Cyberbezpieczeństwo

Pod pojęciem cyberbezpieczeństwa rozumie się wszystkie technologie i środki służące do ochrony przed nieupoważnionym dostępem i szkodliwym oprogramowaniem włączonych do sieci systemów przemysłowych. Dotyczy to nie tylko klasycznych sieci biurowych, lecz w coraz większym stopniu również sieci maszyn, urządzeń i instalacji.

W dobie czwartej rewolucji przemysłowej coraz szersze wykorzystanie sieci powoduje coraz większą podatność na cyberataki. Oprócz kradzieży tajemnic firmowych, informacji niejawnych, danych osobowych oraz awarii i zniszczeń infrastruktury cyberataki powodują co roku miliardowe straty. Z drugiej strony, systemy produkcyjne muszą działać przy stale zwiększającej się wydajności. Przestoje nie tylko skutkują stratami finansowymi, ale również zagrażają terminom dostaw, co wpływa na reputację producenta. Dlatego, oprócz  ochrony przed nieautoryzowanym dostępem ze strony osób lub szkodliwego oprogramowania należy też uwzględnić zdalny dostęp serwisowy, który eliminuje koszty dojazdu ekipy serwisowej i skraca czas przestoju.

Bezpieczne, zdalne serwisowanie maszyn  

Bezpieczne, zdalne serwisowanie maszyn

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie techniki automatyzacji znamy wymagania przemysłu i możemy sprostać im z zastosowaniem sprawdzonych koncepcji bezpieczeństwa i innowacyjnych produktów. Nasze urządzenia mGuard zabezpieczą sieć skuteczną, elastyczną i szybką zaporą sieciową a funkcja VPN  umożliwi bezpieczne połączenia przez Internet lub chmurę z oddalonymi miejscami lub maszynami.

W coraz większych i coraz bardziej kompleksowych sieciach automatyzacyjnych, szczególnie ważna jest łatwa diagnostyka oraz automatyczne wykrywanie i usuwanie błędów. Tam, gdzie switche niezarządzalne nie spełniają tych wymagań, switche zarządzalne serii 2000 oferują idealny zakres możliwości konfiguracji i monitorowania. Umożliwiają one ekonomiczne zarządzanie sieciami Ethernet dzięki łatwemu uruchamianiu i różnorodności wersji z funkcjami odpowiednimi do danego zastosowania. Dostępne są wersje 5 / 8 portowe z portami RJ45, świtłowodami single- i multiportowymi oraz porty SFP. W wersji 2100 są również dostępne urządzenia z komunikacją gigabitową, a 2200 mają dopuszczenia dla obszaru morskiego (GL/DNV, ABS, LR, BV).

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

SZKOLENIE: Safe+Secure - ochrona i bezpieczeństwo produkcji

Dowiedz się jak uniknąć nieplanowanych przestojów spowodowanych poprzez przepięcia, wypadki lub ataki hakerskie.