Poznaj produkty zgodne z normą IEC 61850.

Kompleksowe rozwiązania dla energetyki

Poznaj produkty zgodne z normą IEC 61850.

Stale rosnące zapotrzebowanie na energię, rosnące koszty energii, zmniejszające się zasoby oraz emisje CO2 to czynniki globalne.

Aby sobie z tym poradzić, potrzebne są nowe koncepcje dotyczące energii oraz rozwiązania systemowe, jak tzw. Smart Grid. Firma Phoenix Contact, jako partner gospodarki energetycznej od dziesięcioleci, oferuje szeroki zakres wydajnych i zaprojektowanych specjalnie do tych celów produktów.

Korzyści dla klienta

 • Odpowiednie do stosowania w najcięższych elektromagnetycznych, elektrostatycznych i klimatycznych warunkach otoczenia
 • Niezawodna, odporna na zakłócenia transmisja danych na duże odległości dzięki technologii światłowodowej
 • Dalekosiężne bezpieczeństwo inwestycji dzięki kompatybilnym produktom zgodnie z normą PN-EN 61850 oraz normą sieciową IEEE
 • Łatwa realizacja sieci o wysokiej dyspozycyjności: brak opóźnień lub strat pakietów w razie awarii komponentów sieciowych dzięki modułowi redundantny PRP
 • Interfejs internetowy umożliwiający elastyczny dostęp online do systemu I/O i oszczędność czasu podczas uruchamiania dzięki łatwemu ustawianiu parametrów

IEC 61850 — ustandaryzowana komunikacja dla sieci elektroenergetycznych — bezpieczeństwo z myślą o przyszłości

Ustandaryzowana komunikacja dla instalacji elektroenergetycznych: PN-EN 61850  

Ustandaryzowana komunikacja dla instalacji elektroenergetycznych: PN-EN 61850

W opracowanym przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną standardzie IEC 61850 (w Polsce jest to norma PN-EN 61850) ustanowiono światowe standardy komunikacji dla rozdzielni elektroenergetycznych i automatyki zabezpieczeniowej.

Dzięki temu użytkownik nie jest już uzależniony od jednego producenta, a różnorodność portów i interfejsów znacząco się zmniejszyła. Podstawą komunikacji zgodnie z normą PN-EN 61850 jest technologia Ethernet.

Norma PN-EN 61850 opisuje wymagania dotyczące komunikacji i urządzeń, których używa się w systemach zabezpieczających i sterujących rozdzielni elektroenergetycznych. Zdefiniowano w niej przede wszystkim:

 • ogólne ustalenia dla rozdzielni;
 • informacje dotyczące funkcji i urządzeń;
 • wymianę informacji odnośnie do ochrony, nadzoru, sterowania i pomiaru w rozdzielniach;
 • interfejsy komunikacyjne;
 • jednolity międzynarodowy język konfiguracji.

Szczególnie prosta komunikacja I/O dla instalacji elektroenergetycznych

System Axioline F upraszcza komunikację pomiędzy wejściami/wyjściami instalacji elektroenergetycznych

Axioline F: szybki, wytrzymały i prosty

System Axioline F zapewnia szybką transmisję danych, jest wytrzymały pod względem konstrukcyjnym i mechanicznym — dzięki tym cechom idealnie nadaje się do stosowania w środowisku elektroenergetycznym. Komunikacja poprzez złącze magistrali za pomocą szybkiego protokołu GOOSE umożliwia ustawianie modułów I/O na zwiększone napięcia znamionowe i odpowiednią wytrzymałość elektryczną także w surowych warunkach środowiskowych.

Szczególnie prosta obsługa systemu Axioline F nie tylko pozwala na oszczędność czasu podczas uruchamiania, ale zwiększa również dyspozycyjność systemu. W celu dobrania dokładnie pasującej liczby wejść/wyjść i zapewnienia większej elastyczności można posłużyć się obszernym asortymentem produktów systemu Axioline F.

Korzyści dla klienta:

 • Łatwe projektowanie, uruchamianie i prosta konserwacja dzięki interoperacyjności systemu I/O zgodnie z normą PN-EN 61850.
 • Szczególnie elastyczny zakres zastosowania dzięki możliwości łączenia z urządzeniami dowolnych producentów.
 • Łatwe uruchamianie dzięki parametryzacji — bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej.
 • Dokładnie dopasowana liczba wejść/wyjść i łatwe doposażenie redukują koszty i zwiększają elastyczność.
 • Możliwość budowy bardziej kompaktowych stacji I/O dzięki dowolnemu łączeniu modułów słabo- i niskonapięciowych.
 • Łatwa konfiguracja urządzeń i elastyczny dostęp online za pomocą interfejsu sieci WWW.

Switche do trudnego otoczenia energetycznego

Przełączniki Ethernetu przemysłowego zgodne z normami PN-EN 61850-3/IEEE 1613  

Switche Ethernetu przemysłowego zgodne z normami PN-EN 61850-3/IEEE 1613

Norma PN-EN 61850 stawia specjalne wymagania wobec komponentów sieciowych. Zależnie od miejsca zastosowania muszą one spełniać wysokie wymagania otoczenia, określone w normie PN-EN 61850-3.

Switche spełniają te wymagania i są zoptymalizowane do komunikacji zgodnie z normą PN-EN 61850. Korzyści daje ponadto wiele funkcji kompatybilnych pod względem IT w odniesieniu do bezpieczeństwa, redundancji i zarządzania siecią oraz uniwersalna integracja w istniejące struktury sieciowe IT.

Eliminacja przestojów dzięki modułom redundantnym PRP

W sieciach energetycznych szczególnie ważna jest wysoka pewność działania. W przypadku awarii, moduły redundantne PRP, zapewniają redundancję komunikacji bez czasów przełączania i zapewniają wysoką dyspozycyjność sieci.

Również w przypadku awarii sieci lub poszczególnych elementów sieciowych pakiety danych pozostają nieutracone.

Konwerter mediów do zastosowań ethernetowych w czasie rzeczywistym

Konwerter mediów do zastosowań ethernetowych w czasie rzeczywistym

Konwerter mediów do zastosowań ethernetowych w czasie rzeczywistym

Dzięki solidnej obudowie metalowej konwertery mediów LWL FL MC 2000E LC spełniają wysokie wymagania ekologiczne w zakresie zastosowań energetycznych zgodnie z normami PN-EN 61850-3/IEEE 1613.

Przesyłanie danych przez światłowód zapewnia optymalną wydajność i nie ulega zakłóceniom pod wpływem oddziaływań kompatybilności elektromagnetycznej.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410