtate de fulger, interferențele inductive sau capacitive, precum și pentru protecția instalației, a echipamentelor și dispozitivelor terminale la interfețele dintre zonele de protecție la descărcări atmosferice LPZ 1 și 2 (distribuție principală și secundară).

  Tipul 3: Descărcătoare suplimentare de supratensiune, pentru protecția dispozitivelor terminale deosebit de sensibile, în zona de protecție împotriva descărcărilor atmosferice 1 sau 2, pentru a reduce și mai mult nivelul de tensiune. Acestea pot fi dispozitive pentru montarea definitivă în distribuții sau dispozitivele de protecție portabile, din vecinătatea prizelor situate chiar în amontele dispozitivelor terminale protejate.

  Informațiile generale pot fi găsite în Application Guide IEC 61643-12. Noțiunile de bază pentru protecția la descărcări atmosferice, conceptul zonelor de protecție la descărcări atmosferice și pentru analiza riscurilor pot fi găsite în cele patru părți ale standardului EN(IEC) 62305-… / VDE 0185-305-… .
 • Dispozitive de protecție la supratensiune pentru utilizarea în rețelele de tensiune c.a. cu tensiuni nominale de până la 200 kV. Standardul de produs este EN (IEC) 60099 cu părțile 1...5. Aplicabilitate în special în sistemele de medie și înaltă tensiune. Partea 5 descrie regulile generale pentru alegerea produsului.
 • Dispozitivele de protecție la supratensiune pentru utilizarea în rețelele de telecomunicații și în rețelele de procesare a semnalelor, pentru protecția împotriva efectelor directe și indirecte ale loviturilor de trăsnet și a altor tensiuni de descărcare tranzitorii. Printre acestea se numără și sistemele de date la joasă tensiune, circuitele de măsurare, comandă și control și sistemele de transmisie voce, cu tensiuni nominale de până la 1000 V la curent alternativ și 1500 V curent continuu.

  Standardul pentru produse este EN 61643-21 VDE 0845 Partea 3-1. În continuare, dispozitivele sunt clasificate în categoriile A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3 și D1, D2, pentru a stabili cerințele de testare și clasele de putere. Un dispozitiv de protecție poate fi caracterizat și testat pentru diferite categorii și clase de putere.

  Informațiile generale pot fi găsite în Application Guide IEC (TS) 61643-22. Informații suplimentare pot fi găsite în părțile standardelor VDE 0800… și VDE 0845… . Trebuie respectate și alte dispoziții naționale.

Filtru pasiv pentru suprimarea interferențelor electromagnetice – Partea 1: Specificație generală
Passive filter units for electromagnetic interference suppression – Part 1: Generic specification.
EN 60939-1 / IEC 60939-1 / DIN EN 60939-1 (VDE 0565-3)

Filtru pasiv pentru suprimarea interferențelor electromagnetice – Partea 2: Specificații cadru: filtrele pentru care sunt necesare testările legate de siguranță – Metode de testare și cerințe generale
Passive filter units for electromagnetic interference suppression – Part 2: Sectional specification: Passive filterunits for which safety tests are appropriate – Test methods and general requirements
EN 60939-2 / IEC 60939-2 / DIN EN 60939-2 (VDE 0565-3-1)

Inductoare fixe pentru suprimarea interferențelor electromagnetice – Partea 2: Specificație cadru
Fixed inductors for electromagnetic interference suppression – Part 2: Sectional specification
EN 60938-2 / IEC 60938-2 / DIN EN 60938-2 (VDE 0565-2-1)

Condensatoare fixe pentru utilizarea în dispozitive electronice – Partea 14: Specificație cadru – Condensatoare fixe pentru suprimarea interferențelor electromagnetice, ideale pentru funcționarea în rețea
Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional specification – Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connected to the supply mains
EN 60384-14 / IEC 60384-14 / DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1)

Filtre de interferență electromagnetică
UL 1283

Echipamente de tehnologia informației – Siguranța – Partea 1: Cerințe generale
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements
EN 60950-1 / IEC 60950-1 / DIN EN 60950-1 (VDE 0805-1) ; UL 60950-1

Dispozitive de comutare la joasă tensiune – Partea 7-1: echipamente auxiliare – dispozitive de comutare pentru conductori de cupru
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7-1: Ancillary equipment – Terminal blocks for copper conductors
EN 60947-7-1 / IEC 60947-7-1 / DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1)

Dispozitive de conectare – conductori electrici de cupru; Cerințe de siguranță pentru punctele de conectare cu șurub și punctele de conectare fără șurub – Partea 1: Cerințe generale și cerințe speciale pentru punctele de conectare ale conductorilor între 0,2 mm2 și 35 mm2 (inclusiv)
Connecting devices – Electrical copper conductors; Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors 0,2 mm2 up to 35 mm2 (included)
EN 60999-1 / IEC 60999-1 / DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1)

Dispozitive de conectare – conductori electrici de cupru; Cerințe de siguranță pentru punctele de conectare cu șurub și punctele de conectare fără șurub – Partea 2: Cerințe generale și cerințe speciale pentru punctele de conectare ale conductorilor mai mari de 35 mm2 până la 300 mm2 (inclusiv)
Connecting devices – Electrical copper conductors; Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 2: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors 35 mm2 up to 300 mm2 (included)
EN 60999-2 / IEC 60999-2 / DIN EN 60999-2 (VDE 0609-101)

Întrerupător de protecție la curenții diferențiali reziduali fără protecție încorporată la supracurent (RCCB-uri) pentru instalații casnice și aplicații similare – Partea 1: Cerințe generale
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules.
EN 61008-1 / IEC 61008-1 / DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10)

Întrerupător de protecție la curenții diferențiali reziduali cu protecție încorporată la supracurent (RCBO-uri) pentru instalații casnice și aplicații similare – Partea 1: Cerințe generale
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules.
EN 61009-1 / IEC 61009-1 / DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20)

Disjunctoare pentru instalații casnice și scopuri similare – Partea 1: Disjunctoare pentru curent alternativ (c.a.)
Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations – Part 1: Circuit-breaker for a.c. operation
EN 60898-1 / IEC 60898-1 / DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11)

Disjunctoare pentru instalații casnice și scopuri similare – Partea 2: Disjunctoare pentru curent alternativ (c.a.) și curent continuu (c.c.)
Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations – Part 2: Circuit-breaker for a.c. and d.c. operation.
EN 60898-2 / IEC 60898-2 / DIN EN 60898-2 (VDE 0641-12)

Dispozitive de comutare la joasă tensiune – Partea 2: Disjunctoare
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit breakers
EN 60947-2 / IEC 60947-2 / DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101)

Clase de protecție asigurată prin carcase (cod IP)
Degrees of protection provided by enclosures (IP-code)
EN 60529 / IEC 60529 / DIN EN 60529 (VDE 0470-1)

Ansambluri de aparataje la joasă tensiune – Partea 1: Specificații generale
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules
EN 61439-1 / IEC 61439-1 / DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1)

Ansambluri de aparataje la joasă tensiune – Partea 2: Ansambluri de aparataje electrice
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies
EN 61439-2 / IEC 61439-2 / DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2)

Atmosfere explozive – Partea 0: Dispozitive – Cerințe generale
Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirement
EN 60079-0 / IEC 60079-0 / DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1)

Atmosfere explozive – Partea 1: Protecția dispozitivelor prin intermediul carcaselor antideflagrante „d“
Explosive atmospheres – Part 1: Equipment protection by flameproof enclosure „d“
EN 60079-1 / IEC 60079-1 / DIN EN 60079-1 (VDE 0170-5)

Atmosfere explozive – Partea 7: Protecția dispozitivelor prin intermediul siguranței sporite „e“
Explosive atmospheres – Part 7: Equipment protection by increased safety „e“
EN 60079-7 / IEC 60079-7 / DIN EN 60079-7 (VDE 0170-6)

Atmosfere explozive – Partea 11: Protecția dispozitivelor prin intermediul protecției intrinseci „i“
Explosive atmospheres – Part 11: Equipment protection by intrinsic safety „i“
EN 60079-11 / IEC 60079-11 / DIN EN 60079-11 (VDE 0170-7)

Dispozitive electrice de instalare – curenți diferențiali reziduali – Dispozitive de monitorizare pentru instalații casnice și aplicații similare (RCM-uri)
Electrical accessories – Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)
EN 62020 / IEC 62020 / DIN EN 62020 (VDE 0663)

Transductoare de măsură – Partea 1: Transformatoare de curent
Instrument transformers – Part 1: Current transformers
EN 60044-1 / IEC 60044-1 / DIN EN 60044-1 (VDE 0414-44-1)

Sisteme de surse neîntreruptibile de alimentare (UPS) – Partea 1: Cerințe generale și cerințe legate de siguranță
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1: General and safety requirements for UPS
EN 62040-1 / IEC 62040-1

Sisteme de surse neîntreruptibile de alimentare (UPS) – Partea 2: Cerințe legate de compatibilitatea electromagnetică (CEM)
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
EN 62040-2 / IEC 62040-2 / DIN EN 62040-2 (VDE 0558-520)

Sisteme de surse neîntreruptibile de alimentare (UPS) – Partea 3: Metode de stabilire a cerințelor legate de putere și de testare
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 3: Methods of specifying the performance and test requirements
EN 62040-3 / IEC 62040-3 / DIN EN 62040-3 (VDE 0558-530)

Reglementări CEM

Emisiile și imunitatea la perturbații sunt principalii parametri de evaluare a CEM. Aici veți găsi o listă cu cele mai importante standarde din acest domeniu.

Emisii pentru ... / Emission for…:
Zona rezidențială …/ residentials… : DIN EN 61000-6-3, EN 61000-6-3, IEC 61000-6-3
Zona industrială…/ industrial…: DIN EN 61000-6-4, EN 61000-6-4, IEC 61000-6-4

Imunitate pentru … / Immunity for …:
Zona rezidențială…/ residentials…: DIN EN 61000-6-1, EN 61000-6-1, IEC 61000-6-1
Zona industrială…/ industrial…: DIN EN 61000-6-2, EN 61000-6-2, IEC 61000-6-2

Curenți armonici
Harmonic current emissions
DIN EN 61000-3-2, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2

Flucutații de tensiune și flicker
Voltage fluctuations and flicker
DIN EN 61000-3-3, EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3

Testarea imunității la perturbațiile cauzate de descărcările electrostatice
Electrostatic discharge immunity test (ESD)
DIN EN 61000-4-2, EN 61000-4-2, IEC 61000-4-2

Testarea imunității la perturbațiile câmpurilor electromagnetice de radiofrecvență
Radio frequency, electromagnetic field immunity test (EM)
DIN EN 61000-4-3, EN 61000-4-3, IEC 61000-4-3

Testarea imunității la perturbațiilor de supratensiune
Surge immunity test
DIN EN 61000-4-5, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-5

Imunitatea la perturbațiile realizate prin conducție, induse printr-un câmp de radiofrecvență
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (HF)
DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-6, IEC 61000-4-6

Testarea imunității la perturbațiile câmpului magnetic cu frecvențe electrice
Power frequency magnetic field immunity test
DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-8, IEC 61000-4-8

Testarea imunității la perturbațiile cauzate de golurile de tensiune, întreruperile de scurtă durată și variațiile de tensiune
Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test
DIN EN 61000-4-11, EN 61000-4-11, IEC 61000-4-11

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere