Zarządzanie farmą: SCADA i połączenie z portalem

Zarządzanie farmą: SCADA i połączenie z portalem

Skalowalne zarządzanie farmą fotowoltaiczną

Nasze rozwiązania systemowe pozwalają na ciągłe zbieranie i przetwarzanie danych farmy fotowoltaicznej.

Powrót do Instalacje na otwartej przestrzeni

Kategoria

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) to system komputerowy do monitorowania i sterowania procesami technicznymi. Ekran wizualizacji jest interfejsem umożliwiającym współdziałanie człowieka i maszyny. Systemy wizualizacji z funkcjami SCADA wyróżniają się skalowalnością i wszechstronnością. Są stosowane w dużych elektrowniach fotowoltaicznych do monitorowania i obsługi złożonych procesów.

Zalety

  • Umożliwienie zarządzania technicznego dużymi elektrowniami fotowoltaicznymi dzięki połączeniu z portalem
  • SCADA obsługuje popularne standardy formatów danych i komunikacji
  • Optymalna dostępność danych dzięki równoległym kopiom zapasowym w portalu i SCADA
  • Łatwe uruchamianie poprzez automatyczną konfigurację wszystkich urządzeń farmy
  • Wstępna ustrukturalizowana implementacja i symulacja dzięki rozwiązaniom systemowym opartym na modelach

Podgląd instalacji raportowanie

Warunkiem rentownej eksploatacji systemu jest ciągłe monitorowanie instalacji fotowoltaicznej. Urządzenia firmy Phoenix Contact, takie jak przemysłowe zapory sieciowe, routery sieci komórkowej i modemy, zapewniają bezpieczne połączenie lokalnych systemów zbierania danych, portali monitorowania i systemów zarządzania.

Analiza danych w chmurze

Dzięki naszym rozwiązaniom opartym na chmurze możesz rozbudować istniejącą sieć PROFINET o usługi w chmurze. Pozwala to na łatwy dostęp do systemu fotowoltaicznego z dowolnego miejsca. Można również korzystać z różnych usług, takich jak monitorowanie, raportowanie, obliczenia lub konserwacja zapobiegawcza.

Ciągłe połączenie z portalem

Aby uniknąć luk w danych podczas monitorowania i raportowania, w razie braku połączenia internetowego między systemem fotowoltaicznym a portalem dane są zapisywane automatycznie lokalnie. W razie potrzeby dzięki otwartym interfejsom możliwe jest podłączenie do istniejących portali.

Maksymalne uzyski dzięki bezpieczeństwu w systemach fotowoltaicznych

Firma Phoenix Contact oferuje szeroką gamę produktów do bezpiecznego i zapewniającego wysoką dostępność zarządzania systemami fotowoltaicznymi, od przesyłania danych i zarządzania dostarczaniem prądu do sieci, po wizualizację.

Maksymalne uzyski dzięki bezpieczeństwu w systemach fotowoltaicznych  

Łatwa kontrola produktywności dzięki wizualizacji z przeglądarki

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410