Domenii de utilizare

Domenii de utilizare

De aici se transmite pretutindeni

Cerințe multiple: utilizări dinamice, distanțe mari și condiții de mediu extreme.

Automatizarea fabricii cu wireless industrial

Pe fondul dezvoltării optimizării proceselor, a flexibilității și a performanței mașinilor și sistemelor, crește și gradul de automatizare al sistemelor de mașini rotative sau mobile.

În același timp, crește și nevoia de comunicare a mașinilor și sistemelor, compacte și complexe, în ceea ce privește partea mecanică. Aceste provocări, fără utilizarea unei soluții de comunicații radio, de multe ori nu mai pot fi rezolvate practic sau economic.

În cele ce urmează, vor fi prezentate câteva exemple din domeniul automatizării procesului de fabricație.

Automatizarea fabricii cu wireless industrial

Pe sistemele de mașini rotative sau mobile sunt utilizate din ce în ce mai mult sisteme de comandă descentralizate, regulatoare inteliente sau sisteme de senzori care trebuie întreținute de la distanță. Condiția preliminară este o comunicare Ethernet performantă și, mai presus de toate, transparentă.

Prin intermediul conductoarelor colectoare, utilizate de obicei în acest scop, o comunicare Ethernet nu mai poate fi realizată practic. Prin urmare, o comunicare Ethernet prin LAN wireless sau Bluetooth este din ce în ce mai utilizată în aceste aplicații.

Indiferent dacă este vorba despre producție de automobile, automatizarea fluxurilor de material sau logistica depozitelor: de multe ori transportul se face pe șine, prin agățarea mobilă a pieselor necesare, pentru transportul lor între stațiile de lucru individuale sau zonele de depozitare. Transferul de date serial consacrat, prin conductorul colector, dintre controlerul central și sistemele de agățare mobile, are loc, pe baza ratei reduse de transfer, de câțiva kilobiți pe secundă, între limitele sale.

Prin urmare, în multe dintre aceste aplicații, comunicarea se face deja prin intermediul unei conexiuni LAN - wireless rapidă, fără uzură. De-a lungul întregului traseu este instalată o antenă specială cu cablu radiant, care asigură o comunicare stabilă și fiabilă.

Sistemele de transport autonome, trenurile sau cărucioarele de depozit, care se deplasează autonom în sistem, măresc flexibilitatea și eficiența transportului de material. Avantajul lor major constă în faptul că pot fi ușor adaptate la cerințele și circumstanțele aflate în continuă schimbare ale unei producții moderne. Comunicarea cu aceste sisteme autonome poate fi realizată numai cu sistemele de comunicație radio.

În funcție de aplicație, în rețea trebuie integrate mai mult de 100 de sisteme mobile de transport, care se deplasează, în principal, pe o suprafață imensă. Astfel de aplicații pot fi realizate numai cu o rețea WLAN performantă. Pentru o funcționare fără probleme, o condiție preliminară este înlocuirea rapidă și fiabilă (Roaming) a clientului WLAN între diferitele puncte de acces WLAN ale rețelei. Prin urmare, modulele LAN wireless de la Phoenix Contact au fost optimizate special pentru Roaming rapid.

În multe depozite cu rafturi înalte, comunicațiile radio de astăzi sunt utilizate, deja, ca alternativă tehnică sau economică la sistemele cu transfer optic. În aplicațiile mai complexe, pentru care sunt utilizate, de exemplu, mai multe mașini de stivuire pe o singură șină, de multe ori, o comunicație radio este singura soluție practică.

În plus, camerele video sunt instalate tot mai des pe mașinile de stivuire, pentru a permite o analiză video rapidă a cauzei, în cazul în care sunt probleme. Pentru acest tip de aplicație sunt necesare rate mari de transfer al datelor. În timp ce, pentru o comunicație numai prin controler, este suficientă o soluție Bluetooth, aplicațiile cu trafic intens de date trebuie realizate cu LAN wireless.

În ziua de astăzi, sistemele de macarale sunt integrate în sistemul de administrare a producției sau a depozitelor și cu comandă complet automatizată. Transferul sigur din punct de vedere funcțional al semnalelor este, de obicei, o condiție preliminară de bază.

Aplicațiile cu macaraua, sigure din punct de vedere funcțional (macara în tandem, aplicații anti-coliziune etc.) pot fi realizate, simplu și fiabil, în cadrul unei soluții ProfiSAFE sau SafetyBridge, prin Bluetooth. Sistemele WLAN sunt utilizate, în principal, în aplicații mai complexe, cum ar fi cele legate de macarale.

Integrarea fiabilă a componentelor de automatizare în componentele rotative ale mașinilor este o provocare, în special în legătură cu comunicațiile PROFINET sau EtherNet/IP. Inelul bobinat al unei mașini de înfășurare a paleților se rotește cu până la 60 de rotații pe minut în jurul paletului, înfășurând paletul în folie.

În cazul mașinilor de înfășurare a cablurilor, viteza de rotație poate ajunge și la valori mai mari de 200 rot/min. Aceste deplasări rapide nu au, totuși, nicio influență asupra fiabilității transmisiei wireless, indiferent de tehnologia radio utilizată. Comunicația radio fără uzură dintre controlerul din tabloul de distribuție central și mecanismele de acționare, precum și stațiile I/O de pe inelul rotativ permite o operare fiabilă continuă.

Dispozitivele inteligente precum tablete sau smartphone-uri sunt puse în aplicare integral în sectorul privat. De asemenea, acestea caracterizează într-o măsură din ce în ce mai mare așteptările utilizatorilor industriali, în termeni de operare și design grafic. Rezultatul este o tendință puternică a utilizării smartphone-urilor sau a tabletelor și pentru comunicarea cu mașinile și sistemele: pentru înregistrarea datelor de lucru, diagnosticare, întreținere, punere în funcțiune, chiar și pentru programare și deservire.

În acest context, securitatea are un rol major. Sistemul industrial de comunicație radio trebuie să îndeplinească, prin urmare, cerințele speciale de securitate. Punctul de acces industrial LAN wireless, WLAN 5100, de la Phoenix Contact, dipune de funcțiile corespunzătoare pentru securizarea mașinii și a rețelei.

Infrastructură

Sistemele de infrastructură au, de multe ori, o structură dezvoltată de-a lungul mai multor secole, extrem de ramificată, cu numeroase componente descentralizate, periferice. Prin urmare, structura comunicațiilor este, de obicei, foarte neomogenă și, în multe cazuri, nu mai corespunde cerințelor actuale.

Cu toate acestea, din ce în ce mai multe valori de măsurare și mesaje de operare, de exemplu niveluri de umplere, puteri ale pompelor sau mărimi ale debitelor sunt înregistrate în componentele periferice ale sistemului și transmise fiabil la camera de comandă. Prin utilizarea sistemelor industriale de comunicație radio, multe dintre aceste provocări sunt rezolvate simplu și eficient.

Infrastructură

Sistemele din industria de apă și canalizare dispun, de multe ori, de mai multe stații de multe ori aflate la distanțe de mai mulți kilometri față de sistemul centrul, precum stații de pompare și stații de mărire a presiunii sau rezervoare suspendate. La fața locului trebuie înregistrate toate datele senzorilor, precum temperaturi sau niveluri de umplere, și apoi transmise la un punct central de înregistrare sau la camera de comandă. Datele înregistrate local pot fi transmise la centrală, deseori, numai cu ajutorul unei soluții radio, în mod practic sau economic, deoarece traseele lungi sau zonele inaccesibile trebuie ocolite.

Cu toate acestea, tehnologiile radio standard, precum LAN wireless sau bluetooth, nu pot acoperi distanțe atât de mari. Tehnologia radio Trusted Wireless 2.0 a fost dezvoltată special pentru aceste tipuri de aplicații. Aceasta permite transferul datelor și a valorilor măsurate pe mai mulți kilometri și, datorită ratei de transfer a datelor reglabilă, poate fi adaptată la aplicația respectivă, în mod flexibil. În plus, prin utilizarea sistemelor de comunicație radio ca stație de repetoare, accesibilitatea poate fi sporită.

Pentru a menține rețelele de conducte îndepărtate fără depuneri, debitul și diferența de presiune trebuie reglate în mod optim. În acest scop, de-a lungul conductelor sunt înregistrate date de proces la distanțe regulate și acestea trebuie transmise, apoi, la sistemul de control aflat la distanță.

Pentru transmiterea valorilor măsurate la camera de comandă este necesară o soluție radio. Monitorizarea conductelor mai lungi se face foarte simplu și economic, cu Trusted Wireless 2.0, stațiile de repetoare fiind integrate într-o structură liniară.

În stațiile de epurare a apelor uzate, mai multe date trebuie înregistrate și monitorizate. Ca exemplu, numim aici nivelul de nămol din decantoare. Pentru măsurarea nivelului de nămol, se montează o sondă direct în podul raclor rotativ. Deoarece transmiterea valorilor măsurate prin intermediul contactelor cu conductor colector necesită lucrări intense de întreținere și este predispusă la avarii, aceasta se face deja, în multe stații de epurare, prin comunicații radio. În funcție de cerere și distanță, este pusă la dispoziție utilizarea unei soluții radio pe baza Bluetooth sau Trusted Wireless 2.0.

Pentru operatorii centralelor electrice există o obligație de documentare pentru valorile de nivel și temperatură la admisia și evacuarea apei de răcire. Prin urmare, punctele de măsurare sunt configurate în mod uniform în teren. Valorile de măsurare trebuie transmise la procesarea și arhivarea pe un sistem de control centralizat.

De multe ori, datele sunt transmise mai întâi la stațiile de colectare din clădirile descentralizate, înainte să fie trimise în continuare la centrala de comandă. Condiția preliminară pentru transmisia radio este o accesibilitate de mai mulți kilometri, posibilitatea simplă de extindere și rețeaua de tip plasă cu siguranță intrinsecă. Cu Trusted Wireless 2.0, astfel de aplicații se pot realiza simplu.

Gestionarea energiei devine din ce în ce mai importantă în ziua de azi și este un factor de cost important, în special în cazul întreprinderilor mari consumatoare de energie din industria siderurgică sau chimică. Cu un sistem de management al energiei, costurile cu energia pot fi micșorate semnificativ. Totuși, pentru a putea reglementa consumul de energie în mod specific, mai mulți parametri trebuie să fie înregistrați centralizat și la fața locului, pe mașini și sisteme, prin intermediul aparatelor de măsură a energiei cu capacitate de rețea.

Sistemele existente nu dispun, de multe ori, de infrastructura corespunzătoare și trebuie modernizate. În cazul în care punctele de achiziție se află în zone depărtate sau greu accesibile, este necesară utilizarea unei rețele radio. În funcție de cerința de comunicare, vă oferim LAN wireless sau, de exemplu, în cazul sistemelor extinse cu comunicații RS485, Trusted Wireless 2.0.

O rețea Ethernet performantă este coloana vertebrală de comunicare a unui sistem industrial. Cu toate acestea, de multe ori nu toate componentele descentralizate pot fi integrate în rețea printr-o conexiune cu cablu. În multe cazuri, pozarea cablurilor necesare este prea scumpă sau chiar imposibilă, din cauza terenurilor străine sau inaccesibile dintre sediile individuale.

După aceea, se poate realiza o integrare prin conexiunile WLAN performante, prin intermediul cărora este posibil un transfer al datelor cu până la 300 Mbps. La conexiunea vizibilă și înălțime potrivită, chiar și conexiunile rapide pot fi realizate pe o distanță de până la 1000 m, cu un efort relativ redus. Semnalele de stare sau datele serial pot fi transmise printr-o legătură radio, cu Trusted Wireless 2.0, chiar și pe mai mulți kilometri.

În cazul câmpurilor petrolifere există sisteme care constau din pompe distribuite și independente funcțional. De multe ori, aceste stații de pompare sunt la distanțe de mai mulți kilometri unele între altele. Nu există nicio cablare pentru rețea și, de regulă, nicio rețea GSM. În trecut, angajații trebuiau să se deplaseze de la o pompă la alta și să citească datele la fața locului.

De aici a rezultat tendința actuală, de digitalizare a câmpurilor petrolifere (Digital Oilfield), pentru a efectua o diagnosticare mai rapidă și mai ieftină, precum și o monitorizare mai eficientă. Toate valorile măsurate și semnalele transmise de stații trebuie înregistrate și afișate ciclic în camere de control dispuse la distanță. Transmiterea fiabilă a semnalului este în prim-plan. Deoarece, în cazul stațiilor de pompare, nu este vorba despre procese extrem de dinamice, viteza are aici un rol secundar.

Tehnologia Trusted Wireless 2.0 a fost dezvoltată special având în vedere aceste provocări ale mediului industrial și, datorită funcțiilor de repetor și structurilor de tip plasă cu auto-depanare, este optimă pentru transferul de date între diferitele stații și camera de control.

Intensitatea iluminării balizelor de pericol de pe turbinele eoliene poate fi reglementată de operatorii din unele țări, în funcție de gradul de vizibilitate al mediului. Și comunicația dintre sistemele de raportare pentru protecția împotriva incendiilor dintr-un parc eolian poate fi realizată simplu, prin radio. Pentru o transmitere eficientă și fiabilă a semnalului între mai multe turbine eoliene, vă oferim tehnologia radio Trusted Wireless 2.0.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere