Niezależne i adaptacyjne urządzenia produkcyjne optymalizują produkcję

Przegląd

Industrie 4.0 podnosi ekonomiczność produkcji  

Industrie 4.0 podnosi ekonomiczność produkcji

  • Obecnie maszyny i urządzenia muszą być cyfrowe, elastyczne i inteligentne.
  • Przez połączenie maszyn, obiektów i systemów powstają dynamiczne, automatycznie organizujące się sieci wartości dodanej, które można optymalizować według rożnych kryteriów.

Zastosowanie

Inteligentna sieć w produkcji przyszłości  

Inteligentna sieć w produkcji przyszłości

Przedsiębiorstwa muszą często stawić czoła sytuacji, gdy podczas produkcji zmienia się konfiguracja artykułu. W planie konstrukcyjnym musi być zrealizowany nowy wariant, zwiększa się liczba sztuk artykułu do wyprodukowania lub nowy, nieznany dotąd środek produkcji otwiera nowe możliwości. W tego rodzaju przypadkach adaptacyjny system reaguje natychmiast i odpowiednio dopasowuje przebieg procesu produkcji.

Praktycznym przykładem niezależnego i adaptacyjnego stosowania jest urządzenie do produkcji modułów I/O. Wyzwaniem jest produkcja przez dłuższy czas stale rosnącej liczby wariantów modułów I/O, które w pewnej części zamawiane są w niewielkich partiach oraz prototypów poszczególnych modułów.

Rozwiązanie

Ekonomiczna produkcja modułów I/O w partii 1 szt.  

Ekonomiczna produkcja modułów I/O w partii 1 szt.

Aktualnie moduły I/O są produkowane na urządzeniach produkcyjnych, których procesy prawie dowolnie można dostosować do danego zapotrzebowania.

Udaje się to zrealizować poprzez stosowanie dających się dowolnie łączyć różnych modułów urządzenia. Do tego celu konieczne są jednolite interfejsy oraz niezależne sterowanie podstawowych procesów. Koncepcja umożliwia jednoczesną produkcję różnych wariantów. Do systemu produkcyjnego można podłączyć wszystkie stanowiska robocze, maszyny montażowe i komórki badawcze, które na danym poziomie przebudowy są niezbędne dla procesu produkcji.

Dowolnie rozszerzany system obiegu nośnika części obrabianej umożliwia elastyczne podłączenie sieci wszystkich możliwych zasobów produkcyjnych do jednego systemu produkcji. Poza odpowiednią architekturą obiegu potrzebne są spójne elektryczne i elektropneumatyczne łącza, aby poszczególne zasoby produkcyjne mogły być stosowane niezależnie od miejsca. Do tego należą również stanowiska obsługi ręcznej, a także w pełni automatyczne komórki opisujące. Poza tym wszystkie podłączone zasoby sterują samodzielnie swoimi niezależnymi od artykułu podstawowymi przebiegami.

Podsumowanie

Nawet niewielkie partie można produkować w kosztach produkcji masowej. Scenariusze rozruchowe nowych produktów są lepiej odwzorowane. Poza tym producent w krótkim czasie reaguje na wielkość zbytu. W tym celu dubluje się na przykład procesy tego samego rodzaju.

Inwestycje w środki eksploatacji można dzięki temu dopasować na czas do wielkości aktualnego popytu. Oprócz tego technologiczne modernizacje w procesach produkcyjnych można łatwo i szybko przenieść na linie produkcyjne. W tym celu trzeba tylko wymienić poszczególne moduły procesowe.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410