Oczyszczanie końcowe

Oczyszczanie końcowe

Niezawodna eksploatacja obiektu

Oferujemy rozwiązania w zakresie bezprzewodowej transmisji danych i bezprzerwowej eksploatacji obiektów.

Aby oczyszczona woda została odprowadzona z powrotem do naturalnego obiegu, musi mieć odpowiednią jakość. Aby zapewnić optymalną jakość wody, monitoruje się jej odczyn pH, zawartość azotanów i inne istotne parametry. Dodatkowo kontroluje się poziom opadającego osadu oraz reguluje precyzyjnie odprowadzanie.

Komunikacja między obszarami instalacji i urządzeniami obiektowymi a poziomem sterowania umożliwia ciągłe kontrolowanie oraz zapewnienie jakości wody. Rozwiązania firmy Phoenix Contact zapewniają nieprzerwaną pracę urządzeń.

Korzyści

  • Trudno dostępne obszary instalacji pod stałą kontrolą dzięki niezawodnej transmisji danych
  • Niskie koszty instalacji i utrzymania dzięki komunikacji bezprzewodowej
  • Bezprzestojowa eksploatacja obiektów z niezawodną ochroną silników

Komunikacja bezprzewodowa

System uzdatniania wody  

Radioline to system bezprzewodowy do dużych systemów i obiektów

Oddalone oraz trudno dostępne obszary instalacji stanowią wyzwanie pod względem bezpiecznego przesyłania danych. Dotyczy to np. oddalonych przepompowni i ujęć wody, jak również ruchomych elementów zgarniacza lub monitorowania poziomu. System bezprzewodowy Radioline został stworzony specjalnie do środowisk przemysłowych. Umożliwia niezawodne przesyłanie danych szeregowych sterowania oraz standardowych sygnałów we/wy. Obsługuje wszystkie popularne standardy komunikacyjne, takie jak Modbus, PROFIBUS lub PROFINET. W przypadku zamkniętej technologii, jaką jest Trusted Wireless 2.0, protokół nie jest publicznie dostępny, co zapewnia doskonałą ochronę przed atakami z zewnątrz.

Zarządzanie silnikiem hybrydowym ze zintegrowaną funkcją bezpieczeństwa

Zbiornik do eliminacji fosforu  

Bezprzestojowa eksploatacja i ochrona silników dzięki hybrydowemu rozrusznikowi silnika

W biologicznych zbiornikach do eliminacji fosforu zawarty w ściekach fosfor jest usuwany za pomocą bakterii obecnych w osadzie.

Hybrydowy rozrusznik silnika 4w1 z rodziny CONTACTRON w niezawodny sposób chroni silniki i umożliwia bezprzestojową eksploatację. Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa pozwalają realizować wszystkie wymogi w dziedzinie zatrzymania awaryjnego.

Bezprzewodowe przesyłanie danych za pomocą Bluetooth w oczyszczaniu końcowym

PROFIBUS lub PROFINET: zapewnij optymalną jakość wody dzięki bezpiecznemu monitorowaniu procesu oczyszczania końcowego. Wykorzystaj sieć WLAN jako niedrogą alternatywę, np. dla pierścieni ślizgowych. Wielkości procesowe z osadnika wtórnego są w niezawodny sposób przesyłane do nadrzędnego poziomu sterowania. Zrezygnuj z awaryjnego przesyłania danych przy użyciu pierścieni ślizgowych, które często wymaga wysokich nakładów na instalację i konserwację.

Topologia: bezprzewodowe przesyłanie danych za pomocą Bluetooth w oczyszczaniu końcowym  

Bezpieczne przesyłanie wartości procesowych do poziomu sterowania za pomocą Bluetooth

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410