EMwise

Oszczędź sobie złej energii

System EMwise poprzez analizę jakości i zużycia energii elektrycznej wspiera Twoje działania w redukcji kosztów produkcji i utrzymania obiektów przemysłowych.

Czy można oszczędzić sobie złej energii?

Jedno z najbardziej znanych powiedzeń biznesowych mówi, że co da się zmierzyć, może zostać wykonane. Parafrazując to powiedzenie można być pewnym, że jeżeli danego zjawiska nie „zmierzymy”, nie opiszemy w dający się obiektywnie ocenić sposób, prawdopodobnie możemy wpływać na nie wyłącznie w sposób intuicyjny. Jest tak również w przypadku oszczędności energii. Wiele osób myśli, że wystarczy właśnie intuicyjny sposób podejścia do tego problemu, poszukiwanie rozwiązań „na wyczucie” aby osiągnąć znaczące wyniki, zaoszczędzić pieniądze.


Prawda jest jednak bardzo brutalna. Nie mierząc, nie rejestrując zjawisk po prostu błądzimy. Ryzykujemy, że nie odkryjemy rzeczywistych źródeł możliwych oszczędności, przeoczymy je po prostu. Ryzykujemy również, że zainwestujemy w rozwiązania niepotrzebne, na przykład modernizując nie te instalacje, które tego wymagają. Wówczas, często zamiast oszczędzać pieniądze, tracimy je.
Rolą systemu EMwise jest rejestracja zjawisk w sieci energetycznej obiektu: zakładu, hali produkcyjnej, budynku, biura czy nawet pojedynczej maszyny. W swoim założeniu system jest również dostępny dla mniejszych firm. Nie jest wymagane posiadanie rozbudowanego systemu komputerowego, oprogramowania typu SCADA czy innych kosztownych składników infrastruktury informatycznej. Wręcz przeciwnie – użytkownikowi wystarczy laptop lub komputer stacjonarny z ogólnie dostępnym oprogramowaniem typu przeglądarka internetowa czy zdalny pulpit.

Czy można oszczędzić sobie złej energii?

Konfiguracja systemu

Zadaniem Phoenix Contact jest dostarczenie klientowi wszystkich elementów systemu oraz współpraca przy instalacji i uruchomieniu.

System został tak zaprojektowany, aby umożliwić realizacje kolejnych kroków w drodze do uzyskania oszczędności, do zapobiegania stratom finansowym z powodu zawyżonych rachunków za energię elektryczną. Poniżej poszczególne etapy postępowania:

 1. Rejestruj dane dotyczące zużycia energii elektrycznej i jakości dostarczanej energii.
  Zapisuj fakty!

  Pamiętajmy, że energia elektryczna jest takim samym towarem jak każdy inny. Mamy prawo oczekiwać, że jej jakość będzie prawidłowa. A zatem wartości napięcia, częstotliwości, współczynnika zawartości harmonicznych będą w zakresach ustalonych normami i umową z dostawcą energii. Mamy prawo oczekiwać nieprzerwanej dostawy energii, ewentualne przerwy powinny mieć charakter incydentalny i powinniśmy być o nich informowani z wyprzedzeniem.
  Tak jak każde inne medium energetyczne, również energie elektryczną można spożytkować efektywnie lub nie. Powinniśmy wiedzieć jak rozkłada się zużywa energię, jakie urządzenia konsumują jej najwięcej i czy na pewno takich wartości oczekiwaliśmy. Pożądany jest wstępny audyt energetyczny, jeszcze przed zainstalowaniem systemu pomiarowego.
 2. Pokaż tabelarycznie ale i graficznie zarejestrowane wartości. Pokaż trendy w okresie godziny dnia, tygodnia czy miesiąca.
  Wszystkie zarejestrowane wartości związane z zużyciem ale i z jakością energii zawsze można przedstawić jako tabele. Ale z praktyki wiadomo, że analiza tabel jest bardzo utrudniona, daleka od intuicyjności, przez wiele osób uważana po prostu za nudną. Dlatego nie bez powodu obecnie dąży się do graficznego przedstawiania wyników pomiarów, wtedy niemal rzutem oka można ocenić czy mamy problem w instalacji.
  O potencjalnych problemach najczęściej informują nas zmiany w czasie. Jeżeli dzisiaj w okresie weekendu moc pobierana wynosi na przykład 10 kW a jeszcze tydzień temu wynosiła 14 kW, to znaczy, że działania oszczędnościowe się sprawdziły, że wyeliminowaliśmy wykryte źródła strat. Wykres mocy pobieranej w okresie miesiąca bardzo dokładnie pokaże taki skok, wykres w okresie tygodnia pokaże moment wdrożenia oszczędności. Wykres napięcia fazowego w okresie 24 godzin pokaże czy na przykład w nocy nie wyłączono nam napięcia na godzinę, co zaobserwowaliśmy rano, w postaci kłopotów z działaniem instalacji.
 3. Spójrz na Twój obiekt całościowo. Dokonaj analizy możliwości zaoszczędzenia pieniędzy.
  Na instalację w zakładzie można patrzeć jak na żywy organizm, ze swoją dynamiką i zmiennością w czasie. Wyniki odczytane dzisiaj bezpośrednio na wyświetlaczu urządzenia pomiarowego nie są tymi, które odczytamy jutro czy nawet za godzinę. W międzyczasie może uszkodzić się kabel, oprawa oświetleniowa czy zablokować silnik, a być może dostawca energii wyłączył napięcie na kilka minut.  Dlatego sens ma ciągły monitoring instalacji, obejmujący „większość” zużycia energii w obiekcie (zakładzie, hali produkcyjnej, biurze). Nie ma sztywnej definicji tej „większości”, z doświadczenia wiadomo jednak, że sens ma monitoring, który obejmuje powyżej 80% całkowitego zużycia. Tylko wtedy, spoglądając na całą instalację, możemy znaleźć prawdziwe źródła problemów, czyli potencjalne źródła największych strat finansowych.
 4. Wybierz metody działania. Zwiększ efektywność wykorzystania energii.
  Mając dobre informacje można prowadzić prawidłowe działania. Nie sposób z góry ocenić, co to będzie. Może wyłączanie zbędnych odbiorników ? Może zmiana sekwencji załączania dużych odbiorów ? Może wymiana starych lamp na nowe oświetlenie LED ? Może instalacja dodatkowego UPS-a aby zapobiegać wyłączeniom automatyki ? Może wreszcie poważna dyskusja z dostawcą energii na temat jej jakości ? O wszystkim zdecyduje rachunek ekonomiczny, sprawdzenie w jakim tempie zwrócą się poniesione nakłady. Tempo wdrażania zmian może być różne, jedno jednak jest pewne – mając zainstalowany system pomiarowy nie działamy po omacku, dokładnie wiadomo co i dlaczego warto zrobić.

Oszczędź sobie złej energii

 

Proces realizacji oszczędności energii jest zwykle trzyetapowy:

 • W pierwszym etapie, zaraz po instalacji systemu, szybko znajdujemy największe problemy. To jasne, poprzednio nie mierzyliśmy niczego, teraz obraz instalacji mamy jak na dłoni. Najczęściej koncentrujemy się na „pożeraczach energii”, obserwujemy jak energia jest dystrybuowana. Działania wdrożone na skutek tych „odkryć” dają największe jednorazowe efekty.
 • W drugim etapie zaczynamy obserwować jakość energii, sprawdzamy ciągłość zasilania, czy napięcia mieszczą się w normie, czy współczynnik THD zawartości harmonicznych nie wskazuje na nadmierne zniekształcenie napięcia. Zaczynamy kojarzyć niespodziewane wyłączenia układów automatyki czy układów napędowych, problemy z serwerami czy układami UPS, ze zjawiskami w sieci zasilającej.
 • Trzeci etap to stały monitoring instalacji, zarówno pod kątem zużycia jak i jakości energii. Najprostsze oszczędności zostały już zrealizowane, teraz chodzi o stałą optymalizację. Mamy dobrze funkcjonującą instalację, pilnujemy aby poprzez brak nadzoru nie zaczęła się degradować. Jeśli pozostawimy instalację bez nadzoru, bardzo często po czasie powrócą wszystkie negatywne zjawiska, które zdołaliśmy wcześniej wyeliminować.

Jak może wyglądać praktyczna realizacja systemu EMwise pokazuje ilustracja poniżej. Jest to instalacja zrealizowana w siedzibie Phoenix Contact w Długołęce. Układ pomiarowy obejmuje pomiar na zasilaniu biura oraz pięć pomiarów zainstalowanych na odpływach, obejmujących wszystkie odbiorniki w firmie. Już pierwsze tygodnie obserwacji trendów pokazały, że wbrew naszym mniemaniom, miewamy dość poważne problemy z jakością zasilania i z optymalnym zużyciem energii. Wentylacja pracowała także w weekendy, UPS okazał się wyeksploatowany, wyłączano nam napięcie poza godzinami pracy itd. Realizując tylko wymieniony powyżej „pierwszy etap” optymalizacji szacujemy oszczędności około 12.000 PLN w skali roku, a przecież zasilamy tylko biura i magazyn, nie prowadzimy żadnej działalności produkcyjnej.

EMwise

A to przykład zarejestrowanego zjawiska – wyłączenie napięcia zasilającego biuro (na rysunku dodano opisy zdarzeń, system tego nie wykonuje).

EMwise

Ponieważ jest możliwy podgląd systemu przez Internet, przedstawiciel handlowy Phoenix Contact może zaprezentować potencjalnemu klientowi nie tylko prezentację PowerPoint czy materiały drukowane ale może zademonstrować jak system działa w praktyce, bez retuszu. Bo wydrukować można wszystko, lecz tylko praktyka weryfikuje rzeczywistą przydatność systemu. Właśnie dobrą praktyką zwalczamy złą energię.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

EMpro

Rodzina produktów EMpro to odpowiednie rozwiązanie do zarządzania energią, pomiarów, kontroli i komunikacji.

EMpro
Dowiedz się więcej o miernikach parametrów sieci - EMpro