Norme și standarde

Norme și standarde

Sigure și de durată

Proceduri de inscripționare testate de la Phoenix Contact.

Verificare vechimii

Verificare vechimii: diagrama caracteristică de timp și temperatură  

Verificare vechimii: diagrama caracteristică de timp și temperatură

conform IEC 60947-7-1/-2

Blocurile terminale modulare se disting, printre altele, prin cicluri lungi de viață și suportă în siguranță temperaturi constante de utilizare de +125 °C. Pentru ca și etichetarea, respectiv inscripționarea blocurilor terminale să satisfacă aceste cerințe, la Phoenix Contact, materialele de inscripționare sunt dotate cu stabilizatoare termice.

Pentru simularea unei utilizări îndelungate, materialele de marcare, împreună cu blocurile terminale, respectiv conductorii, sunt expuse în dulapul climatic unui ciclu de temperaturi prestabilit. Temperatura cea mai joasă din dulapul climatic este reglată la +20 °C, iar ce mai înaltă, la +120 °C (+80 °C la PVC).

În timpul fazei e încălzire și a fazei de stagnare de 10 minute, probele sunt expuse la temperatura maximă permisă în operare. Apoi urmează faza de răcire. Testarea cuprinde în total 192 de cicluri.

Materialele de marcare Phoenix Contact sunt testate fără excepție conform IEC 60947-7-1/-2. În plus, toate materialele sintetice, oferă rezerve de siguranță suficiente.

Înapoi în sus

Rezistența la uleiuri și chimicale

în conformitate cu DIN EN ISO 175

Procese fizice, respectiv reacții chimice pot avea loc sub influența unor medii externe, precum lichide sau gaze. Acestea pot cauza modificarea caracteristicilor unui material sintetic. Poate fi deteriorat sau chiar distrus.

În consecință, și inscripționările și etichetările pot fi afectate de modificări. Pentru a evita acest lucru, la Phoenix Contact sunt utilizate exclusiv materiale sintetice, precum și materiale de inscripționare și etichetare, care au fost testate conform DIN EN ISO 175.

Înapoi în sus

Stabilitatea la lumină UV

Stabilitatea la lumină UV a materialelor sintetice  

Stabilitatea la lumină UV a materialelor sintetice

conform DIN EN ISO 4892-2 și DIN EN ISO 60068-2-5

Razele ultraviolete duc la limitarea profilului de proprietăți mecanice ale materialelor sintetice. Aceasta are consecința ca, în funcție de tipul de material sintetic, inscripționările și marcajele pot fi deteriorate în grade diferite.

Materialele de marcare de la Phoenix Contact sunt testate cu raze UV atât în atmosferă uscată, cât și în atmosferă umedă, conform sus-numitei norme.

Înapoi în sus

Testare la coroziune

Testare la coroziune conform DIN 50018  

Testare la coroziune

conform DIN 50018

Influențe extreme ale mediului solicită foarte mult componentele, respectiv inscripționarea acestora. În conformitate cu DIN 50018, următoarea procedură de testare descrie o testare la coroziune în climate schimbătoare cu condens de apă și atmosferă care conține dioxid de sulf.

Într-un dulap climatic sunt introduși doi litri de apă distilată și un litru de gaz SO2. La o temperatură de testare de +40 °C se formează, în timpul testării, o atmosferă acidă care atacă suprafața materialelor și probele. După opt ore de testare, probele sunt uscate timp de 16 ore cu ușa deschisă.

Apoi urmează o examinare vizuală microscopică. Toate materialele utilizate de Phoenix Contact îndeplinesc această normă foarte solicitantă și rezistă în medii agresive.

Înapoi în sus

Ceață salină

Ceață salină conform IEC 60068-2-11/-52  

Ceață salină

conform IEC 60068-2-11/-52

Mai ales în construcțiile navale, componentele tehnice trebuie marcate și să rămână permanent citibile în atmosferă corozivă. Concentrația de sare din aer, combinată cu umiditatea ridicată solicită foarte mult materialele și inscripționările utilizate.

Pe baza IEC 60068-2-11/-52 poate fi simulată solicitarea în mediu de climat marin. Rezistența materialelor este testată cu ceață salină în atmosferă corozivă. Pentru aceasta, probele sunt duse în camera de testare și sunt pulverizate în dozaj fin timp de 96 de ore cu o soluție de clorură de sodiu de cinci procente (NaCl; valoarea pH 6,6-7,2) la o temperatură de +35 °C.

După încheierea testării urmează p examinare la microscop. Materialele de marcare de la Phoenix Contact îndeplinesc aceste cerințe înalte și sunt utilizabile și în condiții climatice externe.

Înapoi în sus

Rezistența la solvenți

în conformitate cu EN 60464-2:2001

Marcajele și inscripționările trebuie să facă față la aburi ale celor mai diferiți solvenți. În conformitate cu norma numită mai sus, inscripționările și etichetările sunt depozitate timp de zece zile în atmosferă de acetonă, hexan N și etanol și trebuie să fie citibile după aceasta.

Înapoi în sus

Rezistență la frecare și ștergere

Rezistență la frecare și ștergere, în conformitate cu DIN EN 61010-1/DIN EN 61439-1  

Rezistență la frecare și ștergere

conform DIN EN 61010-1/DIN EN 61439-1

Inscripționările și marcările trebuie să fie rezistente la soluțiile de curățare folosite în industrie. Norma sus-numită prevede ca inscripționările și marcajele să fie frecate cu o cârpă moale cu apă, izopropan, neofalină și n-hexan. În final, trebuie să fie citețe.

Materialele de marcare de la Phoenix Contact satisfac cerințele înalte de rezistență la frecare și ștergere și pot fi utilizate în toate aplicațiile.

Înapoi în sus

Rezistența la zgârieturi

Rezistența la zgârieturi în conformitate cu DIN EN ISO 1518  

Rezistența la zgârieturi

în conformitate cu DIN EN ISO 1518

Inscripționările și marcajele trebuie să fie rezistente la solicitări mecanice punctuale sau liniare. Din această cauză, Phoenix Contact verifică toate inscripționările și marcajele din punct de vedere al rezistenței la zgârieturi după sus-numita normă.

Pentru aceasta, un dorn cu vârf semirotund (diametru 1 mm) acționează asupra probelor, în funcție de procedura de inscripționare, cu 2 N până la 6 N. Apoi urmează o examinare vizuală și microscopică a probelor. Materialele de marcare de la Phoenix Contact satisface aceste solicitări mecanice înalte.

Înapoi în sus

Rezistența la vibrații

conform IEC 60068-2-6

Această testare servește la demonstrarea rezistenței la vibrații și aderenței sigure a materialelor de marcare sub influența vibrațiilor continue. Pentru acesta, la simulare sunt aplică mostrei de test vibrații sinusoidale ale unor forțe de rotație, pulsatorii și oscilatorii.

Testul este efectuat pentru toate pe toate axele spațiale (x, y, z). Pentru testare se parcurge un domeniu de frecvență de la 3 Hz până la 150 Hz cu o viteză de o octavă pe minut. Valoarea efectivă a accelerației este de până la 50 m/s²2.

Mostrele de test sunt testate pe toate cele trei axe câte două ore. La materialele de marcare nu trebuie să apară nici o defecțiune care să pericliteze funcționarea ulterioară. Toate materialele de marcare de la Phoenix Contact corespund normei și sunt deosebit de adecvate pentru aplicații care le expun la vibrații puternice.

Înapoi în sus

Testarea rezistenței la vibrații

Testarea rezistenței la vibrații conform DIN EN 61373 - zgomot în bandă largă  

Zgomote în bandă largă

conform DIN EN 61373 – zgomot de bandă largă (intensitate conform DIN EN 50155)

La multe aplicații, și mai ales în tehnologia de trafic, materialele de inscripționare sunt expuse vibrațiilor și șocuri repetate. Pentru o reconstituire practică a solicitării prin șocuri repetate, probele sunt testate din punctul de vedere al rezistenței la vibrații cu frecvențe și amplitudini crescânde și descrescânde.

Pentru testare, se parcurge un domeniu de frecvență de la 5 Hz până la 150 Hz. Valoarea efectivă a accelerației este de până la 42,5 m/s²2. Mostrele de test sunt verificate pe cele trei axe (x, y, z) câte cinci ore. Componentele și materialele de marcare nu trebuie să prezinte deteriorări care ar putea avea efecte negative asupra utilizării acestora. Toate materialele de marcare de la Phoenix Contact îndeplinesc aceste cerințe de vibrație.

Înapoi în sus

Testul de stabilire a aderenței prin metoda tăieturilor încrucișate

Testul de stabilire a aderenței prin metoda tăieturilor încrucișate în conformitate cu DIN EN ISO 2409  

Testul de stabilire a aderenței prin metoda tăieturilor încrucișate

în conformitate cu DIN EN ISO 2409

Pentru aceasta, se efectuează un test cu bandă adezivă. Se aplică o bandă autoadezivă transparentă cu o forță de aderență de 10 ± 1 N pe inscripția tipărită. Apoi este dezlipită de pe suprafață într-un unghi de 60° în direcția de tragere cu o viteză de cca. 1 cm/s.

După testare nu trebuie să se vadă nicio urmă din inscripție pe banda adezivă. Materialele de marcare de la Phoenix Contact corespund acestei norme și sunt durabile și de nedezlipit.

Înapoi în sus

Testarea forței de aderență

Testarea forței de aderență în conformitate cu metoda de testare FINAT Nr.2  

Testarea forței de aderență

în conformitate cu metoda de testare FINAT- Nr. 2

Acest test servește comparației forței de aderență a etichetelor pe diferite materiale de bază. În acest scop, se aplică o etichetă-ștraif (25x175 mm) cu o forță definită pe materialul de bază.

După o perioadă definită, ștraiful este dezlipit în unghi de 90  și cu o viteză de 300 mm/min de pe materialul de bază. Forța de aderență se exprimă în N/25 mm. Astfel, testul permite selectarea etichetei celei mai adecvate pentru aplicație.

Înapoi în sus

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere