Uniwersalne projektowanie optymalizuje opracowywanie i wytwarzanie produktu

Przegląd

Uniwersalne projektowanie poprzez nieprzerwane przekazywanie danych  

Uniwersalne projektowanie poprzez nieprzerwane przekazywanie danych

  • Produkty opracowywane są przy użyciu różnych narzędzi projektowych, które są optymalizowane do różnych zadań. Dlatego narzędzia „mówią” swoim własnym językiem, są wzajemnie niekompatybilne i powiązane między sobą tylko niewieloma interfejsami.
  • W procesie projektowania przeniesienie danych z jednego formatu na inny wymaga więc dużego zachodu.

Zastosowanie

Interfejsy tylko w jednym kierunku  

Interfejsy tylko w jednym kierunku

Przy projektowaniu szafy sterowniczej kolejność narzędzi nie jest konkretnie zadana. Np. za pomocą odpowiedniego narzędzia, które obejmuje łącze z konfiguratorami produktów elektronicznych komponentów, sporządzany jest najpierw schemat połączeń.

Ze schematu połączeń wynika konfekcjonowana listwa ze złączkami, która musi udostępniona dla planowania struktury montażowej. Struktura montażowa służy z kolei jako podstawa koncepcji okablowania. Łącza takich łańcuchów projektowych istnieją już teraz, jednak najczęściej tylko w jednym kierunku. Nawet niewielkie zmiany prowadzą do dużej pracy dodatkowej. Jeśli brak jest interfejsów, dane projektowe muszą często być w uciążliwy sposób konwertowane lub nawet przenoszone ręcznie. Po drodze z powodu różnych narzędzi projektowych może dojść przy tym do utraty danych.

Rozwiązanie

Jeden format danych dla wszystkich narzędzi projektowych  

Jeden format danych dla wszystkich narzędzi projektowych

Za pomocą AutomationML został stworzony na bazie XML format wymiany danych projektowych, który łączy inne formaty danych. Na podstawie precyzyjnego opisu artykułu inteligentne systemy techniczne mogą samodzielnie rozpoznać stacje produkcyjne potrzebne do wyprodukowania artykułu.

Ideą AutomationML jest, aby wszystkie narzędzia projektowe pracowały na tych samych danych. Każde narzędzie odczytuje i zapisuje przy tym informacje tylko w tej części, która jest właściwa dla niego samego. Aby wszystkie narzędzia miały wspólne zrozumienie opisanych w plikach aspektów, AutomationML zawiera biblioteki tak zwanych klas roli. Wszystkie obiekty w formacie wymiany danych muszą odwoływać się do klasy roli, tak aby znaczenie tego obiektu było jasne dla wszystkich narzędzi projektowych.

Tutaj wkracza do gry eCl@ss. Międzynarodowy standard danych międzybranżowych usług i produktów służy do klasyfikacji i jednoznacznego opisywania produktów i usług. Jego około 39 000 klas produktów i 16 000 cech obejmuje wielką część będących w obrocie handlowym towarów i usług. Struktury wymagane do odtworzenia danych w narzędziach ECAD są definiowane w zależności od systemu.

Poprzez zastosowanie standardu eCl@ss można definiować, obok stałych, właściwych dla CAE danych artykułu, między innymi także wymagane informacje o okablowaniu, które są niezbędne do automatycznego prowadzenia przewodów w szafie sterowniczej. Producenci urządzeń nie muszą więc już wspierać różnych formatów wymiany danych, aby móc reprezentować swoje dane w określonych formatach docelowych użytkownika.

Podsumowanie

Uniwersalne projektowanie jest kluczem do efektywnego opracowania produktów. Potrzebne jest do tego powiązanie narzędzi projektowych, które mogą współpracować za pośrednictwem interfejsów oraz formatów i źródeł danych. Przez użycie i połączenie takich standardowych formatów jak AutomationML i eCl@ss można wdrożyć wynik uniwersalnego projektowania – cyfrowy opis produktu – nawet do produkcji.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410