Smart Road

Smart Road

Cyfryzujemy infrastrukturę drogową przyszłości

Postaw wraz z nami na inteligentną sieć drogową.

Powrót do Zastosowania i rozwiązania

Kategoria

 • Zarządzanie ruchem drogowym
  Zarządzanie ruchem drogowym

  Dane dotyczące ruchu i warunków środowiskowych mogą być wykorzystywane do efektywnego i ukierunkowanego zarządzania ruchem drogowym. Firma Phoenix Contact tworzy inteligentne systemy do automatycznego sterowania ruchem.

 • Oświetlenie uliczne
  Oświetlenie uliczne

  Phoenix Contact oferuje systemy zarządzania oświetleniem do zdalnego sterowania oświetleniem w zależności od zapotrzebowania.

 • Tunele
  Tunele

  Phoenix Contact oferuje inteligentne systemy sterowania do niezawodnej obsługi tuneli spełniające wymagania infrastruktury transportowej.

 • Zastosowania bezprzewodowe w infrastrukturze transportowej

  Nowoczesne i wydajne rozwiązania firmy Phoenix Contact w dziedzinie komunikacji i automatyzacji zapewniają wysoką dyspozycyjność i bezpieczeństwo dróg i szlaków wodnych.

Jakość mobilności jest często związana bezpośrednio z atrakcyjnością miasta i regionu – ale nie tylko duże metropolie, lecz również średnie i małe miasta coraz częściej borykają się ze zwiększonym natężeniem ruchu. Duży wzrost natężenia ruchu w coraz bardziej złożonych strukturach wymaga wypracowania koncepcji Smart Road. Decydującą rolę na drodze do inteligentnego miasta odgrywa poprawa jakości i ekologiczność transportu drogowego.

Kluczem do inteligentnych dróg i bardziej ekologicznego transportu jest cyfryzacja.

Droga do zrównoważonej mobilności oferuje zatem niepowtarzalne możliwości automatyzacji i rozwoju sieci. Aby sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym tras komunikacyjnych, firma Phoenix Contact oferuje rozwiązania do automatyzacji kompletnej infrastruktury transportowej i tworzy otwarte i bezpieczne systemy dla inteligentnych dróg przyszłości.

Korzystaj z nami z istotnych informacji dotyczących Smart Road, oszczędzając w ten sposób cenne zasoby i klimat, dzięki czemu drogi staną się bezpieczniejsze i efektywniejsze dla wszystkich użytkowników.

Dostarczamy technologię cyfrową dla zaawansowanych projektów w dziedzinie zarządzania ruchem, budowy tuneli i wyposażenia infrastruktury komunikacyjnej. Oparte na chmurze oświetlenie uliczne uruchamiane „na żądanie” pozwala na znaczne oszczędności energii. Systemy drogowe oparte na sztucznej inteligencji, które mierzą liczbę pojazdów, pomagają w zmniejszeniu emisji CO2 i eliminacji kroków. Dzięki naszym inteligentnym rozwiązaniom do pomiaru danych środowiskowych kierowcy są informowani na bieżąco o aktualnej sytuacji komunikacyjnej oraz stanie drogi.

 
Alt Tag
Zastosowania bezprzewodowe w infrastrukturze komunikacyjnej
Zarządzanie ruchem drogowym
Tunele
Oświetlenie uliczne

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410