Rozwiązanie do zarządzania eksploatacją

Przegląd

Zarządzanie zasilaniem  

Zarządzanie zasilaniem

 • Precyzyjny poziom danych jest istotną podstawą skutecznego technicznego zarządzania eksploatacją dużej elektrowni fotowoltaicznej.
 • System zarządzania danymi SOL-DMS firmy Phoenix Contact jest dostosowany do wymagań dużych instalacji fotowoltaicznych i można go uniwersalnie skalować.
 • Jako moduł systemu zarządzania parkiem, SOL-DMS idealnie wpasowuje się w infrastrukturę.

Zastosowanie

Centralne zarządzanie danymi jest zadaniem kluczowym, aby wydajnie użytkować duże elektrownie fotowoltaiczne. W celu eksploatacji instalacji rejestrowane są najróżniejsze dane, np. wartości uzysku, komunikaty błędów oraz parametry eksploatacyjne. Archiwizacja danych z reguły odbywa się na serwerze w instalacji.

Aby ocenić wydajność, konieczne jest rejestrowanie i archiwizowanie w ciągu cyklu użytkowania instalacji. Phoenix Contact oferuje w tym celu niezastrzeżony system zarządzania danymi do rejestracji, archiwizacji i oceny bezpośrednich lub obliczonych danych roboczych. SOL-DMS  udostępnia indywidualnie przygotowane dane dla wszystkich grup użytkowników.

Topologia systemu zarządzania danymi

Niezastrzeżony system zarządzania danymi do rejestracji, archiwizacji i oceny danych roboczych

Rozwiązanie

System zarządzania SOL-DMS firmy Phoenix Contact służy do wizualizacji danych, które z reguły są rejestrowane niecentralnie w terenie i udostępnianie sterownikom. Dane pochodzą z najróżniejszych źródeł, np. stringów fotowoltaicznych, falowników, stacji pogodowej lub informacji z sieci.

Dane wszystkich obszarów zastosowań są przesyłane na serwer centralny, zapisywane w bazie danych i udostępniane użytkownikowi końcowemu. Dzięki korzystaniu wyłącznie z funkcjonalności HTML5 do wyświetlania danych można używać standardowego komputera lub terminala internetowego z powszechnie używaną przeglądarką.

Wszystkie zarejestrowane dane są archiwizowane w bazie danych w określonych harmonogramach czasowych i prezentowane jako wartość lub trend historyczny na stronie internetowej. Zalogowany użytkownik widzi tylko dane w trendzie, które należą do jego grupy użytkowników.

W archiwum alarmów znajduje się zestawienie dowolnych komunikatów występujących w systemie. Użytkownik może filtrować komunikaty zgodnie ze swoim zakresem czynności i wyświetlać je na interfejsie. W przypadku np. usterek następuje powiadomienie przez SMS. Poinformowany zostaje użytkownik, który ze względu na swoją rolę jest do tego przewidziany lub uzyskał dostęp do odbierania komunikatów określonej treści lub części treści.

Oprogramowanie do zarządzania danymi na ekranie  

Oprogramowanie do zarządzania danymi zawsze przekazuje informacje o statusie całej instalacji

Wizualizacja
W SOL-DMS zapisane są zdefiniowane wstępnie typy obiektów w systemie wizualizacji. Są to m.in.: typy obiektów, takie jak stacja pogodowa, sterowanie segmentowe, skrzynki przyłączeniowe generatora i sterownik DNP do monitorowania warunków podłączenia do sieci. Użytkownik może wykorzystywać te typy obiektów jako szablon. Ponadto istnieje możliwość dołączenia i wykorzystywana własnych projektów zgodnie z możliwościami wizualizacji.

Na stronie startowej poszczególne klastry (macierze) są przedstawiane jako kolorowe punkty. Kolor zielony oznacza, że instalacja pracuje z żądaną wydajnością. Nie ma potrzeby działania. Jeżeli punkt zmieni kolor na żółty, oznacza to ostrzeżenie. W takim przypadku macierz pracuje dalej, należy jednak wykonać kontrolę.

Jeżeli kolor zmieni się na czerwony, oznacza to wystąpienie usterki. Dana część instalacji przestaje dostarczać energię. Rozlegnie się określony alarm. Kolor niebieski wskazuje, że w tej części instalacji prowadzona jest konserwacja. W zależności od aktualnego koloru na widoku ogólnym w kolejnych podmenu użytkownik może uzyskać informacje o stanie poszczególnych macierzy do poziomu stringów. Dzięki przejrzystej wizualizacji jest on informowany zawsze o stanie instalacji.

Archiwizacja danych
SOL-DMS rejestruje i archiwizuje dane przez cały okres użytkowania instalacji. Związane są z tym specjalne wymagania dotyczące archiwizacji danych pod względem kompresowania i redundancji. Dla zapisywania danych obowiązuje poniższa zasada:

 • zapisywanie danych podstawowych co 15 sekund i dostępność przez 24 godziny
 • Po 24 godzinach dane są kompresowane do okresu 60-sekundowego
 • Po sześciu miesiącach dane są kompresowane do wartości 5-minutowej
 • Po 2 latach do wartości 15 minut
 • Dane mogą być dostępne przez maksymalnie 25 lat
Zapisywanie wszystkich właściwych danych instalacji na maksymalnie 25 lat

Zapisywanie wszystkich właściwych danych instalacji na maksymalnie 25 lat

Zalety

 • Szybka instalacja i rozruch
 • Uniwersalność dzięki skalowalnej możliwości dostosowywania do każdej wielkości instalacji
 • Mniejsze nakłady na projektowanie, ponieważ istnieje możliwość indywidualnego rozbudowania i odtworzenia dla każdego typu instalacji
 • Dostosowanie określone przez użytkownika dzięki własnym możliwościom projektowania interfejsu
 • Brak późniejszych kosztów dla operatora
 • Duże bezpieczeństwo przed ingerencją osób obcych, ponieważ wszystkie informacje są zapisywane lokalnie na serwerze

Produkty

System zarządzania danymi SOL (DMS) jest oferowany w poniższej konfiguracji podstawowej.

Komputer z obudową 19 cali, w tym:

 • Panel switcha ethernetowego w wersji Gigabit z połączeniem światłowodowym i miedzianym
 • Dobrze dostępny zasilacz
 • Procesor
 • Dysk twardy RAID
 • Pamięć operacyjna
 • System operacyjny Windows
 • Oprogramowanie antywirusowe

Na życzenie możliwe są indywidualne konfiguracje. Wszystkie niezbędne narzędzia oprogramowania są już wstępnie zainstalowane i dostępne.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: