Obszary działań

Industrie 4.0 – obszary działań

Wysoka niezależność i adaptacyjność – to ważne cechy inteligentnej produkcji przyszłości.

Jak wygląda inteligentna produkcja przyszłości? Oto ona, a wraz z nią produkty, które już dziś dają możliwość pójścia w kierunku Industrie 4.0.

Na bazie naszego doświadczenia w dziedzinie techniki połączeń i automatyzacji przenosimy abstrakcyjne niekiedy korzyści Industrie 4.0 do praktycznych obszarów działań. Koncentrujemy się przy tym na zaletach cyfryzacji pod względem jakości, elastyczności, wydajności i ekonomiczności.

Cyfryzacja ulepsza procesy w produkcji narzędzi

Cyfrowe procesy w produkcji narzędzi  

Cyfrowe płytki dostarczają informacji, na podstawie których podejmowane są decyzje

Cyfryzacja stanowi podstawę Industrie 4.0. Produkty i procesy powstają najpierw wirtualnie i są całkowicie transparentne.

Na przestrzeni całego cyklu życia produktu wszystkie fazy procesu w obrębie sieci tworzenia wartości są wspomagane przez jednolity opis cyfrowy. Jest to np. faza projektu, instalacja, produkcja itd. Wszystkie stany eksploatacyjne są cały czas znane, a ich wizualizacja ułatwia planowanie, analizę i eksploatację.

Przykład Industrie 4.0: Wykorzystanie cyfrowych danych już dziś

Złożone formy wtryskowe służą do produkcji filigranowych elementów z tworzywa sztucznego, które z powodu coraz bardziej indywidualnych produktów końcowych muszą być dostępne w coraz krótszym czasie.

Dane są wykorzystywane kompleksowo do optymalizacji procesów. W tym celu do fizycznego produktu przypisuje się dane cyfrowe. Tak właśnie powstaje moduł Industrie 4.0, system cyberfizyczny. Takie połączenie z nadrzędnymi systemami zapewnia dostępność informacji powiązanych z konkretnym projektem, np. na temat kosztów lub rodzaju materiału. Cyfrowe płytki dostarczają informacji, na podstawie których podejmowane są decyzje. Ponadto Augmented Reality, czyli rzeczywistość rozszerzona, pomaga w określeniu współrzędnych do pozycjonowania wypychaczy form wtryskowych.

Aby umożliwić w przyszłości automatyczną produkcję, oszczędzając w ten sposób czas i koszty, narzędzia i procesy są opisywane w całości cyfrowo.

Bezpieczna komunikacja w produkcji modułów I/O

Produkcja modułów I/O  

Moduły I/O są produkowane w firmie Phoenix Contact w pełni automatycznie nawet przy produkcji jednostkowej

Inteligentne systemy mechatroniczne komunikują się na płaszczyźnie między zakładami i firmami poprzez infrastrukturę sieciową. Są do tego wykorzystywane wyłącznie standardowe i otwarte interfejsy.

Komunikacja oparta na sieci Ethernet i Internecie łączy rozproszone struktury i stanowi podstawę elastycznych i optymalizujących się samoczynnie procesów produkcyjnych. Warunkiem jest niezawodna ochrona przed dostępem osób niepowołanych i zakłóceniami elektrycznymi.

Przykład Industrie 4.0: Bezpieczna komunikacja w produkcji

Przy coraz większej wariantowości i coraz mniejszych wielkościach partii kluczową kwestią w produkcji modułów I/O Axioline jest jej ekonomiczność.

Gdy tylko materiał znajdzie się na nośniku, znacznik RFID nawiązuje połączenie z nadrzędnym systemem. Rozbudowywany dowolnie system obiegowy umożliwia elastyczne połączenie wszystkich możliwych zasobów produkcyjnych w jeden system produkcyjny. Do systemu produkcyjnego w prosty sposób podłącza się wszystkie stanowiska pracy, maszyny montażowe i stanowiska testowe. Do tego celu konieczne są jednolite interfejsy oraz samodzielne sterowanie podstawowych procesów. Koncepcja ta umożliwia jednoczesną produkcję różnych wariantów.

Kompleksowe procesy produkcyjne wymagają inteligentnych struktur komunikacji. Komunikacja między produktem a sterownikiem pozwala człowiekowi zapanować nad wysoką złożonością linii produkcyjnej.

Automatyzacja z maksymalną efektywnością

Indywidualna produkcja kondycjonerów sygnału  

Nośniki części nawiązują połączenie z systemem produkcyjnym poprzez znacznik RFID

Dzięki swej adaptacyjności produkcja jest odporna na wszelkiego rodzaju zakłócenia oraz elastyczna, a przez to maksymalnie efektywna. Nie ma centralnego sterowania, tylko inteligentne współistnienie. Rozproszone sterowniki dopasowują się samoczynnie do procesów, urządzeń produkcyjnych i urządzeń.

Pozwala to na łatwiejsze zarządzanie kompleksowymi operacjami i niespodziewanymi zdarzeniami oraz ich optymalizację. Tak oto urzeczywistnia się produkcja jednostkowa w niskich kosztach produkcji masowej.

Przykład Industrie 4.0: Ekonomiczna produkcja jednostkowa

Indywidualizacji kondycjonerów sygnału MINI Analog dokonuje się za pomocą konfiguratora internetowego, pozwalającego stworzyć ok. 1000 różnych wersji urządzenia.

Konfigurowane dowolnie komórki procesowe produkują indywidualne kondycjonery sygnału na zamówienie. System pracuje bardzo efektywnie dzięki ciągłemu transportowi materiałów w łańcuchu produkcyjnym oraz dzięki minimalnym czasom przezbrojenia. Konfigurowane dowolnie komórki procesowe są podłączane i odłączane automatycznie. System samoczynnie integruje te stacje, nie jest konieczna czasochłonna instalacja. Pracownicy podłączają łatwo moduły do prądu, sprężonego powietrza i sieci komputerowej. Dowolna adaptacja produkcji jest możliwa również dzięki graficznej konfiguracji przebiegu procesu dla każdej wersji.

Nawet niewielkie partie można produkować w kosztach produkcji masowej. Inteligentny i samodzielny system produkcyjny zapewnia długofalową ekonomiczność.

Wiodąca technologicznie technika połączeń

Oprzewodowanie bez użycia narzędzi  

Technika połączeń sprężynowych Push-in umożliwia automatyczne oprzewodowanie przez roboty

Rosnąca złożoność oraz kompleksowość powiązań w środowisku przemysłowym wymaga bezpiecznych połączeń elektrycznych oraz trwałych i jednoznacznych oznaczników wszystkich komponentów.

Szybkie i bezbłędne oprzewodowanie zapewnia oszczędność czasu w procesie instalacji energii i danych. Przyczynia się do tego np. technika połączeń sprężynowych Push-in, która umożliwia znacznie szybsze oprzewodowanie rozproszonych urządzeń i szaf sterowniczych.

Przykład Industrie 4.0: Technika połączeń sprężynowych Push-in

Umożliwiające swobodną adaptację koncepcje produkcyjne muszą optymalizować czasy przygotowania w systemach modułowych.

W przypadku nowych instalacji lub modyfikacji systemu innowacyjne techniki przyłączeniowe i wtykane systemy instalacyjne dzięki szybkiemu i bezbłędnemu oprzewodowaniu obniżają koszty i skracają czas montażu. Do tego została stworzona technika połączeń sprężynowych Push-in do bezpośredniego podłączania przewodów: druty lub przewody zakończone tulejką można podłączać bezpośrednio bez użycia narzędzi. Specjalny kształt sprężyny pozwala na ręczne lub automatyczne wetknięcie przewodu z tulejką o przekroju od 0,34 mm². Do otwierania sprężyny służy dźwigienka – odbywa się to w łatwy sposób bez bezpośredniego kontaktu z elementami przewodzącymi.

Szybkie podłączanie przewodów pozwala na proste i błyskawiczne wykonanie oprzewodowania. Niskie siły wtykowe znacznie ułatwiają oprzewodowanie.

Obsługa kompleksowych procesów w produkcji kondycjonerów sygnału

Prosta obsługa  

Wsparcie na bazie asystencji dla operatora i wizualizowane scenariusze rozwiązań

Obsługa i podejmowanie decyzji mimo rosnącej złożoności systemów stają się łatwiejsze dzięki temu, że system jest w stanie się uczyć.

Systemy asystujące pokazują opcje działań potrzebnych użytkownikowi w aktualnej chwili.

Przykład Industrie 4.0: Komunikacja człowiek – maszyna

Kompleksowe procesy produkcyjne wymagają inteligentnych struktur komunikacji, które udostępniają niezbędne informacje we właściwym miejscu i czasie.

Użytkownik widzi wyłącznie te dane i opcje, które są mu potrzebne w danej chwili. Ponadto jego doświadczenia przy wykonywaniu zadań oraz usuwaniu usterek są analizowane, aby jeszcze bardziej ulepszyć w przyszłości udostępnianie ważnych informacji. Znacznie ułatwia to obsługę aplikacji oraz podejmowanie decyzji.

Wsparcie dla operatora i wizualizowane scenariusze rozwiązań pokazują tylko informacje potrzebne w danym momencie.

Cyfryzacja wyposażenia budynków

Sprawdzanie na tablecie zużycia energii przez maszynę  

Aktywne zarządzanie energią optymalizuje procesy zasilania

Są dostępne wszystkie dane niezbędne do inteligentnego zarządzania, co umożliwia indywidualne i precyzyjne dopasowanie zużycia energii i materiałów.

Pozwala to na planowanie infrastruktury budynków i produkcji oraz ich łatwą optymalizację podczas eksploatacji.

Przykład Industrie 4.0: Efektywna praca i oszczędne korzystanie z zasobów

Obecnie trwa przełom i przejście z klasycznej automatyzacji do cyfryzacji wyposażenia budynków.

Oparty na IoT Ecosystem Emalytics łączy w jednym rozwiązaniu system inteligentnego budynku, system zarządzania energią oraz usługi analityki biznesowej. Urządzenia przenośne oraz urządzenia, czujniki i elementy wykonawcze tradycyjnego wyposażenia budynków są integrowane bezpośrednio na poziomie zarządzania IoT za pomocą standardowych protokołów i interfejsów. Wszystkie dane, niezależnie od źródła informacji, są dostępne jako obiekt informacyjny, aby optymalizować procesy wyposażenia budynku.

Do zarządzania budynkami i energią powstają kompleksowe rozwiązania, które umożliwiają efektywną eksploatację i integrację systemów produkcyjnych. Zapewnia to wzrost efektywności i obniżenie kosztów.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Industrie 4.0

Inteligentna produkcja przyszłości