Zakłady komunalne Bad Kreuznach

Przegląd

Wnętrze zbiornika wody pitnej  

Woda pitna jest magazynowana w 23 zbiornikach

  • W ramach rozbudowy sieci rurociągów zakłady komunalne Bad Kreuznach chciały również zmodernizować system zdalnego sterowania.
  • Szukano rozwiązania z otwartymi interfejsami, które obsługuje standardowe protokoły i jest łatwy w programowaniu.
  • Wybór padł na modułowe rozwiązanie do zdalnego sterowania, oparte na sterownikach Inline i bibliotece bloków funkcyjnych Resy+, wyróżniające się elastycznością i perspektywicznością.
  • Po zakończeniu modernizacji pierwszej linii wodociągowej w następnych etapach inwestycja obejmie następne stacje.

Profil klienta

Gunther Christmann z działu Pozyskiwanie wody / Instalacje wewnętrzne  

Gunther Christmann docenił system zdalnego sterowania Phoenix Contact

Zakłady komunalne Bad Kreuznach zaopatrują w wodę pitną ponad 71 000 mieszkańców. Sieć wodociągowa o długości niemal 500 km dostarcza rocznie 4,3 miliona metrów sześciennych wody.

Sieć obejmuje 25 ujęć wody i 34 studnie oraz 23 zbiorniki o pojemności łącznej ponad 25 000 metrów sześciennych.

Zastosowanie

Szafa sterownicza z systemem zdalnego sterowania Phoenix Contact  

Stacja zdalnego sterowania (na górze po lewej stronie) dopasowuje się elastycznie do wymagań danej aplikacji

Po powiększeniu obszaru zaopatrzenia konieczne było odpowiednie dostosowanie sieci wodociągowej. W trakcie planowania inwestycji zajęto się również systemem automatyzacji i zdalnego sterowania. „Ze względu na to, że modernizacja miała być przeprowadzana etapami, stare i nowe systemy musiały pracować równolegle”, wyjaśnia Gunther Christmann z działu pozyskiwania wody / instalacji wewnętrznych. „Kolejnym wyzwaniem był fakt, że w sieci stosowano komponenty automatyki różnych producentów”. Warunki te wymagały otwartych interfejsów, standardowych protokołów oraz łatwości programowania.

Zakłady miejskie Bad Kreuznach wykorzystują protokół zdalnego sterowania wg IEC 60870-5-104. Ze względu na to, że nowszy system dotychczasowego producenta nie spełniał opisanych wymogów, Christmann wraz z kolegami poszukiwał odpowiedniej alternatywy. Ostatecznie wybór padł na system zdalnego sterowania firmy Phoenix Contact.

Rozwiązanie

Sterownia  

Pracownicy w sterowni monitorują aktualny stan urządzeń

Stacje zdalnego sterowania są oparte na praktycznym sterowniku oraz bibliotece bloków funkcyjnych Resy+ do zdalnego sterowania. Połączenie obu elementów tworzy modułowe rozwiązanie, które nie tylko pozwala na włączenie do różnych układów sterowania, lecz dodatkowo umożliwia łatwą i elastyczną adaptację do potrzeb danej aplikacji. Dzięki implementacji odpowiednich protokołów sterownik oprócz zdalnego sterowania może pełnić również dalsze funkcje sterowania, regulacji i monitorowania. Resy+ włącza stacje zewnętrzne przy użyciu protokołów zdalnego sterowania IEC 60780-5-101/104, DNP3 lub ODP do układu sterowania.

Zrealizowane rozwiązanie do zdalnego sterowania składa się ze sterowników Inline klasy mocy 100. Urządzenia można rozbudowywać w zależności od potrzeb poprzez montaż dodatkowych modułów we/wy. Ponadto możliwa jest integracja produktów innych producentów – w tym przypadku systemu sterowania pompami – przy użyciu standardowych protokołów, np. Modbus. Dzięki temu rozwiązanie to spełnia wszystkie obecne wymagania i jest przygotowane optymalnie do przyszłych zadań. Zebrane dane są przesyłane kablowo do systemu sterowania produkcją z wykorzystaniem protokołu IEC 60870-5-104. Pracownicy mogą sterować zdalnie całym procesem i monitorować aktualny stan urządzeń. Ponadto wszystkie dane opatrzone przez sterownik znacznikiem czasu są archiwizowane, dzięki czemu są dostępne później do różnych analiz. Ponadto pracownicy w sterowni są w stanie ocenić przesyłane alarmy i ostrzeżenia w powiązaniu ze zdarzeniami. Na podstawie tych danych w razie potrzeby system alarmowy informuje bezzwłocznie personel utrzymania ruchu i serwisu. Po zakończeniu modernizacji pierwszej linii wodociągowej w następnych etapach inwestycja obejmie następne stacje.

Podsumowanie

Zrealizowane i zaplanowane prace modernizacyjne pozwolą na efektywną i bezpieczną eksploatację sieci zakładów komunalnych Bad Kreuznach. Dzięki otwartym interfejsom i możliwościom rozbudowy możliwa jest również szybkie i ekonomiczne reagowanie na przyszłe wyzwania. Dzięki szerokiemu wyborowi produktów dostosowanych do potrzeb branży, elastycznym przemysłowym rozwiązaniom do zdalnego sterowania oraz wieloletniemu doświadczeniu firma Phoenix Contact jest niezawodnym partnerem podmiotów z branży gospodarki wodnej.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: