Industrie 4.0 – słownik pojęć

Industrie 4.0 – słownik pojęć

Środowisko Industrie 4.0 obejmuje również wiele fachowych pojęć. Tutaj objaśniamy najważniejsze z nich.

Łatwe wyjaśnienie pojęć Industrie 4.0

W dziedzinie Industrie 4.0 i Internet of Things pojawia się wiele pojęć, których wyjaśnienie jest ważne dla zrozumienia tej złożonej tematyki. Poniżej wyjaśniliśmy krótko i prosto najczęściej stosowane pojęcia.

Model do komputerowego łączenia danych wirtualnych i rzeczywistych. Użytkownik otrzymuje dodatkowe informacje, np. dane projektowe, które porównuje z rzeczywistym produktem.

Połączenie elementów modelu na bazie zasad i reguł w celu jego konstrukcji, rozwoju i wykorzystania.

Komponent Industrie 4.0 to urządzenie umożliwiające komunikację i jednoznaczną identyfikację, składające się z powłoki administracyjnej i przedmiotu fizycznego (asset).

Automation Markup Language to format wymiany danych na bazie XML. AutomationML™ to otwarty, darmowy standard. Oferuje on wiele możliwości osiągnięcia spójności przy projektowaniu, obsłudze i wymianie danych cyfrowych narzędzi.

Duże ilości danych, np. dane klientów, dane maszyn, dane energii itd. Ich inteligentna analiza umożliwia ukierunkowane usługi, takie jak tworzenie indywidualnych profili klientów czy ciągła optymalizacja produkcji i konserwacji zapobiegawczej. Na tej podstawie mogą powstawać nowe modele biznesowe.

System zbudowany z inteligentnych komponentów informatycznych (wirtualnych), mechanicznych i elektronicznych (fizycznych), które komunikują się za pośrednictwem infrastruktury danych (np. Internetu). Świat realny i wirtualny łączą się tutaj.

System cyberfizyczny, stosowany w produkcji.

Ograniczony zakres funkcji, oferowany poprzez interfejsy przez jednostkę lub organizację.

Poprzez zastosowanie technik i technologii cyfrowych następują duże zmiany naszego codziennego życia, gospodarki i całego społeczeństwa. Pojęcie pojawia się często, gdy firmy stosują technologie cyfrowe i następuje zmiana warunków organizacyjnych i ekonomicznych lub powstają nowe produkty i usługi. Rozróżnia się tutaj tworzenie usługi, ofertę usługi i interakcję klienta.

Wartości analogowe są przetwarzane na formaty cyfrowe oraz wysyłane i przetwarzane cyfrowo.

Jeśli zmiany transformacji cyfrowej następują nagle, stosuje się często pojęcie „disruption” (ang. zakłócenie). Podczas gdy innowacja rozwija rynek, to innowacja zakłócająca określa kompletną nową strukturę, a nawet zakończenie istniejących modeli biznesowych.

Międzybranżowy standard danych produktów do klasyfikacji i jednoznacznego opisywania produktów i usług. Od wersji 10.0 eCl@ss nadaje się poza zastosowaniami w zaopatrzeniu, controllingu i sprzedaży również do zarządzania danymi procesowymi i projektowania.

Jednoznacznie identyfikowalny przedmiot, który ze względu na swoje znaczenie jest zarządzany w świecie informacji.

Aplikacja lub kilka komunikujących się ze sobą aplikacji lub systemów informatycznych stosowanych do wsparcia planowania zasobów całego przedsiębiorstwa.

Sieć utworzona z rzeczy (obiektów, maszyn i urządzeń) i ewentualnie ludzi. W tej sieci każdy element zna swoje miejsce, swoją funkcję i swoje potrzeby. W komunikacji z innymi elementami udostępnia swoją funkcję i w zamian zaspokaja swoje potrzeby. Celem jest samodzielne wykonywanie zadań.

Internet Rzeczy w odniesieniu do zastosowań przemysłowych.

Idee, algorytmy, modele oraz całość obrazów realnych przedmiotów i ludzi w środowisku wirtualnym.

Do celów analizy cyklu życia komponentu Industrie 4.0 rozróżnia się typ i instancję.

Na bazie typu powstają produkty seryjne. Każdy wyprodukowany produkt stanowi instancję tego typu i zawiera unikalne przypisanie, np. numer seryjny. Dla klienta produkty są najpierw jedynie typami. Instancją stają się po zamontowaniu w konkretnym urządzeniu.

Nazwa projektu rządu federalnego. Industrie 4.0 wskazuje rozwiązania mające na celu optymalizację kompleksowych procesów produkcyjnych z zastosowaniem nowych technologii. Produkcja przemysłowa i informatyka łączą się ze sobą w sposób coraz bardziej nierozerwalny. Celem nadrzędnym jest utrzymanie i umocnienie wiodącej pozycji Niemiec na arenie międzynarodowej w dziedzinie przemysłu wytwórczego.

Komponent Industrie 4.0 to model, który opisuje dokładniej właściwości systemów cyberfizycznych. Sprzęt i oprogramowanie produkcyjne stają się komponentami Industrie 4.0, jeśli spełniają te wymagania. Mogą to być systemy produkcyjne, maszyny lub komponenty szafy sterowniczej.

Komponenty Industrie 4.0 przez cały cykl życia od powstania do utylizacji gromadzą wszystkie ważne dane w elektronicznym, zabezpieczonym kontenerze – powłoce administracyjnej. Dane te są udostępniane wszystkim firmom biorącym udział w procesie wytwarzania wartości.

Komponent Industrie 4.0 wraz z RAMI 4.0 stanowi podstawę do rozwoju przyszłych produktów i modeli biznesowych w ramach Industrie 4.0.

System tworzony przez komponenty Industrie 4.0 i moduły o mniejszej zdolności komunikacji i identyfikacji, który służy do określonego celu, wykazuje określone właściwości i obsługuje standardowe usługi i stany.

Uczące się systemy, które nie ograniczają się do wykonywania ustalonych algorytmów. Metoda Deep Learning systemów komputerowych polega na nauczeniu ich wykrywania wzorów w informacjach. Komputer klasyfikuje je i decyduje samodzielnie, jakie znaczenie mają te dane w określonym kontekście.

Sztuczna inteligencja pozwala na analizę dużych ilości danych, np. z Internetu Rzeczy.

Spójna, wystarczająco szczegółowa abstrakcja aspektów w zakresie zastosowania.

Opublikowana w 2008 roku OPC Unified Architecture (UA) to architektura niepowiązana z żadną platformą i ukierunkowana na usługi, integrująca wszystkie funkcje poszczególnych specyfikacji OPC w jednej, możliwej do rozbudowy platformie programistycznej. OPC UA to przemysłowy protokół komunikacyjny do przesyłania danych między maszynami. Umożliwia on transport danych maszyn, np. wielkości regulowanych lub wartości pomiarowych oraz ich opis w formie możliwej do odczytu przez maszyny.

Celem projektu openAAS jest zbudowanie mostu między pracą koncepcyjną ZVEI nad modelami architektury (RAMI 4.0, komponent Industrie 4.0) a praktyczną implementacją koncepcji Industrie 4.0 w działach rozwojowych firm.

RAMI 4.0 łączy wszystkie najważniejsze elementy Industrie 4.0 w jednym trójwymiarowym modelu warstwowym, do którego można włączyć produkty lub systemy. Umożliwia stopniowe przejście z dzisiejszego świata do świata Industrie 4.0.

Na podstawie trzech osi „Hierarchy Levels“, „Lifecycle & Value Stream“ i „Layers“ powstaje mapa 3D dla rozwiązań Industrie 4.0.

RAMI 4.0 wraz z komponentem Industrie 4.0 stanowi podstawę do rozwoju przyszłych produktów i modeli biznesowych w ramach Industrie 4.0.

Model do opisu architektury, używanego ogólnie i uznanego za właściwy. Elementy modelu łączy się na bazie zasad i reguł.

Model używany ogólnie i uznany jako odpowiedni (o charakterze rekomendacji) do tworzenia pochodnych modeli właściwych.

Opisuje ona efektywną i adaptowalną produkcję, która na każdym etapie zapewnia optymalne wytwarzanie wartości. Organizujące się samodzielnie sieci wytwarzania wartości można optymalizować według różnych kryteriów, na przykład pod względem kosztów, dostępności lub zużycia zasobów.

Do celów analizy cyklu życia komponentu Industrie 4.0 rozróżnia się typ i instancję.

Wraz z pierwszą ideą produktu, maszyny lub urządzenia powstaje typ. Po zakończeniu wszystkich kroków konstrukcyjnych typ jest dopuszczany do produkcji seryjnej.

Wirtualna cyfrowa i aktywna reprezentacja komponentu Industrie 4.0 w systemie Industrie 4.0. Wszystkie ważne dane komponentu sprzętowego i programowego tworzą jej wirtualny obraz, zapisany w powłoce administracyjnej.

Nieustające zmiany w świecie produkcji znalazły wyraz w trzech pierwszych rewolucjach przemysłowych: maszynie parowej, opartej na podziale pracy produkcji masowej oraz automatyzacji na bazie techniki sterowania. Obecnie przeżywamy czwartą rewolucję przemysłową. Świat IT i świat produkcji łączą się w sieci tworzenia wartości.

Użytkownik wchodzi całkowicie do wirtualnego świata 360°, zazwyczaj za pomocą gogli VR. W porównaniu rozszerzoną rzeczywistością użytkownik nie widzi już prawdziwego otoczenia.

Źródła

 • „Platforma Industrie 4.0”,
  http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Service/Glossar/glossar.html, 17 lipca 2017
 • „<AutomationML/>”, https://www.automationml.org/o.red.c/organisation.html, 17 lipca 2017
 • „Pojęcia”, http://i40.iosb.fraunhofer.de/FA7.21%20Begriffe, 17 lipca 2017"
 • „ecl@ss”, https://www.eclass.eu/eclasscontent/standard/overview.html.de, 17 lipca 2017
 • „Referencyjny model architektury RAMI 4.0 i komponent Industrie 4.0”,
  https://www.zvei.org/themen/industrie-40/das-referenzarchitekturmodell-rami-40-und-die-industrie-40-komponente/, 17 lipca 2017
 • „Unified Architecture”, https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/, 17 lipca 2017
 • „openAAS”,
  http://www.openautomation.de/detailseite/openaas-erster-meilenstein-gesetzt.html, 26.9.2016
 • „Leksykon”, https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe, 17 lipca 2017

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410