Ekonomiczne rozwiązanie do zdalnego sterowania oświetleniem nabrzeża

Przegląd

Oświetlenie kanału nocą  

Oświetlenie kanału zapewnia bezpieczeństwo żeglugi również nocą

  • Istimewa Elektro B.V. skupia się w swej działalności na branży morskiej energetyki wiatrowej, infrastruktury, wodnej i środowiskowej.
  • Oświetlenie nabrzeża na holenderskim odcinku Kanału Gandawa-Terneuzen ma być sterowane zarówno centralnie, jak i lokalnie.
  • System Radioline nie tylko przesyła polecenia do systemu sterowania oświetleniem, lecz również służy do przesyłania do centrali dyspozytorskiej różnych sygnałów statusu mostów i śluz.
  • Ten bezprzewodowy system pozwala na znaczne oszczędności w stosunku do systemów wymagających układania kabli. Ponadto zapewnia niezawodną komunikację i przesyłanie danych.

Profil klienta

Stacja radiowa przy kanale Gandawa-Terneuzen  

Stacja radiowa jest wyposażona w antenę dookólną

Ze względu na swoje doświadczenie firma Istimewa Elektro B.V. otrzymała w 2016 r. kontrakt na wymianę oświetlenia na holenderskim odcinku Kanału Gandawa-Terneuzen, którego długość wynosi 26 km. Odcinek ten wydłuża się dwukrotnie, ponieważ lampy są zamontowane po obu stronach kanału.

Zastosowanie

Widok przebiegu kanału ze stacjami radiowymi  

Wzdłuż kanału znajduje się łącznie 17 skrzynek do sterowania oświetleniem.

Oświetlenie nabrzeża kanału jest ważnym elementem infrastruktury technicznej szlaku wodnego. Przy Kanale Gandawa-Terneuzen jest zamontowanych 300 słupów oświetleniowych po obu stronach nabrzeża, które zapewniają bezpieczną żeglugę statków również nocą.

Aby ułatwić grupowanie nowych lamp LED, firma Istimewa Elektro zainstalowała dodatkowe skrzynki rozdzielcze, które są podłączone lokalnie do sieci energetycznej. W tamtym czasie nie było jednak ułożonych przewodów sterujących, które umożliwiałby centralne oraz lokalne sterowanie oświetleniem.

„Ze względu na znaczne koszty związane z układaniem takich kabli szukaliśmy tańszego rozwiązania alternatywnego", wyjaśnia Wilco van Genderen, kierownik projektu w firmie Istimewa Elektro. „W efekcie zdecydowaliśmy się na system bezprzewodowy Radioline“, mówi Max Verveer, inżynier techniczny w firmie Istimewa Elektro. „Dzięki temu udało nam się złożyć dużo tańszą ofertę niż naszej konkurencji.“

Rozwiązanie

Moduł radiowy Radioline z modułem rozszerzeń I/O  

Do przesyłania poleceń sterujących każda skrzynka sterownicza posiada moduł radiowy Radioline oraz moduł rozszerzeń I/O.

Po wstępnym zaplanowaniu trasy przez specjalistów wsparcia technicznego Phoenix Contact określono optymalną pozycję modułów radiowych i anten. Okazało się przy tym, że niektóre skrzynki sterujące oświetleniem są od siebie bardzo oddalone i są zasłonięte przez przeszkody, np. drzewa i budynki. W takim przypadku modułowy system Radioline umożliwia wykorzystanie różnych częstotliwości radiowych. Specjaliści ds. sieci bezprzewodowych zaproponowali firmie Istimewa Elektro przeprowadzenie testu z urządzeniami 868 MHz. W porównaniu z używaną zazwyczaj częstotliwością 2,4 GHz pasmo 868 MHz charakteryzuje się lepszą możliwością omijania przeszkód. Wynika to z niższego zakresu częstotliwości i dozwolonej tam wyższej mocy nadawczej.

Wzdłuż kanału jest zamontowanych łącznie 17 skrzynek do sterowania oświetleniem. Największa odległość między dwiema skrzynkami wynosi ponad dwa kilometry. Do przesyłania poleceń sterujących w każdej skrzynce sterowniczej jest zainstalowany moduł radiowy Radioline oraz moduł rozszerzeń I/O. Każda skrzynka obsługuje dwie linie oświetleniowe (północ/południe). Oświetlenie jest włączane automatycznie, gdy robi się ciemno, lecz istnieje również możliwość włączenia ręcznie przez operatora mostu lub ze sterowni. „Sieć bezprzewodową wykorzystujemy nie tylko do sterowania oświetleniem. Służy nam ona również do przesyłania do centrali dyspozytorskiej różnych sygnałów statusu mostów i śluz”, wyjaśnia Herman de Grave, projektant w firmie Istimewa Elektro. Redundancyjne kanały komunikacyjne zapewniły wysoką dyspozycyjność, dzięki czemu nawet duże statki, które mogą ograniczać widoczność między stacjami, nie powodują zaniku sygnału radiowego. „Wskaźnik słupkowy zintegrowany w module radiowym i wyjście sygnału RSSI ułatwiają ustawienie anten“, mówi Max Verveer.

Podsumowanie

Dzięki olbrzymiej oszczędności kosztów poprzez zastosowanie systemu Radioline firma Istimewa Elektro B.V. otrzymała kontrakt na wymianę oświetlenia wzdłuż Kanału Gandawa-Terneuzen. „Sieć bezprzewodowa działa od kwietnia 2017 roku i jak dotąd w pełni spełniła nasze oczekiwania. W ciągu pierwszego roku nie mieliśmy żadnej awarii – ani we mgle, ani podczas opadów śniegu, ani przy przepływających dużych statkach", podsumowuje Wilco van Genderen.

Z uwagi na to, że system Radioline opiera się na zastrzeżonej technologii radiowej Trusted Wireless 2.0, protokół ten nie jest publicznie dostępny, co zapewnia lepszą ochronę przed nieuprawnionym dostępem. Ponadto zaimplementowano mechanizmy bezpieczeństwa, np. 128-bitowe szyfrowanie AES czy kontrola integralności.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: