Zarządzanie cyklem życia stanowi o bezpieczeństwie inwestycji producenta i użytkownika

Przegląd

Przemysłowy internet rzeczy  

Wiele rzeczy zmienia się szybko w jego cyklu życia

  • Narzędzia takie jak PLM (Product Lifecycle Management) lub ERP (Enterprise Resource Planning) wspomagają migrację, złożoność i adaptacyjność, a tym samym bezpieczeństwo modelu biznesowego w dobrze działających systemach.
  • W przypadku Industrie 4.0 ich stosowanie nie wystarcza, ponieważ cyfrowy cykl życia w projektowaniu i fizyczny czas życia tworzonego produktu muszą być odwzorowane.

Zastosowanie

Czas życia fizycznie użytecznego produktu (egzemplarz)  

Czas życia fizycznie użytecznego produktu (egzemplarz)

Poprzez odpowiednie mechanizmy można odwzorowywać i stosować cyfrowy cykl życia (typ) w projektowaniu oraz fizyczny cykl życia (egzemplarz) tworzonego produktu podczas produkcji i stosowania, a system produkcji w sprzęcie i oprogramowaniu oraz procesach, a także łańcuchach wartości dodanej i modelach biznesowych.

Typ oznacza przy tym dający się skonkretyzować komponent o jednoznacznie zdefiniowanych właściwościach, np. opracowywany produkt w cyfrowej postaci. Egzemplarz przedstawia konkretny, dający się jednoznacznie zidentyfikować komponent określonego typu: produkowane urządzenie. Czas życia obejmuje czas od zakończenia produkcji wyrobu do zakończenia jego utylizacji. Poprzez cyfrową możliwość analizy tych informacji można zarządzać systemami, które składają się z dynamicznie zmieniających się podsystemów i łączą się z kolejnymi systemami.

Rozwiązanie

Niezależne od producenta wykorzystanie cyfrowego artykułu  

Niezależne od producenta wykorzystanie cyfrowego artykułu

Przykład powinien wyjaśnić problem. Producent zaworu z wbudowanym systemem czujników wykorzystuje części składowe, procedury i etapy wykonawcze innych producentów i łączy je w obszarze projektowania i produkcji poprzez własną wartość dodaną. Poza tym na proces mają wpływ normy i indywidualne wymagania klienta.

Jako wynik otrzymuje się cyfrowo opisany produkt typu w wersji 1.0, który między innymi zawiera mikrokontroler w wersji 3.1 producenta chipów. Aby oprogramowanie serwisowe innych oferentów w wersji 10.0, producent urządzeń instaluje zawór w urządzeniu. W procesie projektowania zostają określone stosowne dla niego cechy produktu jako profil użytkowy dla tego typu zaworu. Następnie użytkownik może stworzyć profil użytkowy różniący się od produktu i producenta urządzenia.

Jeśli producent mikrokontrolera zastąpi wersję 3.1 wersją 4.0, producent zaworu musi swoje urządzenie zaprojektować na nowo. Wtedy oferuje on go w wersji 1.1 z kompatybilnymi właściwościami co do formy i funkcji, a także rozszerzeń funkcji. Następnie producent urządzeń, poprzez porównanie swojego profilu kompatybilności, zadba o dalsze stosowanie zaworu i wykorzysta dodatkowe funkcje, które udostępni przez aktualizację oprogramowania serwisowego do wersji 10.1.

Przy wymianie wadliwego zaworu użytkownik urządzenia może użyć zarówno wersji 1.0 jak i wersji 1.1. Następnie musi być przeprowadzone porównanie za pośrednictwem własnego profilu kompatybilności. Wynik może wtedy, poprzez niewymagające informacji zwrotnej stosowanie zaworów nowej wersji, po przebudowie urządzenia i aktualizacji oprogramowania wystarczyć na zapisanie wersji 1.0, aby utrzymać cykl życia urządzenia. Zorganizowanie tego rodzaju procesu w sprawnych systemach Industrie 4.0 wymaga wszechstronnego opisu wymagań.

Podsumowanie

Przy rosnącej digitalizacji objaśniany proces rozwija się do tego stopnia, że złożoność rośnie wykładniczo i daje się opanować tylko przez jasne włączenie modeli cyklu życia do stosowanych systemów.

Tam, gdzie produkty stale się zmieniają i odnawiają ze względu na łańcuchy dostaw, wersje oprogramowania i rozszerzenia funkcji, standaryzację uzupełnia sprawne uwzględnienie cyklu życia. W ten sposób produkty dają się łatwo tworzyć i stosować. Wymienione elementy cyklu życia zapewniają bezpieczeństwo inwestycji zarówno po stronie producenta jak i użytkownika.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410