Zarządzanie farmą: automatyzacja i wizualizacja

Zarządzanie farmą: automatyzacja i wizualizacja

Dane meteorologiczne pod kontrolą

Korzystając ze stacji meteorologicznej firmy Phoenix Contact, zawsze dysponujesz informacjami o efektywności swojej instalacji.

Powrót do Instalacje na otwartej przestrzeni

Kategoria

Użytkownicy systemu fotowoltaicznego chcą być na bieżąco informowani na temat efektywności i niezawodności swojej instalacji. Możliwą miarą tych właściwości jest współczynnik performance ratio, określający stosunek faktycznego uzysku instalacji do uzysku teoretycznego.

Jeżeli wartość tego współczynnika zmniejszy się niespodziewanie, wskazuje to na usterkę instalacji. Stacje meteorologiczne umożliwiają całodobowy pomiar ważnych danych pogodowych, jakich jak nasłonecznienie, prędkość wiatru i temperatura. Dane te są wykorzystywane do obliczania współczynnika performance ratio.

Zalety

  • Niskie koszty projektowania i eksploatacji dzięki inteligentnym rozwiązaniom automatyzacyjnym
  • Łatwe podłączenie czujników meteorologicznych metodą Plug-­and-­Play
  • Możliwość podgrzewania czujnika
  • Do każdego zastosowania: od prostego interfejsu obsługi po rozwiązanie SCADA
  • Intuicyjna obsługa dzięki czytelnemu interfejsowi graficznemu

Rejestrowanie danych meteorologicznych

Dzięki naszej szerokiemu wyborowi czujników warunków otoczenia, które można podłączać bezpośrednio do naszego układu sterowania poprzez sieć Modbus, oferujemy kompaktowe stacje meteorologiczne dostosowane do indywidualnych potrzeb. Czujniki z ustawionymi parametrami są dostępne do transmisji danych pogodowych.

Podłączanie

Stacja meteorologiczna w instalacji fotowoltaicznej  

Do stacji meteorologicznej można przyłączyć wszystkie popularne czujniki

Stacja meteorologiczna firmy Phoenix Contact to urządzenie o uniwersalnym zastosowaniu, które umożliwia przyłączenie jedenastu czujników za pomocą standardowych interfejsów.

Ponadto wszystkie komponenty elektryczne stacji meteorologicznej są skutecznie zabezpieczone przed przepięciami.

Uruchomienie

Interfejs WWW do parametryzacji stacji meteorologicznej  

Łatwa parametryzacja stacji meteorologicznej z poziomu przeglądarki internetowej

Poszczególne czujniki można łatwo skonfigurować z poziomu przeglądarki. Dlatego do uruchomienia stacji meteorologicznej nie są potrzebne umiejętności programowania.

Rejestrowane dane pogodowe są zapisywane lokalnie w pamięci sterownika i można je w razie potrzeby odczytać.

Wizualizacja

Do realizacji różnych zadań wizualizacyjnych oferujemy elastyczne i łatwe w obsłudze oprogramowanie. Do wizualizacji systemu fotowoltaicznego wystarczy zwyczajna przeglądarka. Ponadto firma Phoenix Contact oferuje funkcję SCADA oraz funkcję wielodotykową do komfortowej obsługi za pomocą urządzeń przenośnych.

Przesyłanie danych

Zasilacz i sterownik w aplikacji  

Interfejsy do transmisji danych do systemu SCADA

Aby umożliwić proste przyłączenie do nadrzędnego systemu SCADA, dane pogodowe są udostępniane w razie potrzeby w jednym ze znormalizowanych formatów danych, takich jak Modbus, PROFINET lub SunSpec®, i są przesyłane przez Ethernet.

Dzięki interfejsowi WWW w każdej chwili możliwy jest dostęp do stacji meteorologicznej w obrębie sieci instalacji.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410