Włączenie do centrali sterowniczej

Centrala sterownicza tunelu

Bezpieczna komunikacja i transfer danych bez granic systemu

Rozwiązania Phoenix Contact pozwalają na niezawodne monitorowanie tunelu ze sterowni.

Tunele to bardzo wrażliwe elementy systemu komunikacyjnego. Wielu użytkowników dróg jest codziennie zdanych na korzystanie z tuneli. Aby zapewnić płynność ruchu, tunele są monitorowane z centrali sterowniczych. W zależności od rodzaju i wielkości tunele są wyposażone we własne urządzenia kontrolne podłączone do nadrzędnych centrali sterowniczych.

Phoenix Contact umożliwia bezpieczne podłączenie i łatwe sterowanie tunelem z nadrzędnych centrali sterowniczych.

Korzyści

  • Bezpieczny zdalny dostęp z certyfikatem wg IEC 62443
  • Dostęp do wizualizacji systemu o dowolnym czasie i z dowolnego miejsca z poziomu przeglądarki
  • Zaawansowane funkcje wykresów, alarmowania i raportowania dzięki możliwości włączenia do systemu SCADA
  • Nieograniczony transfer danych dzięki włączeniu do chmury

Bezpieczny zdalny dostęp

Cyberbezpieczeństwo  

Bezpieczne włączenie do układu sterowania

Do centralnego zarządzania i sterowania tunelami komunikacyjnymi niezbędny jest dostęp z nadrzędnych centrali sterowniczych. Jest do tego potrzebne bezpieczne i niezawodne połączenie bez zakłóceń.

Nasze komponenty do bezpiecznego zdalnego dostępu umożliwiają bezpieczne przesyłanie danych przez tunel VPN. Wykorzystanie najnowocześniejszych standardów szyfrowania i certyfikacja wg IEC 62443 stanowią gwarancję bezpieczeństwa danych.

Kompleksowa wizualizacja

Sterownia  

Kompleksowa wizualizacja na różnych poziomach wizualizacji

Firma Phoenix Contact oferuje różne systemy wizualizacji do obsługi i monitorowania złożonych procesów technicznych w tunelu. Wizualizacja systemu jest możliwa lokalnie za pomocą aplikacji, w sterowni tunelu lub w nadrzędnej centrali sterowniczej.

Nasza oferta sięga od niedrogiej wizualizacji z poziomu przeglądarki po wszechstronny system SCADA z funkcją alarmowania do zaawansowanych zadań.

Ciągła akwizycja i pomiar danych

Baza danych  

Ciągła akwizycja i pomiar danych procesowych

W nieodległej przyszłości tunele staną się elementem spójnej koncepcji Smart City. Kluczową rolę odgrywa w niej ciągłe rejestrowanie danych operacyjnych tunelu. Aby zintegrować dane w aplikacjach Smart City, konieczne jest przesyłanie olbrzymich ilości danych do systemów w chmurze.

Phoenix Contact oferuje profesjonalne i bezpieczne rozwiązanie PROFICLOUD.

Nieograniczona komunikacja danych

Rozwiązania do predykcyjnego utrzymania ruchu, zintegrowanych koncepcji zarządzania ruchem oraz energooszczędna eksploatacja tuneli wymagają nieograniczonego niczym przesyłania danych. Połączenie poziomu obiektu, jednostek automatyzacji, rozproszonych systemów SCADA i centralnego hostingu aplikacji jest wspierane aktywnie również przez autorytety tunelu.

Phoenix Contact jako ekspert w dziedzinie komunikacji oferuje rozwiązania do transferu danych z czujników do chmury.

Przesył danych w tunelu

Nieograniczony transfer danych z czujników do chmury

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410