Înapoi la Prezentare generală

Norme și directive

Directiva CE Mașini

Produsele dvs. se încadrează în domeniul de utilizare din directiva Mașini 2006/42/CE? Acestea urmează să fie introduse în circulație pe piața europeană? Atunci trebuie respectate cerințele directivei Mașini.

Dacă cerințele sunt îndeplinite complet atunci este admisă marcarea CE a mașinilor. În spațiul economic european, această marcare este necesară pentru ca mașina să poată fi introdusă în circulație și pentru a putea fi utilizată.

Directiva Mașini are scopul de a reduce numărul de accidente posibile la accesarea mașinilor. Prin urmare, această directivă impune aspectul siguranței în construcția și proiectarea mașinilor.

În plus, trebuie să vă asigurați că sunt create documentele tehnice solicitate în directiva Mașini. Pe baza documentației tehnice a unui mașini trebuie să fie posibilă evaluarea conformității cu cerințele directivei Mașini.

Producătorul unei mașini sau reprezentantul său autorizat este responsabil pentru întocmirea documentelor tehnice, precum și pentru respectarea tuturor cerințelor.

Conținutul principal al directivei Mașini:

 • Descrierea domeniului de utilizare al directivei Mașini
 • Diferențierea față de alte directive europene
 • Definirea mașinilor complete și incomplete
 • Cerințe pentru mașinile complete și cele incomplete
 • Cerințe și măsuri pentru comercializarea și punerea în funcțiune a mașinilor
 • Importanta standardelor armonizate
 • Procedurile de evaluare a conformității pentru mașini
 • Proceduri pentru mașini incomplete
 • Marcaj CE
 • Cerințe de bază legate de securitate și sănătate pentru construirea și proiectarea mașinilor
 • Procedura de evaluare a riscurilor reprezentate de mașini
 • Documentație tehnică obligatorie
Înapoi în sus

Standarde EN pentru siguranța referitoare la mașini

Standarde de securitate pentru mașini  

Standarde de securitate pentru mașini

Directiva Mașini conține cerințele de bază legate de securitate și sănătate.
În Monitorul Oficial al Uniunii Europene sunt listate standardele armonizate cu directiva Mașini.

O mașină îndeplinește cerințele de bază legate de securitate și sănătate dacă este produsă în conformitate cu standardele armonizate.

Standardele EN sunt clasificate în diferite tipuri:

 • Tipul A – Standard de bază legat de securitate
 • Tipul B – Standard al grupelor de securitate
 • Tipul C – Standard de securitate produs

 

Clasificarea standardelor EN

Tipul A

Standarde de securitate de bază despre conceptele de bază, principii de proiectare și aspecte generale (de exemplu proiectarea și metode de lucru), care se aplică tuturor mașinilor, dispozitivelor și sistemelor.

Tipul B

Standard al grupelor de securitate, referitoare la un aspect de securitate sau la un tip de echipamente legate de siguranță, care pot fi utilizate pentru o serie întreagă de mașini, dispozitive și sisteme

 • Tipul B1 – Aspecte speciale de securitate, cum ar fi, de exemplu, distanțele de siguranță, valorile limită pentru temperaturile suprafețelor
 • Tipul B2 – Echipamente de siguranță, cum ar fi comutatoarele Oprire de urgență sau controlul cu ambele mâini

Tipul C

Standarde de securitate ale mașinilor, cu cerințe detaliate legate de siguranță, pentru toate pericolele unei anumite mașini sau ale unei grupe de mașini. Standardele de tip C sunt adesea menționate ca standarde de produs.

Înapoi în sus

Standarde armonizate pentru siguranță funcțională

Comparație între PL și SIL  

Comparație între PL și SIL

Special pentru sectorul construcției de mașini, EN 62061 și EN ISO 13849-1 au fost derivate din EN 61508. Cele două standarde iau în considerare, în mod special, cerințele legate de componentele legate de siguranță ale controlerelor de pe mașini.

Cele două standarde sunt armonizate cu directiva Mașini și se referă la dezvoltarea tehnologică. Spre deosebire de standardul anterior EN 954, aceste standarde pot fi aplicate și pentru sisteme complexe și programabile. În plus, acestea includ toate aspectele legate de siguranța în funcționare, derivate din EN 61508. Astfel, nu numai aspectele de determinare joacă un rol. În plus, sunt importante și probabilitățile statistice de cedare a sistemelor, precum măsurile organizatorice, de depistare și prevenire a erorilor.

Măsura siguranței este integritatea securității, în cadrul ambelor standarde.

EN 62061 utilizează SIL 1 până la SIL 3, iar EN 13849 utilizează PL a până la PL e ca nivel discret pentru integritatea securității.

Înapoi în sus

Domeniu de utilizare pentru EN 62061 și EN ISO 13849-1

De ce există două standarde diferite pentru același domeniu de utilizare? În următorul tabel puteți găsi răspunsul la această întrebare.

EN 62061EN ISO 13849-1
Sisteme electromecanice simple, precum releele sau componentele electronice simple.Sisteme electromecanice simple, precum releele sau componentele electronice simple.
Sisteme electronice complexe, precum sistemele programabile cu toate configurațiile.Sisteme electronice complexe, precum sistemele programabile cu configurațiile prevăzute.
Cerințele sunt proiectate în special pentru sisteme electrice de comandă. Cu toate acestea, cadrul fix și metodologia pot fi aplicate altor tehnologii.Aplicare directă la tehnologii în afară de inginerie electrică, cum sunt sectorul hidraulic și cel pneumatic.
Înapoi în sus

Standard de securitate EN ISO 13849-1

Determinarea nivelului de performanță  

Determinarea nivelului de performanță

EN ISO 13849-1 descrie proiectarea componentelor legate de siguranță ale controlerelor. Un parametru important pentru fiabilitatea funcțiilor legate de siguranță este Performance Level (PL).

Pentru a determina PL necesar, trebuie estimate diferite criterii: gradul de deteriorare, frecvența și durata, precum și posibilitățile de evitare a pericolelor.

Cu ajutorul diagramei următoare puteți găsi, pe baza acestor trei criterii, nivelul de performanță necesar (PLr).

 

Proiectarea și furnizarea configurației de comandă

Nivelul de performanță (PL) al componentelor legate de siguranță ale unui controler (SRP/CS) este determinat de estimarea următorilor parametri:

 • Categoria – exprimată în standard ca structură definită
 • Timp mediu până la o avarie periculoasă (MTTFd) – asigurat de producătorii componentelor
 • Grad de acoperire diagnosticare (DC) – poate fi văzut în standard
 • Avarie ca urmare a unei cauze comune (CCF) – se determină ca sistem de puncte în funcție de diverse criterii
 • Nivel de performanță atins (PL) – este determinat dintr-un tabel și trebuie să fie mai mare sau egal cu PLr-ul necesar
Determinarea nivelului de performanță
Înapoi în sus

Punerea în aplicare a EN ISO 13849-1

EN ISO 13849-1 nu descrie numai structura hardware-ului pieselor legate de siguranță ale unui controler, ci și software-ul de proiectare.

Standardul impune cerințe cu privire la ciclul total de viață al funcțiilor de siguranță și recomandă metode pentru punerea în aplicare cu modulele de securitate configurabile.

Descriere Limba Stadiu
Punerea în aplicare a EN ISO 13849-1 [PDF, 0,25 MB]
Aici veți găsi informații detaliate cu privire la modul corect de punere în aplicare a EN ISO 13849-1.
Germană 01.11.2010
Înapoi în sus

Standard de securitate DIN EN 62061

Determinarea clasei SIL  

Determinarea nivelului de integritate a securității

DIN EN 62061 descrie aspectele funcționale legate de siguranță ale sistemelor electrice, electronice și programabile de comandă.

Un parametru important pentru fiabilitatea funcțiilor legate de siguranță este nivelul de integritate a securității (SIL).

Pentru a determina SIL necesar, pot fi estimate diferite criterii:

 • Severitatea leziunilor (S)
 • Frecvența și durata de expunere la pericol (F)
 • Probabilitatea de apariție a unui eveniment periculos (W)
 • Posibilitatea de a evita sau de a elimina pericolul (P)

 

Proiectarea configurației de comandă și determinarea performanței realizate

Parametrul tehnologiei de siguranță pentru subsisteme rezultă din următoarele valori:

 • Toleranță la erori hardware (HFT), specifică aplicației
 • Proporție de avarii false (SFF), date de producător
 • Grad de acoperire diagnosticare (DC), dat de producător sau EN ISO 13849-1
 • Probabilitatea unei avarii periculoase pe oră (PFHd) rezultă din celelalte valori
 • Interval de testare sau durata de viață, date de producător/specifice
 • Interval de testare pentru diagnosticare, specific aplicației
 • Sensibilitatea la avarie din cauze comune, dată de producător sau EN ISO 13849-1
Determinarea nivelului de integritate a securității
Înapoi în sus

Configurația funcțiilor de siguranță (SRP/CS, SRECS)

 • SRP/CS (piesă legată de siguranță a unui sistem de comandă)
 • SRECS (sistem electric de comandă legat de siguranță)
Configurația funcțiilor de siguranță
Înapoi în sus

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere