Standarde și directive

Standarde și directive

Directive privind siguranța funcțională

Privire de ansamblu asupra celor mai importante cerințe naționale și internaționale în ceea ce privește siguranța mașinilor și siguranța funcțională

Se încadrează produsele dumneavoastră în domeniul de aplicare al Directivei pentru utilaje 2006/42/CE? Urmează acestea să fie introduse în circulație pe piața europeană? Atunci trebuie să respectați cerințele Directivei pentru utilaje. Mașinile primesc un marcaj CE numai dacă îndeplinesc pe deplin cerințele relevante. În Spațiul Economic European, acest marcaj este necesar pentru ca mașina să poată fi introdusă în circulație și utilizată.

Directiva pentru utilaje are scopul de a reduce numărul de accidente posibile la manipularea mașinilor. Astfel, această directivă impune integrarea conceptului de siguranță în construcția și proiectarea mașinilor. În plus, trebuie să vă asigurați că este întocmită documentația tehnică solicitată în Directiva pentru utilaje. Pe baza documentației tehnice a unui mașini trebuie să fie posibilă evaluarea conformității cu cerințele Directivei pentru utilaje.

Producătorul unei mașini sau reprezentantul său autorizat este responsabil pentru întocmirea documentelor tehnice, precum și pentru respectarea tuturor cerințelor.

Conținutul principal al Directivei pentru utilaje

 • Descrierea domeniului de aplicare al Directivei pentru utilaje
 • Diferențierea față de alte directive europene
 • Definirea echipamentelor tehnice finale și parțial finalizate
 • Cerințe pentru echipamentele tehnice finale și parțial finalizate
 • Cerințe și măsuri pentru comercializarea și punerea în funcțiune a mașinilor
 • Importanța standardelor armonizate
 • Procedurile de evaluare a conformității pentru mașini
 • Proceduri pentru echipamente tehnice parțial finalizate
 • Marcaj CE
 • Cerințe esențiale privind securitatea și sănătatea pentru construirea și proiectarea mașinilor
 • Procedura de evaluare a riscurilor reprezentate de mașini
 • Documentație tehnică obligatorie
Înapoi în sus

Standarde EN pentru securitatea mașinilor

Standarde de securitate pentru mașini  

Standarde de securitate pentru mașini

Directiva pentru utilaje conține cerințe esențiale privind securitatea și sănătatea. În Monitorul Oficial al Uniunii Europene sunt enumerate standardele armonizate cu Directiva pentru utilaje.

O mașină îndeplinește cerințele de bază privind securitatea și sănătatea dacă este fabricată în conformitate cu standardele armonizate.

Standardele EN sunt clasificate în diferite tipuri:

 • Tipul A – standard de securitate de bază
 • Tipul B – standard pentru grupe de securitate
 • Tipul C – standard de securitate pentru produse
Înapoi în sus

Clasificarea standardelor EN

Standarde de securitate de bază privind conceptele de bază, principiile de proiectare și aspectele generale (de exemplu, proiectare și metode de lucru), care se aplică tuturor mașinilor, dispozitivelor și sistemelor.

Exemple de standarde:
EN ISO 12100 (Securitatea mașinilor)

Standardele grupelor de securitate, referitoare la un aspect de securitate sau la un tip de echipamente relevante din punct de vedere al siguranței, care pot fi utilizate pentru o serie întreagă de mașini, dispozitive și sisteme

 • Tipul B1 – Aspecte speciale de securitate, cum ar fi, de exemplu, distanțele de siguranță, valorile limită pentru temperaturile suprafețelor
  • Exemple de standarde:
   EN ISO 13857 (Distanțe de siguranță în zonele periculoase)
   EN ISO 13855 (Calcularea distanței de siguranță)
   EN ISO 13849 (Securitatea mașinilor – elemente ale sistemelor de comandă relevante din punct de vedere al siguranței)
    
 • Tipul B2 – Echipamente de siguranță, cum ar fi circuitele de oprire de urgență sau dispozitivele de comandă bimanuală
  • Exemple de standarde:
   EN ISO 13850 (Securitatea mașinilor – Oprirea de urgență)
   EN 574 (Dispozitive de comandă bimanuală)

Standarde de securitate ale mașinilor, cu cerințe detaliate privind siguranța, pentru toate pericolele semnificative aferente unei anumite mașini sau unui ansamblu de mașini. Standardele de tip C sunt adesea numite standarde de produs.

Exemple de standarde:
EN 12622 (Securitatea mașinilor-unelte - Prese hidraulice de îndoit)
EN 415 (Utilaje de ambalare)

Înapoi în sus

Standarde și directive pentru siguranța funcțională

Cele mai importante standarde de siguranță funcțională se clasifică în următoarele tipuri: tipul A, standard de securitate de bază, tipul B, standard al grupelor de securitate și tipul C, standard de securitate pentru produse  

Cele mai importante standarde de siguranță funcțională

Siguranța funcțională se referă la utilizarea corectă a sistemelor (controlerelor) de siguranță și la alte măsuri menite să reducă riscurile, care au un rol decisiv în ceea ce privește siguranța unui sistem. Atunci când apare o eroare critică, controlerul activează starea de securitate.

Pentru sectorul construcției de mașini, au fost elaborate, pe baza EN 61508, standardele EN 62061 și EN ISO 13849-1. Cele două standarde iau în considerare în special cerințele legate de componentele de siguranță ale controlerelor mașinilor.

Printre cele mai importante standarde pentru siguranța funcțională se numără:

 • Standardul EN 61508 se referă la siguranța funcțională a sistemelor de siguranță electrice și electronice, dar și programabile electronic.
 • EN ISO 13849-1 descrie structura componentelor de siguranță ale controlerelor. Un parametru important pentru fiabilitatea funcțiilor de siguranță este nivelul de performanță (Performance Level - PL).
 • EN 62061 descrie aspectele legate de siguranța funcțională ale sistemelor de control electrice, electronice și programabile relevante din punct de vedere al siguranței. Un parametru important pentru fiabilitatea funcțiilor de siguranță este nivelul de integritate a securității (SIL).
 • Seria de standarde IEC 61511 reglementează utilizarea siguranței funcționale a instalațiilor din industria de prelucrare.
 • Standardul ISO 26262 („Autovehicule - Siguranța funcțională) se referă la sistemele electrice, respectiv electronice relevante din punct de vedere al siguranței de la nivelul vehiculelor.
Înapoi în sus

Standarde armonizate pentru siguranța funcțională

Termenul „standarde armonizate” se referă la standardele europene pentru produse. Acestea fac parte din „Noua strategie” („New Approach“) a Comisiei Europene, care presupune elaborarea unor cerințe de bază pentru produse de către Comitetul European de Standardizare și Comitetul European pentru Standardizare în Domeniul Electrotehnic. Standardele armonizate sunt publicate în Monitorul Oficial al Uniunii Europene. Numai bunurile și serviciile care corespund cerințelor de bază pot fi introduse în circulație. Acestea pot fi recunoscute prin intermediul unor certificate sau marcajelor CE.

De exemplu, dacă o mașină este fabricată în conformitate cu standardele armonizate, aceasta îndeplinește automat și cerințele de bază privind siguranța și sănătatea prevăzute de Directiva pentru utilaje. Special pentru sectorul construcției de mașini, au fost elaborate pe baza EN 61508 standardele EN 62061 și EN ISO 13849-1. Cele două standarde iau în considerare cerințele specifice pentru componentele relevante din punct de vedere al siguranței ale controlerelor de la nivelul mașinilor.

Cele două standarde sunt armonizate cu Directiva pentru utilaje și corespund stadiului actual al tehnicii. Spre deosebire de standardul precedent EN 954, aceste standarde pot fi aplicate și pentru sisteme complexe și programabile. În plus, acestea includ toate aspectele legate de siguranța funcțională, elaborate pe baza EN 61508. Astfel, nu numai aspectele de determinare prezintă o însemnătate. În plus, sunt importante și probabilitățile statistice de defectare a sistemelor, precum măsurile organizatorice și măsurile de depistare și prevenire a erorilor.

În cadrul ambelor standarde, evaluarea siguranței se face pe baza integrității siguranței. EN 62061 utilizează SIL 1 până la SIL 3, iar EN 13849 utilizează PL a până la PL e ca nivel prudent de integritate a siguranței.

Înapoi în sus

Domenii de aplicare pentru EN 62061 și EN ISO 13849-1

De ce există două standarde diferite pentru același domeniu de aplicare? Puteți găsi răspunsul la această întrebare în următorul tabel.

EN 62061EN ISO 13849-1
EN 62061 descrie aspectele legate de siguranța funcțională ale sistemelor de control electrice, electronice și programabile relevante din punct de vedere al siguranței.EN ISO 13849-1 descrie structura componentelor de siguranță ale controlerelor. Un parametru important pentru fiabilitatea funcțiilor de siguranță este nivelul de performanță (Performance Level - PL).
Sisteme electromecanice simple, precum relee sau componente electronice.Sisteme electromecanice simple, precum relee sau componente electronice.
Sisteme electronice complexe, precum și sisteme programabile cu toate configurațiile.Sisteme electronice complexe, precum și sisteme programabile cu configurațiile prevăzute.
Cerințele sunt concepute special pentru sisteme electrice de control. Cu toate acestea, cadrul stabilit și metodologia pot fi aplicate și altor tehnologii.Aplicare directă la tehnologii din afara domeniului electrotehnic, precum sectorul hidraulic și cel pneumatic.
Înapoi în sus

Pasul 1: Determinarea performanței necesare

Determinarea nivelului limită de integritate a securității la producerea pagubelor (P)  

Determinarea nivelului limită de integritate a securității la producerea pagubelor (P)

EN 62061

Un parametru important pentru fiabilitatea funcțiilor de siguranță este nivelul de integritate a securității (SIL). Pentru determinarea nivelului SIL necesar, sunt luate în calcul diferite criterii:

 • Gravitatea vătămărilor (S)
 • Frecvența și durata de expunere la pericol (F)
 • Probabilitatea de apariție a unui eveniment periculos (W)
 • Posibilitatea de a evita pagubele sau de a determina nivelul limită de integritate a securității la producerea pagubelor (P)
Înapoi în sus
Determinarea nivelului de performanță  

Determinarea nivelului de performanță

EN ISO 13849-1

Pentru a determina nivelul PL necesar, trebuie luate în calcul diferite criterii: gradul de deteriorare, frecvența și durata staționării în zona de pericol, precum și posibilitățile de evitare a pericolelor.

Parametri de risc

 • S: gravitatea vătămării
  • S1 - vătămare ușoară (în mod normal, reversibilă)
  • S2 - vătămare gravă, inclusiv deces (în mod normal, ireversibilă)
 • F: frecvența și/sau durata expunerii la pericol
  • F1 - de la rar la ocazional și/sau de durată scurtă
  • F2 - de la frecvent la durabil și/sau de durată lungă
 • P: posibilitatea evitării punerii în pericol
  • P1 - posibil în anumite condiții
  • P2 - posibil într-o mică măsură

Indicație: În cazul în care probabilitatea de apariție poate fi clasificată drept scăzută, nivelului PLr i se poate scade un grad.

Pasul 2: Specificația

EN 62061 și EN ISO 13849-1

Specificarea cerințelor funcționale se referă la descrierea detaliată a fiecărei funcții de siguranță. În acest sens, trebuie stabilite interfețele care sunt importante pentru alte funcții de comandă și pentru comportamentul în caz de eroare. La final, trebuie să determinați și nivelul de integritate a securității (SIL) sau nivelul de performanță (PL).

Înapoi în sus

Pasul 3: Proiectarea și determinarea relației dintre configurația de control și performanța atinsă în raport cu relația dintre conceptele PL și SIL

EN 62061

Parametrul tehnologiei de siguranță pentru subsisteme rezultă din următoarele valori:

 • Toleranța la erori hardware (HFT), în funcție de aplicație
 • Proporția de avarii nepericuloase (SFF), instrucțiunile producătorului
 • Gradul de acoperire de diagnostic (DC), instrucțiunile producătorului sau prevederile EN ISO 13849-1
 • Probabilitatea unei avarii periculoase pe oră (PFHd) rezultă din celelalte valori
 • Intervalul de testare sau durata de viață, instrucțiunile producătorului/specifice
 • Intervalul de testare pentru diagnostic, în funcție de aplicație
 • Sensibilitatea la avarie din cauze comune, instrucțiunile producătorului sau EN ISO 13849-1
Relația dintre conceptele PL și SIL

Relația dintre conceptele PL și SIL

Înapoi în sus

EN ISO 13849-1

Nivelul de performanță (PL) al componentelor de siguranță ale unui controler (SRP/CS) este determinat de estimările făcute în baza următorilor parametri:

 • Categoria: este exprimată în standard ca structură definită.
 • Timpul mediu până la o avarie periculoasă (MTTFd) – asigurat de producătorii componentelor.
 • Gradul de acoperire de diagnostic (DC): poate fi consultat în standard.
 • Defecțiune provocată de o cauză comună (CCF): se determină ca sistem pe bază de puncte în funcție de diverse criterii
 • Nivelul de performanță atins (PL): este determinat printr-un tabel și trebuie să fie mai mare sau egal cu nivelul PLr necesar.

Pasul 4: Verificarea

EN 62061EN ISO 13849-1

Avariile produse la nivelul elementelor hardware pot facilita apariția unor defecțiuni periculoase la nivelul funcției de control de siguranță (SRCF - Safety Related Control Function). Această probabilitate trebuie să fie mai mică sau egală cu limita de eroare prevăzută în specificație (pasul 2).

SIL (nivelul de integritate a securității) atins de sistemul electric de control de siguranță (SRECS - Safety Related Electrical Control System) este mai mic sau egal cu cel mai mic nivel de integritate a siguranței, limita solicitată (SILCL - Safety Integrity Level, Claim Limit) al unui subsistem implicat în executarea funcției de siguranță.

Pentru diversele funcții de siguranță, nivelul de performanță (PL) al componentei de siguranță a sistemului de control (SRP/CS) aferent trebuie să coincidă cu „nivelul PL necesar”.

Nivelul PL al diverselor SRP/CS implicate în executarea funcției de siguranță trebuie să fie mai mari sau egale cu nivelul de performanță necesar acestei funcții.
Înapoi în sus

Pasul 5: Validarea

EN 62061 și EN ISO 13849-1

La final, funcția de control legată de siguranță a unei aplicații trebuie verificată integral pentru a determina dacă este adecvată pentru aplicația respectivă. Gradul de adecvare poate fi determinat prin intermediul unei analize sau al unei verificări, de exemplu, prin simularea anumitor tipuri de erori.

Sursă:
Conform ZVEI – Securitatea mașinilor: Explicații privind implementarea standardelor EN 62061 și EN ISO 13849-1 (Ediția a 2-a).

Înapoi în sus

Principii juridice internaționale pentru siguranța mașinilor

Reglementări în diverse regiuni

Scurtă caracterizare:

 • Cerințele de siguranță de bază sunt definite în Anexa I a Directivei pentru utilaje.
 • Elaborarea conceptului de siguranță se realizează conform standardelor armonizate.
 • Prezumția de conformitate este strâns legată de aplicarea acestor standarde armonizate.
 • Aplicarea standardelor este voluntară, fiind posibilă și utilizarea unor soluții care se abat de la standarde.
 • În principiu, nu sunt necesare autorizații sau permise emise de autorități pentru punerea în circulație.
 • Producătorul emite o declarație de conformitate, astfel încât nu este necesar și un certificat emis de o parte terță.
 • Produsul este marcat cu un marcaj CE, nu cu un marcaj de verificare.
 • Obligația de a apela la o parte terță („organism notificat”) survine numai în cazul anumitor produse de risc.
 • Rolul statului se limitează la monitorizarea pieței.

Scurtă caracterizare:

 • Legile esențiale cu caracter obligatoriu privind protecția muncii sunt descrise în standardele OSHA (Occupational Safety & Health Administration), care se adresează operatorilor.
 • Din standardele OSHA rezultă în mod indirect cerințe pentru producătorii de mașini și componente de siguranță.
 • În cazurile de răspundere pentru produse, se face trimitere în mod frecvent la standardele ANSI în cadrul proceselor civile.
 • Deși utilizarea standardelor ANSI nu este obligatorie din punct de vedere legislativ, aceasta devine cvasi-obligatorie prin prevederile contractelor de drept privat.
 • În multe cazuri, standardele ANSI sau UL diferă, mai mult sau mai puțin, de standardele internaționale, respectiv europene.
 • În SUA, statul nu monitorizează piața. În momentul punerii în funcțiune a unei instalații, este necesar un marcaj de verificare NRTL.

Scurtă caracterizare:

 • Momentan, nu există o monitorizare atentă a pieței, ci doar controale vamale.
 • În China, regulamentele privind siguranța mașinilor au preluat multe standarde internaționale, dar acestea nu sunt mereu actualizate.
 • Mașinile nu trebuie certificate CCC, spre deosebire de componentele centrale.
 • Pe lângă standardele naționale și din industrie, există și nenumărate standarde regionale și la nivelul firmelor.

Scurtă caracterizare:

 • Există anumite reglementări legislative în privința importului de bunuri [Lei N°8078 Art. 8] și, indirect, pentru mașini și componente [NR12 § 12.134].
 • Momentan, nu se impune o certificare obligatorie cu titlu general. Preconizăm că, în viitor, se va introduce obligația de certificare pentru anumite produse din domeniul tehnologiei de siguranță.
 • Certificările obținute de la instituțiile sau autoritățile europene și americane sunt acceptate numai dacă există un cadru de recunoaștere reciproc.
 • În vederea efectuării verificărilor, sunt posibile inspecții (chiar și neanunțate) în fabrici.
 • Puteți apela la standardele internaționale în vigoare numai dacă nu aveți la dispoziție standarde naționale. Parțial, standardele naționale conțin cerințe mai stricte decât cele internaționale.
 • Dacă o mașină prezintă un risc imediat foarte ridicat pentru angajați, se pot impune interdicții de operare și comercializare a acesteia.

Sursă:
Extras din broșura ZVEI: Principles of Market Access in Various Regions of the World (Principiile accesului la piață în diverse regiuni)

Înapoi în sus

Comparație sub formă de tabel a diverselor regiuni

Condiții tehnice de acces pe piață pentru anumite produse electrice

EuropaSUAChinaBrazilia
Certificare obligatorie cu marcaj(-)(+)+(+)
(Cvasi-)monopol al organismului de certificare-(+)+-
Inspecții obligatorii în fabrici (cu inspecții ulterioare)(-)(+)+(+)
Standardele pot conține clauze privind dreptul de proprietate(-)+-(-)
Standarde naționale specifice în loc de standarde internaționale(-)+(+)(+)
Refuzarea recunoașterii rezultatelor inspecției-(+)(+)(-)
„Lista neagră” publică(-)(+)(+)(-)

Legendă: + se aplică / (+) se aplică în cea mai mare măsură / (-) se aplică parțial / - nu se aplică

Sursa: ZVEI

Înapoi în sus

Instituții internaționale

Siguranța funcțională: standarde și directive

Siguranța funcțională: standarde și directive

Pentru directivele și standardele de securitate sunt responsabile mai multe instituții internaționale:

Noua strategie
Rezultatele colaborării dintre cele trei Instituții europene de standardizare (CEN - Comitetul European de Standardizare, CENELEC - Comitetul European pentru Standardizare în Domeniul Electrotehnic și ETSI - Institutul European pentru Standarde în Telecomunicații), împreună cu Comisia Europeană și EFTA - Asociația Europeană a Liberului Schimb.

Comitetul European de Standardizare
Informații despre standardele, aplicațiile și dezvoltările europene.

Comitetul European pentru Standardizare în Domeniul Electrotehnic
Standarde pentru domeniul ingineriei electrotehnice.

Organizația Internațională de Standardizare
Standarde internaționale pentru afaceri, guvern și societate.

Comisia Electrotehnică Internațională
Standarde internaționale și evaluarea conformității pentru toate tehnologiile electrice, electronice și conexe.

EUR-Lex
Acces la legislația europeană.

Înapoi în sus

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere