Mechaniczne oczyszczanie wstępne

Mechaniczne oczyszczanie wstępne

Efektywne oczyszczanie wstępne

Zaufaj niezawodnym rozwiązaniom do sprawnego przebiegu mechanicznego oczyszczania wstępnego.

Zanieczyszczone otoczenie miejsca zbierania ścieków wymaga szczególnie wytrzymałych urządzeń dostosowanych do tych warunków. Bezobsługowa eksploatacja wymaga niezawodnego sterowania i monitorowania.

Firma Phoenix Contact oferuje rozwiązania, które spełniają wysokie wymogi i zapewniają sprawny przebieg procesu. Są to m.in. modułowe systemy sterowania, iskrobezpieczne moduły wejść i wyjść, rozwiązania komunikacyjne oraz biblioteka oprogramowania stworzona specjalnie do gospodarki ściekowej.

Korzyści

  • Łatwo i szybko: regulacja i sterowanie urządzeniami obiektowymi za pomocą gotowych modułów oprogramowania
  • Rozwiązania komunikacyjne do każdej infrastruktury z techniką dla obszaru Ex
  • Najnowocześniejsza technologia dzięki ciągłemu rozwojowi biblioteki oprogramowania Water Functions

Rozwiązania do projektowania systemów

Projektowanie systemów dla gospodarki wodnej  

Projektowanie systemów przy użyciu Water Functions

Zapewnij najwyższy poziom dyspozycyjności swojego systemu dzięki certyfikowanemu rozwiązaniu dostosowanemu do potrzeb gospodarki wodnej. Biblioteka oprogramowania Water Functions umożliwia szybkie i łatwe projektowanie. Regulację i sterowanie urządzeniami obiektowymi realizuje się za pomocą gotowych bloków funkcyjnych. Water Functions opiera się na modułowej koncepcji bloków funkcyjnych, co zapewnia szczególnie wysoką elastyczność. Szczególnie w produkcji szaf sterowniczych oferujemy możliwość realizacji indywidualnych wymagań. Duży zakres bloków funkcyjnych pozwala na efektywne tworzenie i łatwą realizację własnych koncepcji.

Iskrobezpieczny odbiór sygnałów

We/wy do iskrobezpiecznego odbioru sygnałów  

Bezpieczny odbiór sygnałów w obszarach Ex

W obszarach zagrożonych wybuchem, takich jak kraty wlotowe, niezbędne jest bezpieczne odbieranie sygnałów. Phoenix Contact oferuje szeroki wybór produktów do obszarów zagrożonych wybuchem. Stację we/wy instaluje się łatwo i bezpiecznie w strefie 2. Czujniki i urządzenia wykonawcze montuje się osobno w zależności od potrzeb w strefie 0, 1 lub 2.

Kompleksowa automatyzacja procesu od poziomu obiektu po centralę sterowniczą

Firma Phoenix Contact współpracuje z producentami branżowych urządzeń obiektowych, np. falowników i różnych mierników, dzięki czemu oferowane przez nią rozwiązanie Water Functions zapewnia komfortowe zintegrowanie z infrastrukturą. Zakres funkcji biblioteki procesowej jest stale poszerzany w celu zapewnienia zgodności z aktualnym stanem wiedzy technicznej.

Oferuje wiele różnych możliwości bezpiecznego połączenia rozproszonych stacji ze sterownią. Centralny dostęp i ciągłe monitorowanie parametrów procesowych są możliwe bezpośrednio z centrali sterowniczej.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410