Oświetlenie uliczne

Oświetlenie uliczne

Efektywne sterowanie oświetleniem

Nowoczesne oświetlenie zwiększa atrakcyjność i bezpieczeństwo na ulicach i placach.

Powrót do Smart Road

Kategoria

Istniejąca infrastruktura oświetlenia ulicznego musi sprostać nowym wyzwaniom technicznym i ekonomicznym. Najważniejszą kwestią jest zwiększenie bezpieczeństwa i atrakcyjności ulic i placów. Urbaniści stawiają na energooszczędne i możliwie jak najbardziej bezobsługowe rozwiązania.

Innowacyjne systemy zarządzania oświetleniem firmy Phoenix Contact pozwalają na zdalne sterowanie oświetleniem w zależności od potrzeb. Elastyczne scenariusze włączania i wyłączania umożliwiają efektywne sterowanie.

Zalety

  • Znaczna minimalizacja kosztów obsługi technicznej i zużycia energii poprzez diagnostykę i monitowanie wszystkich stacji w układzie sterowania
  • Przesyłanie wszystkich danych do centrali sterowniczej poprzez sieć komórkową w celu ich przetwarzania i archiwizacji
  • Automatyczne sterowanie oświetleniem na podstawie wpisów kalendarza w razie awarii komunikacji

Rozproszone sterowanie i zbieranie danych

Sterowanie systemem oświetlenia ulicznego  

Sterowanie oświetleniem w zależności od zapotrzebowania

Wydajne i przede wszystkim energooszczędne sterowanie systemami oświetlenia ulicznego.

Nasz system automatyzacyjny pozwala na komunikację poprzez standardowy system zdalnego sterowania. Oświetlenie jest włączane w zależności od potrzeb i zmierzchu.

Ochrona

Kompleksowe rozwiązanie do ochrony przed przepięciami  

Ochrona przed przepięciami

Szkody spowodowane przepięciami zmniejszają oszczędności uzyskiwane dzięki energooszczędnemu oświetleniu ulicznemu LED. Dzięki kompletnym rozwiązaniom w dziedzinie ochrony przed przepięciami i ochrony urządzeń można zminimalizować ponoszone koszty.

Urządzenia zabezpieczające BLOCKTRAB zapewniają niezawodną ochronę urządzeń elektrycznych przed przepięciami. Można je zainstalować łatwo bezpośrednio w lampie lub w skrzynce bezpiecznikowej.

Ciągła wymiana danych

Zarządzanie danymi w centrali sterującej  

Przesyłanie danych z kontrolą dostępu

Aby nadzorować odległe instalacje, analizować wartości pomiarowe i archiwizować dane, wszystkie stacje muszą być połączone z centralą sterującą. Serwer ODP umożliwia zdalne nadzorowanie danych z pełną ochroną dostępu.

Wymiana danych między rozdzielnicami oświetlenia ulicznego a systemem SCADA może odbywać się w sposób ciągły poprzez sieć kablową lub bezprzewodowo poprzez sieć komórkową.

Efektywne sterowanie oświetleniem ulicznym poprzez komunikację M2M

Urządzenie sygnalizująco-sterujące TC Mobile I/O X300 jest odpowiedzialne za sterowanie oświetleniem w rozdzielnicy oświetlenia ulicznego. Komunikacja odbywa się za pomocą serwera ODP/OPC poprzez sieć komórkową.

Sterowanie poszczególnymi stycznikami mocy w rozdzielnicy oświetlenia umożliwia oświetlenie w trybie nocnym, w trybie oszczędnym oraz specjalnym trybie przejść dla pieszych. Urządzenie sygnalizujące przesyła i protokołuje godziny włączania i wyłączania poszczególnych punktów. W razie awarii komunikacji zapewnione jest statyczne włączenie oświetlenia ulicznego w określonym czasie.

Topologia: sterowanie oświetleniem ulicznym  

Sterowanie lampami ulicznymi w miarę zapotrzebowania

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410