Efektywne sterowanie oświetleniem ulicznym poprzez system w chmurze

Przegląd

Oświetlenie uliczne LED  

Oświetlenie LED już dziś należy do standardu i oferuje liczne funkcje dodatkowe

  • Dla zarządców oświetlenia ulicznego bardzo ważne jest efektywne i energooszczędne sterowanie oświetleniem.
  • Phoenix Contact oferuje skalowalne systemy, od prostych operacji włączania i wyłączania po kompleksowe algorytmy oświetlenia.
  • Phoenix Contact już dziś udostępnia technologię uwzględniającą przyszłe zastosowania lub zmiany wymogów w stosunku do infrastruktury publicznej (np. wideomonitoring).

Zastosowanie

Produkty do sterowania punktami oświetleniowymi  

Produkty do sterowania punktami oświetleniowymi

Najczęściej stosowanym obecnie rozwiązaniem do oświetlania ulic, placów, przejść podziemnych i podobnych miejsc jest technologia LED, która sukcesywnie wypiera tradycyjne koncepcje oświetlenia.

Z reguły możliwości technologii LED nie są wykorzystywane w pełni. Już sama wymiana punktów oświetleniowych może przynieść wprawdzie pewne oszczędności, lecz bez dodatkowych działań nie zapewni spodziewanej efektywności. Dopiero optymalne sterowanie oprawami oświetleniowymi pozwala na osiągnięcie ogromnych oszczędności dzięki energooszczędnej eksploatacji. Nowoczesne oświetlenie uliczne powinno obejmować również dodatkowe możliwości zastosowania wykraczające poza samą tylko funkcję oświetlenia.

Rozwiązanie

Lampa LED  

Lampa LED

Phoenix Contact oferuje produkty i systemy do oświetlenia ulicznego, przeznaczone do integracji przez producentów oświetlenia lub do montażu jako moduły dodatkowe.

Oferta sięga od produktów elektromechanicznych do wieloletniej eksploatacji, po produkty do podłączenia punktów oświetleniowych do systemów w chmurze. Tworzymy na przykład systemy do ładowania samochodów elektrycznych do wbudowania bezpośrednio w słup oświetleniowy. Producent lampy ma dzięki temu do dyspozycji również standardowe interfejsy do zarządzania rozliczeniami na bazie technologii w chmurze.

Dostosowanie aplikacji do indywidualnych potrzeb użytkowników

Gmina lub zarządca oświetlenia decyduje, jakie dodatkowe cechy ma posiadać instalacja. Możliwości sięgają od prostego włączania i wyłączania według określonych wytycznych, po integrację danych katastralnych i aplikacje internetowe.

Phoenix Contact już dziś odpowiada na przyszłe trendy nowoczesnej infrastruktury miejskiej, wymagającej połączenia w punkcie oświetleniowym wielu zastosowań. Coraz częstszym wymogiem jest podłączenie lamp do sieci, jak również udostępnienie publicznej sieci WiFi. Kolejnymi kwestiami jest znaczne zwiększenie w miastach zasięgu wideomonitoringu oraz coraz większa liczba samochodów elektrycznych. Wszystkie te zadania spełniają tworzone przez Phoenix Contact produkty, które można łączyć ze sobą przy konfigurowaniu systemu oświetlenia oraz rozszerzać zakres funkcji w zależności od wymogów. Dlatego tak ważną rolę odgrywa udostępnienie danych do różnych zastosowań w chmurze.

Dodatkowo do energooszczędnej eksploatacji można wykorzystać również dane z klasycznych zastosowań internetowych. Mogą to być na przykład szczegółowe dane meteorologiczne lub nowe parametry z kalendarza imprez miejskich, które mają znaczący wpływ na sterowanie oświetleniem ulic.

Topologia regulatora ładowania  

Regulatory ładowania do różnych zastosowań

Zalety

  • Przyszłościowy system dzięki modułowej budowie i podłączeniu do chmury
  • Skalowalne rozwiązania oświetleniowe w zależności od zastosowania poprzez zintegrowanie dodatkowych funkcji
  • Wieloletnie doświadczenie w technologii dzięki licznym zrealizowanym projektom

Produkty

OpisTypNr art.
System sygnalizacyjny GPRS do zdalnego sterowania wyjściamiTC MOBILE I/O X3002903807
Sterownik ładowania ACnp. EM-CP-PP-ETH2902802
Urządzenie zabezpieczające typu 2np. BLT-T2-1S-320-UT2906101
Moduł radiowy – Access PointFL WLAN 51002700718
OpisTypNr art.
System sygnalizacyjny GPRS do zdalnego sterowania wyjściamiTC MOBILE I/O X300
Sterownik ładowania ACnp. EM-CP-PP-ETH
Urządzenie zabezpieczające typu 2np. BLT-T2-1S-320-UT
Moduł radiowy – Access PointFL WLAN 5100

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: